L-ASM torganizza l-ahhar attivita u demoltion ta’ L-istagun

Thursday, June 2, 2011, 23:10

Nhar il-Hadd 5 ta’ Gunju l-Assocjazzjoni Sport Muturi tkun qed torganizza l-ahhar attivita mill-Kampjonati ASM New Styles & Poiatti 2010/11, l-ahhar attivita li ser tibda fil-11:00am ser tkun tikkonsisti fit-tigrijiet bil-Karozzi Autocross u Bangers fl-ahhar tal-programm l-ASM bhal kull stagun talaq bid-Demolition Derby.

Intant harsa hafif lejn l-ahhar attivita rajna li fl-Autocross il-gurnata kienet iddominat min Patrick Cassar fuq Opel Corsa li rebah il-Heats kollha inkluz il-finali tal-gurnata, Cassar fil-finali ghamel wirja spetakolari segwiet min Manuel Muscat fuq Opel Corsa ukoll Cassar u Muscat kienu segwiet min Christian Galea fuq Fiat Ritmo. Fil-finali Klassi B rajna bidu tajjeb hafna min Melo Zammit fuq Escort MK3 segwiet min Ryan Scerri fuq Fiesta, softunatament Scerri mit-tieni dawra minhabba hasra tecnika kellu jirtira mit-tigirja, Scerri ghamila faccili ghal Godwin Martin fuq Opel Corsa biex jiehu it-tieni post Zammit u Martin kienu segwiet min Ivan Birmingham fuq Suzuki Swift.

Fil-Bangers ukoll kellna taqtija interessanti bejn Philip Delia fuq u Mario Micallef it-tnejn fuq Escort, b’Delia jiddoimina il-gurnata segwiet min Micallef rispetivament.

L-Assocjazzjoni f’din il-gurnata kellha it-tmiem ta Kampjonati iehor tal-Muturi (Motocross) Harsa hafifa lejn il-gurnata rajna li f’Klassi A Carmelo Borg fuq Suzuki li ddomina il-gurnata segwiet min Steve Xuereb fuq Honda u Edward Ciantar fuq Kawasaki rispettivament, f’Klassi B rajna lil Mario Cauchi fuq Honda li rebah il-heats kollha tal-gurnata segwiet min Andre Saliba fuq Yamaha u Charles Borg fuq Honda rispettivament, fis-Sezzjoni tal-Young Driver kellna li Etienne Bigeni li ddomina din is-sezzjoni segwiet min Kyle Camilleri u Charlo Bonnici rispettivament.

Intant ic-Campjon il-gdid ghal dan l-istagun tal-Motocross 2010-2011 huwa Stefan Dimech fuq Honda 8 , Dimech li ghandu 26 kienet daqxejn difficli biex wara l-2004 jerga jirritorna fil-Motocross minhabba ftit ta snin ilu lura 2004 b’incident sfortunat tielef lil huh Darren Dimech li ghadu fil-memorja ta kullhadd l-incident kien gara waqt tahrig fil-korsa li dak iz-zmien kien ukoll fil-quccata tal-klassifika u kien dikjarat campjon fl-istagun 2004, il-familja Dimech meta issemi muturi ghalijhom hija passjoni u dedikazzjoni li familja Dimech dejjem kellhom u ghad ghandhom lejn dan l-isport, l-ASM tinsab certa Stefan qed jiddeidika dan l-unur ghal memorji ta’ Huh l-Ex Campjon Motocross Darren Dimech. Stefan minkejja li ma kompetitiex l-ahhar attivita xorta wahda kellu punti biz-zejjed biex ikun dikjarat rebieh ta’ dan l-istagun Dimech min seba attivitajiet irnexxilu jirbah erba ma dawn dimech kellu ukoll attivta li spicca it-tnien ohra tielet u ohra raba b’total 160 punt segwiet min Carmelo Borg fuq Suzuki b’120 punt.

Intant nhar il-Hadd li gej tigi organizza Demolition Derby ohra din id-darba l-Assocjazzjoni diga taf kemm ser ikunu is-sewwieqa ghal din l-attivita, jikkompetu ser ikunu disa li huma Danrof Vella, Sergio Polidano, Andrew Gatt, Loran Refalo, Dylan Darmanin, Joseph Grech, Charlot Farrugia, Axel Grech, Nigel Borg, din it-telieq li hija different min dawk tas-soltu l-ASM torganizza tikkonsisti li dan il-grupp ta karozzi irridu jamlu telieq jghatu daqiet sportivi u regolati min regolamenti kif wiehed jista jghati daqqa b’konsegwenza wiehed jista u jipprova iwaqqaf mit-tigirjia il-karozzi avversarji dak li jibqa l-ahhar wiehed jimxi wahdu ikun dikjarat rebieh, din it-tigrija tibda ghal habta tal-4:00pm u toffri spettaklu li wiehed jista jara karozza sa fejn twassal.

