Laqgha Generali Straordinarja ghall-GHGS

Thursday, August 1, 2013, 10:57

L-Għaqda Ġurnalisti Sports se torganizza Laqgħa Ġenerali Straordinarja nhar il-Ġimgħa 2 t’Awissu 2013 fis-6.30 ta’ filgħaxija fil-Manchester United Supporters Club, Santa Venera (Faċċata tal-Lidl). L-aġenda ta din il-laqħa se tkun hekk:

1. Talba
2. Qari u approvazzjoni tal-Minuti
3. Qari u approvazzjoni tar-rapport finanzjarju 2012
4. Emendi u approvazzjoni reviżjoni Statut GħĠS
5. Affarijiet oħra


Leave a comment