Kampjonati Nazzjonali tal-Karate Solidarjeta’ bl-Isports 2016

Sunday, November 20, 2016, 12:52

Gavin Muscat

Numru rekord ta’ 185 atleta, bejn l-eta’ ta’ 6  u 20 il-sena ħadu sehem fil-Kampjonati Nazzjonali tal-Karate 2016 organizzati mill-‘Malta Karate Federation’ (MKF), li saru f’Savio College Ħad-Dingli, fit-12 u 13 ta’ Novembru.

“Kienet sena attiva hafna għall-MKF, fejn iffukajna biex ngħatu l’opportunita lill’atleti tgħana jigu esposti għall kompetizzjonijiet il barra minn xtutna.  F’Settembru ilqajna 6 pajjizi fostna għat-Tielet Edizzjoni Tal- Kampjonati Tal-IStati iż-Żgħir ta’ l’Ewropa fejn kellna record ta’ 250 partecipant.  ‘Team Malta’ irnexxielu jikseb it-tielet post f’dawn il-kampjonati.  Rajna lill-atleti promittenti tagħna jiehdu sehem f’mhux anqas minn tnax il kompetizzjoni u stharrig internazzjonali fostom il-World Karate Championships li saru fl’Awstrija ix-xgħar li għadda.  Din is-sena ksibna riżultati tajbin hafna u dan jinkuraggixxi lis-Sensei tagħna, lill-Board Tekniku kif ukoll lill-Atleti biex ikomplu jiffukaw fuq l’att tekniku u b’hekk nassiguraw li l’atleti tagħna ikunu preparati tajjeb għall-isfidi li-gejjin.” Dan kien il-kumment tal-President tal-Malta Karate Federation is-Sur Kenneth Abela.

Is-sur Kenneth Abela ‘kkonkluda billi rringrazzja lill- Il Sport Malta u l-MOC tas-sapport kontinwu tagħhom.

Leave a comment