Kumitat ġdid għal Juventus Club Vero Amore

Thursday, August 16, 2012, 10:00

Il- Juventus Club Vero Amore Malta ghandu pjacir ihabbar illi ghas-sentejn li gejjin inhatar il-kumitat ezekuttiv gdid.

Karigi huma dawn :

 

 

President –                 Dr.Michael Scriha

 

Vici President –        Joseph Fenech

 

Segretarju tal club – Alexei Caruana

 

Ass. Segretarju –      Martin Xerri

 

Tezorier –                   Emanuel Cassar

 

Ass. Tezorier –           Yan Grima

 

Segretarju Internazjonali – William Micallef

 

Ass. Seg. Internazzjonali – Mark Zammit

 

PRO –                         Pierre Borg

 

Direttur tal-Club –     Simon Vella

 

Direttur Attivitajiet –  Dominic Galea

 

Leave a comment