Keith Galea and Hannah Pace dominate first race of the BSJ Sprint Triathlon Series 2015

Monday, July 20, 2015, 18:31

Note:This article has been posted in Maltese and  English

Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bil-Malti u bl-Ingiż

Gavin Muscat

Keith Galea (Birkirkara St. Joseph) and Hannah Pace (Pembroke Athleta) emerged winners of the first race of the Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series held in hot sweltering conditions.

 Over sixty five athletes braved the tough conditions to undertake a 750m swim, a 20km cycle and a 5k run in Birzebbuga which saw the first sprint triathlon of the 2015 season take place.

In the males category it was Keith Galea who exited the water first after covering the 750-metre course in 10 minutes 20 seconds, followed by Graham Borg in 10 minutes 34 seconds. Third out of water was young triathlete Shaun Galea (Birkirkara St. Joseph) who exited after 11 minutes 33 seconds.  Galea’s lead in the race was briefly under threat by team-mate Graham Borg who completed the 20km undulating bike course in 31 minutes 37 seconds, twelve seconds faster than Galea’s split.

In the run segment it was Fabio Spiteri that edged close to Galea, however in the end Galea’s fast transition and run saw him complete the course in 1 hours 1 minute and 21 seconds securing first place and a course record in the process. Graham Borg completed the course in 1 hour 2 minutes and 42 seconds whilst Spiteri completed the course in 1 hour 3 minutes 48 seconds to complete the males’ podium in third place.

Under 23 triathlete Hannah Pace fresh from her bronze medal winning performance in the European Triathlon Age Group Championships exited third out the 750-metre swim course in a time of 10 minutes 51 seconds followed by Margaret Seguna (Mellieha AC) and Michelle Vella Wood (Birkirkara St. Joseph) who finished the swim segment in 11 minutes 3 seconds and 12 minutes 35 seconds respectively. Vella Wood showed her strength in the cycling segment to cover the 20 kilometres six seconds faster than Pace.  Vella Wood continued to show her determination in the run but was no match to catch up with Pace who completed the course in 1 hour 8 minutes 23 seconds. Vella Wood came in second in 1 hour 10 minutes 14 seconds. Both Pace and Vella Wood registered personal best times on the course.  Margaret Seguna came in third place covering the distance in 1 hour 13 minutes and 23 seconds.

In the relay teams competition Jean Claude Cutajar (Swim), Steve Sciberras (Bike) and Andrew Grech (Run) completed the course in an overall time of 59 minutes 37 seconds.

Birkirkara St. Joseph is grateful for the assistance provided by the authorities, namely Transport Malta, the Police Corps and the Birzebbuga Local Council as well as the officials, marshals and volunteers who assisted throughout the race making this event possible.

The next race of the Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series will take place in Birzebbuga on Sunday 9th August. More information on the Series can be found onwww.bkarastjoseph.com

_____________________________________________________________________________________

Keith Galea and Hannah Pace jiddominaw l-ewwel tellieqa tal-Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series 2015

Keith Galea ( Birkirkara Saint Joseph) u Hannah Pace (Pembroke Athleta) ħarġu rebbieħa tal- ewwel tellieqa tal- Birkirkara Saint Joseph Sprint Triathlon Series saru li saru f’kundizzjonijiet  sħan ħafna.

Aktar minn ħamsa u sittin atleti affaccaw kundizzjonijiet iebsa biex jikkompetu f’tellieqa ta’750 metru għawm, 20km bir-rota u girja ta’ 5k f’Birżebbuġa waqt l-ewwel Sprint Triathlon tal-istaġun 2015.

Fil-kategorija tal-irġiel kien Keith Galea li ħareġ l-ilma ewwel, wara li temm il-korsa ta 750 – metru  ghawm f’hin ta 10 minuta 20 sekonda. Dan kien segwit minn Graham Borg f’10 minuti 34 sekonda . Fit-tielet post  hareg iz-żgħażugħ Shaun Galea ( Birkirkara Saint Joseph ) li ħareġ fil-11 minuta 33 sekonda.

