Kontra l-Polonja f’Tal-Qroqq f’Ottubru

Thursday, September 30, 2010, 15:12

minn Sandro Micallef.

Sergio Afric

Sergio Afric

It-Team Nazzjonali Malti tal-Waterpolo se jkun impenjat dalwaqt fix-xena Internazzjonali b’żewġ partit kontra l-Polonja u t-Turkija rispettivament.

L-ewwel logħba minn dawn it-tnejn li hi valida mill-grupp ta’ kwalifikazzjoni għall-kampjonati Ewropej se tintlagħab hawn Malta fil-Pixxina Nazzjonali Tal-Qroqq fit-30 ta’ Ottubru kontra l-Polonja filwaqt li t-tieni logħba minn dan il-Grupp tintlagħab fl-20 ta’ Novembru away fit-Turkija.

Bħalissa il-kowċ Nazzjonali Serio Afric u l-assistant tiegħu Karl Izzo bdew bit-taħrig li għandu jwassal għall-preparazzjoni adekwata qabel mat-team Nazzjonali jaffronta dawn iz-żewġ logħbiet.

Intant diġa’ bdew it-tħejijiet anke mis-sezzjoni tas-South End Core sabiex jattendu biex ikun hemm support organizzat għall-partita home kontra l-Polonja fejn hemm tamiet qawwija li niksbu riżultat favorevoli.

Dan il-grupp ta’ kwalifikazzjoni jkun maqsum f’erba` logħbiet fejn nerġgħu nilgħabu kontra l-Polonja away u kontra t-Turkija home bejn Ġunju u Lulju.

It-Team Nazzjonali Malti fl-aħħar loghba kontra l-Polonja f’partita li ntlaghbet fl-Izvizzera konna rbahna b’margni ta’ sitt goals iżda t-team Nazzjonali Polakk tjieb ħafna f’dawnl-aħħar sentejn, b’diversi players jilgħabu fil-Ġermanja.

Rigward it-Turkija fl-aħħar ħarġa tat-team Nazzjonali kontrihom konna tlifna 13-6. Dan hu team iktar b’saħtu bil-maġġoranza tal-players huma professjonali. It-Turkija spiċċaw fit-8 post fl-aħħar kampjonat Ewropej li saru f’Żagreb.

Intant  Afric u l-Assistant Izzo qed jippjanaw li jilgħabu ħames partiti ta’ħbiberija qabel l-impenn ta’ kontra l-Polonja permezz ta’ weekend ta’ taħrig u partiti fi Sqallija biex jilgħabu sensiela ta’partita kontra teamijiet tal-A1 u A2 appuntu fi Sqallija.

L-iskwadra s’issa li qed titharreg ghall-dawn l-impenji hi ssegwenti:

EXILES ALAN BORG COLE, TIMOTHY SULLIVAN

NEPTUNES JORDAN CAMILLERI, MICHELE STELLINI,NIKI LANZON, SEAN GRAVINA

SIRENS PETER BORG

SLIEMA JOHN SOLER, JOHN BROWNRIGG, MARK MELI, CLINT DEBONO, RYAN COLEIRO, JEROME GABARETTA

Ma dawn jiżdied ukoll Stevie Camilleri li jilgħab fl-Italja ma’ Bogliasco. Intant wara li Karl Izzo attenda bħala Assistant coach ta’ Anthony Farrugia fil-Comen Cup ta’ taħt it-18 i-il sena  f’Ċipru bi qbil ma’ Afric hu sejjaħ ukoll seba’ players żgħażagħ biex jitħarrġu wkoll mat-team. Dawn huma:

SLIEMA CHRISTIAN CLUETT, MICHAEL SPITERI STAINES, DAVID ABELA

NEPTUNES ZAC MIZZI, BENJI GIORGIO

SIRENS DINO ZAMMIT

MARSASCALA JEAN CLAUDE CUTAJAR

32 Comments

 1. boq says:

  Andrea BIanchi of San GIljan is on the list of the next article meaning he made the squad meaning there is a san giljan player!! good luck to all :)

  [Reply]

 2. sport fan 2 says:

  sry sport fan jien wiehed mil players tan nazzjonal li ijad imnizel fil lista ta fuq min dawk li gejt mazul at tahrig imma meta ma tafx xinu jigri titkelimx ax ahna qedin hemm bhala the nxt players to the national team wiehed mina diga ha ikun mat 13 kontra il polonja gifiri ahna il futur tat team malti u li nibdew ta eta ekk tjb ghalina bhal ilum inkluz kai dowling 15 yrs benji lanzon 15 yrs dino zammit 15 s chris cluett 17 yrs to include valletta n others started at this age with the national team look at the career they had …….

