L-ewwel atleta tal-Olimpjadi Specjali fil-Kullegg Sportiv Nazzjonali

Tuesday, September 3, 2013, 17:54

Annie Marie Bugeja mistennija li tkun l-ewwel atleta tal-l-Olimpjadi Specjali Maltija li se tippartecipa fil-Kullegg Sportiv Nazzjonali kisba ferm sabiha b`talent u ta` ta` eta zghira.

Dan thabbar mill-fondazzjoni Vodafone Malta fejn l-amministratur Roberta Pace qalet li din il-Fondazzjoni ilha tappjoggja lil Olimpjadi Specjali sa mill-bidu taghhom u li temmen li dan hu importanti hafna ghat-tfal li ghandhom diffikultajiet biex jitghallmu halli jinghatalhom kuragg biex jghixu hajja indipendenti u bis-sens.

Pace temmet billi awgurat lil Annie Marie Bugeja biex tikseb dak li tixtieq f`hajjitha.

Leave a comment