Kontrattakk jixxandar il-Hadd fid-9pm fuq TVM2

Friday, October 3, 2014, 15:49

Il-Program dwar il- futbal lokali ‘Kontrattakk’ se jkun qed jerga’ jirritorna fuq TVM2 kull nhar ta’Hadd filghaxija fid 9 fuq TVM2.

Bi presentazzjoni ghal darb’ohra ta’Sandro Micallef il-programm se jkun qed iwassal lid dilettanti tal futbol lokali dak kollu li se jkun qed isehh fil-kampjonati tal-MFA mil Premier sat- Tielet Divizjoni. Referenza partikolari matul is-sensiela ta’din is sena se jinghata lill-futbol tan-Nisa, l-Futsal u anke l-kampjonati tal- Youths.

Kontraattackk se jkun qed izomm l-appuntament tieghu ukoll max xena tal futbol internazzjonali ‘harsa dettaljata tal-loghba mis-Serie A li ykun ghada kemm spiccat kif ukoll analaizi tal Kampjonat Barclays Premier, Bundesliga, Liga Spanjola u ohrajn. Din il-parti se tkun inkkordinata mill- gurnalist veteran u ta esperjenza fix xena tal futbol internazzjonali Daniel Buhagiar.

Fit-tim tal produzzjoni din is sena se jinghaqad Chris Falzon bhala assistent tal produzzjoni li hu wiehed mil0 gurnalisti tat-tim vast ta’ TVM Sport li kollha jaghtu l-kontribut taghhom ghall program.

Il- Produzzjoni ezekuttiva ta’ Kontrattakk hi ta’ Peter Cossai.

Leave a comment