  [Reply]

  sport fan Reply:

  AGREED… .

  jiena qadt ma ghdit li mhux sew li qedin hemm… anzi…. naqbel hafna li il players tha U19 jittrenjaw mat team nazzjonali……

  Idealment meta jintazlu il players jintazlu iktar minn 15…. fl-opinjoni tieghi jintazlu 20, imma players stabiliti li fl-opinjoni tieghi huma ahjar minkom ta U19 (habba l-eta) kieku jintazlu u jafu li ma ghandomx cans jintazlu mat 13 ma jmorrux at tahrgi mentri iz zghazagh imorru anke jekk jafu li mhux ha jintazlu ghax kif ghidt sew int huma il futur u jafu li ha jiswihom al futur….

  jekk al player zghazugh ha jkun mazul al kontra polonja qed tirreferi al jordan, qed nitkellmu fuq player li huwa stabilit u li haqqu jilab man nazzjonal

  [Reply]

 3. roderick says:

  Ejja ha naqilawlom ic caccis lil polakki …. roderick

  [Reply]

 4. Jiggy says:

  I think Kyle Debattista who was often in Neptunes’ senior squad last season, could have been chosen as he is very promising.

  [Reply]

  3 Reply:

  what a joke, there are plenty of older ones better and more promising than a 16 yr old !

  [Reply]

  Jiggy Reply:

  It’s no joke man. Younger players than Kyle have been chosen. Check the list for yourself.

  [Reply]

  mark Reply:

  but he is goodish, and there are others before kyle

  Jiggy Reply:

  your opinion!

 5. vik says:

  What a surprise no cocci

  [Reply]

  mark Reply:

  he didnt play enough this year and hasn’t yet proven himself ..

  [Reply]

  vik Reply:

  4th top scorer of all maltese and he was not playing with a. Great team and what a comeback after all he went through
  Where is he playing next year

  [Reply]

  Mk1 Reply:

  From what I gather it’s Neptunes. But will they let him go. If it was the other way round Neptunes would leave him as they did to John Paris and John Brownrigg. Neptunes have a clean proven past on all fronts. They always acceded to their players’ wishes. But then there are clubs …..  and clubs.

  Mk2 Reply:

  Further to what Mk1 wrote, Neptunes did not even put any obstacles when Jerome Gabaretta decided to join Sliema from Neptunes’ nursery. 

  sport fan Reply:

  kemm inti bravu Mk1…. u Mk2……
  qas nofs l-affarijiet ma taf u titkellem.

  John Paris case: He was out off contract with Neptunes, and Neptunes did not want him any longer, as he was too old and they wanted to make space for the young new stars. ie:nicky lanzon, karl galea, michele stellini, edward cachia. and at the time malcolm azzoppardi too.

  John Bronwrigg case: As everyone knows he was going out with a big sliema fan whose father is int the committee. Neptunes committee was not ecstatic about this. John Bronwigg was in his last year of contract so decided to move to Sliema.

  NB: When a player is out of contract he can move to whichever club he wants and the club that ”owns” him has no say about it. Then the clubs that buys him has to pay a sum according to the ASA’s parameters. Same thing happened with matthew pisani when he moved to Neptunes, and I’m guessing to Jerome Gabaretta.

