Last chance for Pulis to qualify for the Olympic games

Sunday, April 3, 2016, 22:07

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The European Weightlifting Championships is the most awaited event of the year, as this will be the last chance for the best of the European athletes to qualify for the Olympic Games in Rio later on this year.
These championships will take place in the beautiful town of Forde in Norway from 10th to 16th April.
For the first time, the Malta Weightlifting Association (MWA) will participate in this high level competition with Rodmar Pulis in the 77kg category. This is very important for the athlete, as it is his last chance to qualify for the Olympics.
The preparation is not an easy one, years of training and commitment are a must to achieve such level, planned training of 8 or more sessions a week, with all that weight and volume is very hard to commit to. For this competition the Association kept the athlete active, to gain more experience and to show confidence in lesser competitions throughout the year, in March he competed in two big international events, the Mediterranean and the European Small Nations Championships. The athlete will continue with his last preparations in Forde before the competition day.  This participation could not be possible without the help and support from Malta Olympic Committee and SportMalta.

Jesmond Caruana, President of the Malta Weightlifting Association was selected to be one of the referees in these championships. He will also attend the electoral congress and participate in technical and scientific meetings in which he is also a committee member.

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Il-kampjonati tal-Weightlifting Ewropew huwa l-iktar avveniment mistenni tas-sena, hekk kif dan se jkun l-aħħar ċans għall-atleti Ewropej biex jikkwalifikaw għal-Logħob Olimpiku f’Rio aktar tard din is-sena.

Dawn il-kampjonati se ssiru fil-belt sabiħa ta ‘Forde fin-Norveġja mill 10-16 ta`April.

Għall-ewwel darba, il-għaqda Maltija tal-Weightlifting (MWA) se jipparteċipaw f’din il-kompetizzjoni ta ‘livell għoli bil-atleta Rodmar Pulis fil-kategorija 77kilo. Din hija importanti ħafna għall-atleta, kif dan huwa l-aħħar ċans tiegħu li jikkwalifika għall-Olimpjadi.

Il-preparazzjoni mhux waħda faċli, snin ta ‘taħriġ u l-impenn biex jinkiseb dan il-livell, taħriġ ippjanat ta’ 8 jew aktar sessjonijiet fil-ġimgħa, b’toqol ta` piż u b-ħafna repetizzjonjiet li xejn mu faċli. Għal din il-kompetizzjoni l-Assoċjazzjoni żammew  l-atleta ferm impenjat, biex jikseb aktar esperjenza u biex juru l-fiduċja w kunfidenz.  F’Marzu hu ikkompeta f’żewġ avvenimenti internazzjonali kbar, dik ghal pajjizi tal-Mediterran u tal- Nazzjonijiet Żgħar Ewropej. L-atleta ikompli bl`aħħar taħrieg tiegħu qabel il kompetiżżjoni gewwa Forde stess.  Din il-parteċipazzjoni ma tkunx possibbli mingħajr l-għajnuna u appoġġ mill-Kumitat Olimpiku Malti u SportMalta.

Jesmond Caruana, President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal- Weightlifting kien magħżul sabiex ikun wiehed mil-referees f’dawn il-kampjonati. Huwa se jattendi wkoll il-kungress elettorali u jipparteċipa fil-laqgħat tal-kumitat tekniku w xjentifiku fejn huwa jkun ukoll membru fi ħdan il-Federazjoni Ewropeja.

Rodmar Pulis

Rodmar Pulis

Leave a comment