Kampjonati Nazzjonali tad-darts

Thursday, October 25, 2012, 8:30
minn Stephen Azzopardi
Il-gimgha 19 ta Ottubru intlabet t-tieni gurnata mil-kampjonati nazzjonali tad-darts, organizzati mil-Malta Darts Assocation, fejn fl-Ewwel Divizjoni kellnha partita li giet posposta biex bhekk fdin id-divizjoni intlabu tlett partiti biss.
Pawla Wolves SC irpiljaw tajjeb mit-telfa li garbu l-gimgha l-ohra, meta fdarhom, r-registraw rebha sabieha ta 7-1, fuq Zabbar Southcliff. Florian Ajax JS Dimech kisbu t-tieni rebha konsekutiva meta away rebhu kontra Juventutis Domus taz-Zejtun, Filwaqt li l-partita bejn Caccu SC u Bugibba Bocci Club, spiccat fi draw ta 4-4.
KLASSIFIKA
Floriana Ajax JS Dimech 6  Caccu SC 4 Marsa St.Micjeals Bar,u Pawla Wolves SC 3 Bugibba Bocci Club 2 Juventutis Domus, Zabbar Southcliff u St.Joseph BC 0
Marsa St.Micheals Bar u St.Joseph BC laghbu partita inqas.
Fit-tieni divizjoni Johnnys Bar u Beland Band Club r-registraw t-tieni rebha taghhom fuq Mqabba Lilly BC u Duke of Conought BC away bl-isetess punteg ta 5-3. Listess rizultat kisbuh home Manchester Conquest Bar fuq Xuereb Instalations, filwaqt liP Os Bar bara min darhom eghlbu 6-2 lil-Bormla Bocci Club.
KLASSIFIKA
Beland BC u Johnnys Bar 6 Mqabba Lilly BC, P Os Bar, Manchester Conquest Bar uXuereb Instalations 3, Duke of Conought BC u Bormla Bocci Club 0
Fit-tielet divizjoni, Cocks SC u Floriana Ajax Munchies Pub zammew il-pass flimkien meta t-tnejn li huma kisbu t-tieni rebha taghhom. Cocks SC home eghlbu lil-Mosta Shangai 5-3, filwaqt li bl-istess rizultat home ukoll Floriana Ajax Munchies Pub eghlbu lil-Cospicua Dynamos. Bormla Bocci Club B eghlbu away 5-3 lil-Education Bar biex dawn garbu it-tieni telfa filwaqt li Ta Peppis Bar u Sagra Familja BC gew draw 4-4
KLASSIFIKA
Cocks SC u Floriana Ajax Munchies Pub 6 Bormla Bocci Club B 4 Cospicua Dynamos 3 Sagra Familja BC 1 Ta Peppis Bar 2 Mosta Shangai u Education Bar 0
Ta min jighd ukoll li din il-gimgha se tibda il-kompettizjoni tal-4 a side li ghalija ser jipparttecipaw xejn inqas min 24 team li gew imqasma ferba gruppi. Il-loghob se jibda jsier t-tnejn u t-tlieta bit-tieni fazi tiehu xejra ta Knock Out.
Leave a comment