Laqgha Generali Annwali

Tuesday, June 4, 2013, 9:49

Hibernians FC- Laqghat Generali Annwali: 2013/14

Il-Kumitat Ezekuttiv ta’ Hibernians FC jinforma lill-Membri li Laqgha Generali Annwali 2013/14 se tinzamm nhar it-Tnejn 17 ta’ Gunju, 2013 fis-7.00pm fis-Sala principali tal-Klabb ta’ Hibernians FC – Pjazza Antoine De Paule, Paola. Il-Membri huma mhegga li jattendu. Mozzjonijiet, Emendi ghall-Istatut ghandhom jitpoggew f’Kaxxa apposta li se jkun hemm fil-Klabb tal-Hibs sa nhar l-Erbgha 12 ta’ Gunju, 2013 sas-7.00pm.

Intant, il-Laqgha Generali Annwali tal-Kumitat ta’ Hibernians Supporters Club se tinzamm nhar l-Erbgha 24 ta’ Gunju, 2013 fis-7.00pm fil-Klabb ta’ Hibernians FC. Nominazzjonijiet ghandhom jitpoggew f’kaxxa apposta li se jkun hemm fil-Klabb sa nhar it-Tnejn 17 ta’ Gunju, 2013

Il-Kumitat Ezekuttiv iheggeg lill-membri biex jattendu u jiehdu sehem f’dawn il-Laqghat.

Leave a comment