  Edward Aquilina’s case: He was out of contract last year and Neptunes could have taken him if they wanted too. Now he is under contract with Sliema, and Sliema decide who to give him to (which is not right if you ask me, but unfortunately those are the rules)

  Mk1 Reply:

  Se jkolli noqghod fuqek ghax milli jidher taf il-q—- kollha!! Tikkonfermali li anki fil-kaz ta’ l-ahwa Bianchi kien gara hekk?
  What I wanted to stress is that Neptunes always acceded to their players’ wishes without putting any obstacles. Qatt ma holqu piki.
  Do you think that if Neptunes wanted to keep JP they would not have kept him? Unfortunately there were members in the committee then who thought they knew too much…and probably as you said (ax jien naf nofs l-affarijiet, u ghalekk ma nistax nitkellem!) did not want him any longer.

  steve Reply:

  biex inwegeb lil sports fan edward aquilila huwa player ta san giljan ghad baqalu kuntratt ta 3 snin maghna andek zball dak player taghna mhux ta sliema

  sport fan Reply:

  sa fejn naf jien san giljan ftemtu mas sliema biex kull sena tohduh makom at a payment imma hu taht il kotba ta sliema qieghed….
  sa fejn naf jien imma f’dan il kas taf itkar minnhi int…..

  with regards to the bianchi as far as i know andrea yes was out of contract matteo ma nafx…..

  as i said before it is not neptunes be4ing more honest in the case, since a player who is out of contract the club that previously owned his services has no say.
  i would put it more as in sliema being more cunning or sneeky (up to you to use which ever one u prefer) in taking these players that are out of contract.

  Frank Reply:

  Sport fan. 
  John brownrigg leaving because of who he was with and who her father is. I guess you do not know what he went through. But will leave it like that. 

  steve Reply:

  le siehbi player taghna ta san giljan konna xtrajnih ghal-kollox minghand sliema

  [Reply]

  sport fan Reply:

  I NEVER SAID HE LEFT FOR THAT REASON.

  i said what his situation was at the time!!!! and the last year he was with netpuens, neptuens wanted to send him on loan to exiles and take on john paris back.

  [Reply]

  Frank Reply:

  Yes correct. Also there is more to it. But do not want to go into it.

 6. Julian says:

  No San Giljan players were selected? x’kien?

  [Reply]

  sport fan Reply:

  tel us who of san giljan deserves to be there??????

  with reply to the zghar, as the article says they are JUST TRAINING…. whiche mean ha jkunu hemm jittrenjaw biex igibu esperjenza alihom u biex jghin lil kbar issoddu it toqob… cioe, meta jkun hemm xi hadd ma jkunx jista jmur training u jkollom bzonn jamlu loba

  Pawlu Privitera suppost irtira mit team nazzjonali

  [Reply]

  Waterpolo fan Reply:

  I think Paul Fava of San Giljan had a very very good season he was one of the best last mens in Malta and still he didnt make it to the provisional squad :/…

  [Reply]

  Polo Reply:

  I really think that PAUL FAVA DESERVES TO BE THERE MORE THAN CLINT DEBONO DOES…AS AFRIC BARELY PLAYED HIM THIS YEAR!

  Jigg Reply:

  You are right. Paul Fava, unfortunately, is the forgotten man. He deserved a call. I hope that this will not be a form of compensation for Clint Debono for not having been given enough games by Afric for Sliema.

 7. mark says:

  ezatt dumpy. qatt ma rajt daqsekk Tfal fit tim!! mijix haga tajba ax turi manix bizzejed min xix nazlu ax anki fil tal kbar hemm xi 3 tal qamel lol

  [Reply]

  Julian Galea Reply:

  Its good to have promising youngsters called up with the national team, the experience they will gain is priceless , but not when there are much better players and much more experienced players that should be called up instead…if it comes down to it im sure a youngster isnt going to perform on an international level so at the end of the day its like they are going up with less players….. julian

  [Reply]

  mark Reply:

  and its also better to call up more older ones for a more competitive squad and will also create competition by the not so sure placed ones making them more motivated to train better!!

  [Reply]

 8. Nick Gatt Coleiro says:

  Poland vs Malta (away) will be played in my city Łódż next July. There will be one Maltese supporter at least.

  [Reply]

 9. dumpy says:

  issa din mux cajta mela z-zar li hemm jittrenjaw mal-kbar xi darba jistghu jamluwa mat-team finali ? u pawlu privitera x’sar minnu ? dumpy

  [Reply]

Leave a comment