Id-distakk ta’Galea fit-tellieqa sfat taħt theddida momentarjament minn Graham Borg li temm il-korsa tar-rota fi 31 minuta 37 sekonda , tnax il-sekonda aktar minn Galea.

Fil-girja ta 5k,  kien Fabio Spiteri li qareb lejn Galea, madankollu it-tieni transizzjoni u il-girja mghaggla ta’Galea raw lil dan tal-ahhar itemm it-tellieqa f’hin ta siegħa, minuta u 21 sekonda sa biex jizgura ewwel post u hin rekord fuq il-korsa. Graham Borg temm it-tellieqa fit-tieni post f’hin ta siegħa 2 minuti u 42 sekonda filwaqt li Spiteri spicca fi-tielet post f’hin ta 1 siegħa 3 minuti 48 sekonda  hekk biex aqqad il-podju tal-irġiel.

Fit-taqsima tan-nisa it-triathleta ta’ taħt it-23 Hannah Pace friska mill partecipazzjoni recenti taghha fil-Kampjonati Ewropej fejn hi hadet medalja tal-bronż fil kategorija tagħha, ħarġet it- tielet mill-ilma f’hin ta ‘ 10 minuti 51 sekondi segwita minn Margaret Seguna ( Mellieħa AC ) u Michelle Vella Wood ( Birkirkara St. Joseph ) li lestew l-għawma fi 11 minuta 3 sekondi u 12 minuta 35 sekonda rispettivament

Vella Wood uriet il- qawwa tagħha fis-sezzjoni tac-ċikliżmu fejn hi lestiet il korsa f’sitt sekondi aktar mgħaġġla minn Pace. Vella Wood kompliet turi id-determinazzjoni tagħha fil-medda tal girja izda dan ma kienx bizzejjed biex tlahhaq ma’ ‘ Pace li temmet it-tellieqa f’siegħa 8 minuti 23 sekonda. Vella Wood daħlet fit-tieni post f’siegħa 10 minuta 14 sekonda. Kemm Pace u Vella Wood rreġistraw hinijiet personali aħjar fuq din ir-rotta. Margaret Seguna daħlet fit-tielet post wara li kopriet d-distanza f’siegħa 13 minuta u 23 sekonda.

Fil-kompetizzjoni tat- timijiet relay kienu Jean Claude Cutajar ( Swim ) , Steve Sciberras ( Bike ) u Andrew Grech ( Run ) li hadu l-ewwel post meta temmew it-tellieqa fi hin globali ta ‘ 59 minuta 37 sekonda.

Il-Birkirkara St Joseph hija grata għall- għajnuna pprovduta mill -awtoritajiet , jiġifieri Transport Malta, il- Korp tal-Pulizija u l- Kunsill Lokali Birżebbuġa kif ukoll l- uffiċjali u voluntiera li assistitew matul it-tellieqa.

It-tellieqa li jmiss tal- Birkirkara Saint Joseph Sprint Triathlon Series ser issir f’Birżebbuġa nhar il-Ħadd 9 Awissu . Aktar informazzjoni dwar l-Serje jista ‘jinstab fuq www.bkarastjoseph.com

2015 Birkirkara St. Joseph Sports Club Sprint Triathlon Series - Female Podium Left to Right - 2nd Place - Michelle Vella Wood, 1st Place - Hannah Pace, 3rd Place - Margaret Seguna

 

2015 Birkirkara St. Joseph Sports Club Sprint Triathlon Series Male Podium Left to Right - 2nd Place - Graham Borg, 1st Place - Keith Galea, 3rd Place - Fabio Spiteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Birkirkara St. Joseph Sports Club Sprint Triathlon Series Relay Team Winners Left to Right - Jean Claude Cutajar (Swim), Andrew Grech (Run), Steve Sciberras (Cycle)

Leave a comment