L-MOC Awards live fuq Malta Stars fl-4 ta’ Diċembru

Wednesday, November 24, 2010, 14:47

L-Atleti nominati fl-edizzjoni 2010 tal-MOC Sports Awards ġew indirizzati mill-Imħallef Lino Farrugia Sacco fejn filwaqt illi spjega kif dan l-avveniment li ser isir fl-4 ta’ Dicembru ser igib fi tmiem sena oħra ta’ sport fi ħdan il-Kumitat Olimpiku Malti ma naqsx milli jagħmel referenza għal mod kif intgħażlu dawk nominati.

Dwar il-kriterji użati tkellem ukoll dettalji s-Sur Mark Cutajar, Direttur tal-Isport fi ħdan il-KOM fejn ma naqasx milli jagħmel aċċenn kif ir-riżultati u wirjiet miksuba mill-atleti jirreflettu wkoll fil-lista ta’ dawk nominati.
Huwa spjgeja kif fis-serata ta’ premjazzjoni jkunu magħrufa dawk li ser ikunu r-rebbieħa tal-Gold / Silver / Bronze Awards kif wkoll li minnhom hemm uħud li ser jieħdu rikonoxximent speċjali gġal dak li wettqu.
Is-Sur Joe Cassar Segretarju Ġenerali tal-Kumitat Olimpiku Malti rringrazzja lil assoċjazzjonijiet affiljati li kienu wkoll strumentali biex l-atleti li jaqgħu taħthom setghu jiksbu ċerti riżultati matul is-sena ta’ sport 2010.
Is-Sur Norman Hamilton bħala Chairman tal-Kumitat Organizattiv tal-MOC Sports Awards ħabbar illi s-serata finali ta’ premjazzjoni ser tkun ippreżentata minn Daphne Cassar u Rennie Vella filwaqt illi bhala varjeta’ wħud mill-aqwa talent lokali fosthom Ludwig Galea, Cristina Casolani, Claudia Faniello u Ruth Casingena ser ikantaw l-aħjar siltiet mir-repertorju tagħhom filwaqt illi mill-Italja ser tinġieb il-kantanta popolari Francesca Alotta.
Fl-4 ta’ Diċembru ser ikunu wkoll magħrufa dawk l-ex atleti u uffiċjali mill-qasam tal-isport Malti li ser ikunu nklużi fil-MOC Hall of Fame, fejn Kanċillier tal-Hall of Fame huwa l-Onor.Robert Arrigo.

Is-Serata se tkun qed tiġi trasmessa live fuq Malta Stars l-istazzjon li jxandar biss l-avvenimenti ta’ Sport lokali fuq il-pjattaforma ta’ Melita. Malta Stars huwa channel 614 disponibbli għal-dawlil-klijenti ta’ Melita fuq il-pakkett Large u Extra Large.

In-nominati huma:

Atletika

Rebecca Camilleri

Basketball

Sarah Pace

Bever Lee Zammit

Joselle Cardona

Rebecca Brincat Thoresen

Stephanie De Martino

Ashleigh Vella

Christina Grima

Leanne Sciberras

Josephine Grima

Elena Cassar

Peter Michael Shoults

Roderick Vella

Isaac Tanti

Nigel Sultana

Joshua Darryl Jackson

Dirk Schembri

Kristin Paul Baldacchino

Addison Bonnici

Samuel Deguara

Michael Naudi

Steve Schembri

David Bugeja

Canoe 

Christopher Camilleri

Nicola Borg Costanzi

Football

Andre’ Schembri

Handball

Matthew Delicata

Alex Depilato

Jacques Friggieri

Mark Gilson

Alec Invernizzi

Christian McClean

Andrew Mifsud

Clinton Mifsud

Philip Mifsud

Peter Naudi

Ian Psaila

Matthew Psaila

Andrew Said

Daniel Tabone

Joseph Tanti

Ian Turban

Żwiemel

Francis Cassar

Karl Caruana

Alan Agius

George Attard

Charles Camilleri

Anthony Demanuele

Judo

Jeremy Saywell

Pool

Chris Tabone

Ibburdjar

Artie Crew

Kurt Casapinta

John Cachia

Jan Rossi

Peter Valentino

Christian Ripard

Matthew Gusman

Lee Satariano

Isaac Borg 

Jaru Crew

Andrew Calascione 

John Ripard
Sebastian Ripard
Daniel Calascione
Thomas Ripard
Marc Calascione
Sam Pizzuto
Luke Scicluna
John Santy
Jordan Smith 

Sparar

William Chetcuti

Nathan Lee Xuereb

Lee Micallef

Clive Farrugia

Darren Vella

Table Football

Mark Gauci

Massimo Cremona

Joseph Borg Bonaci

Samuel Bartolo

Charlie Aquilina

Derek Conti

Massimo Cremona

Tenpin Bowling

Sue Abela

Tiziana Carannante

Justin Caruana Scicluna

Dennis Mercieca

Triathlon

Danica Bonello Spiteri

Dermot Galea

Keith Galea

Fabio Spiteri

Mark Zammit

Danica Bonello Spiteri

Dermot Galea

Mark Zammit 

Mount Everest

Marco Cremona

Gregory Attard

Robert Gatt

Waterpolo

Stevie Camilleri

2 Comments

  1. John Borg says:

    Sa fejn naf jien il-KMS taghti biss fondi ghal ghajnuna tekinika u mhux ghal awards. meta saqsejt qalluli li l-MOC taghmel l-awards bl-ghajnuna ta hfana sponsors li jghinu l-MOC u hafna nies volontarji. jekk trid iktar informazzjoni saqsi ghal balance sheet lil KMS , sur Portelli

    [Reply]

  2. lollypor@gmail.com says:

    well done MOC for this initiative. din l-event bil-fondi tal-KMS ? lolly

    [Reply]

Leave a comment