Bhal soltu lejliet l-attivita ikun hemm it-tahrig ghal karozzi li jibda fis-2:00pm u jibqa sejjer sa l-4:00pm

Nhar il-Hadd 5 ta’ Gunju l-Assocjazzjoni Sport Muturi tkun qed torganizza l-ahhar attivita mill-Kampjonati ASM New Styles & Poiatti 2010/11, l-ahhar attivita li ser tibda fil-11:00am ser tkun tikkonsisti fit-tigrijiet bil-Karozzi Autocross u Bangers fl-ahhar tal-programm l-ASM bhal kull stagun talaq bid-Demolition Derby.

Intant harsa hafif lejn l-ahhar attivita rajna li fl-Autocross il-gurnata kienet iddominat min Patrick Cassar fuq Opel Corsa li rebah il-Heats kollha inkluz il-finali tal-gurnata, Cassar fil-finali ghamel wirja spetakolari segwiet min Manuel Muscat fuq Opel Corsa ukoll Cassar u Muscat kienu segwiet min Christian Galea fuq Fiat Ritmo. Fil-finali Klassi B rajna bidu tajjeb hafna min Melo Zammit fuq Escort MK3 segwiet min Ryan Scerri fuq Fiesta, softunatament Scerri mit-tieni dawra minhabba hasra tecnika kellu jirtira mit-tigirja, Scerri ghamila faccili ghal Godwin Martin fuq Opel Corsa biex jiehu it-tieni post Zammit u Martin kienu segwiet min Ivan Birmingham fuq Suzuki Swift.

Fil-Bangers ukoll kellna taqtija interessanti bejn Philip Delia fuq u Mario Micallef it-tnejn fuq Escort, b’Delia jiddoimina il-gurnata segwiet min Micallef rispetivament.

L-Assocjazzjoni f’din il-gurnata kellha it-tmiem ta Kampjonati iehor tal-Muturi (Motocross) Harsa hafifa lejn il-gurnata rajna li f’Klassi A Carmelo Borg fuq Suzuki li ddomina il-gurnata segwiet min Steve Xuereb fuq Honda u Edward Ciantar fuq Kawasaki rispettivament, f’Klassi B rajna lil Mario Cauchi fuq Honda li rebah il-heats kollha tal-gurnata segwiet min Andre Saliba fuq Yamaha u Charles Borg fuq Honda rispettivament, fis-Sezzjoni tal-Young Driver kellna li Etienne Bigeni li ddomina din is-sezzjoni segwiet min Kyle Camilleri u Charlo Bonnici rispettivament.

Intant ic-Campjon il-gdid ghal dan l-istagun tal-Motocross 2010-2011 huwa Stefan Dimech fuq Honda 8 , Dimech li ghandu 26 kienet daqxejn difficli biex wara l-2004 jerga jirritorna fil-Motocross minhabba ftit ta snin ilu lura 2004 b’incident sfortunat tielef lil huh Darren Dimech li ghadu fil-memorja ta kullhadd l-incident kien gara waqt tahrig fil-korsa li dak iz-zmien kien ukoll fil-quccata tal-klassifika u kien dikjarat campjon fl-istagun 2004, il-familja Dimech meta issemi muturi ghalijhom hija passjoni u dedikazzjoni li familja Dimech dejjem kellhom u ghad ghandhom lejn dan l-isport, l-ASM tinsab certa Stefan qed jiddeidika dan l-unur ghal memorji ta’ Huh l-Ex Campjon Motocross Darren Dimech. Stefan minkejja li ma kompetitiex l-ahhar attivita xorta wahda kellu punti biz-zejjed biex ikun dikjarat rebieh ta’ dan l-istagun Dimech min seba attivitajiet irnexxilu jirbah erba ma dawn dimech kellu ukoll attivta li spicca it-tnien ohra tielet u ohra raba b’total 160 punt segwiet min Carmelo Borg fuq Suzuki b’120 punt.

Intant nhar il-Hadd li gej tigi organizza Demolition Derby ohra din id-darba l-Assocjazzjoni diga taf kemm ser ikunu is-sewwieqa ghal din l-attivita, jikkompetu ser ikunu disa li huma Danrof Vella, Sergio Polidano, Andrew Gatt, Loran Refalo, Dylan Darmanin, Joseph Grech, Charlot Farrugia, Axel Grech, Nigel Borg, din it-telieq li hija different min dawk tas-soltu l-ASM torganizza tikkonsisti li dan il-grupp ta karozzi irridu jamlu telieq jghatu daqiet sportivi u regolati min regolamenti kif wiehed jista jghati daqqa b’konsegwenza wiehed jista u jipprova iwaqqaf mit-tigirjia il-karozzi avversarji dak li jibqa l-ahhar wiehed jimxi wahdu ikun dikjarat rebieh, din it-tigrija tibda ghal habta tal-4:00pm u toffri spettaklu li wiehed jista jara karozza sa fejn twassal.

Bhal soltu lejliet l-attivita ikun hemm it-tahrig ghal karozzi li jibda fis-2:00pm u jibqa sejjer sa l-4:00pm

Leave a comment