Kampjonati Mondjali IBSF –Malta 2017

Monday, August 21, 2017, 23:03

Il-Malta Billiards and Snooker Association, tixtieq tinforma lill-pubbliku sportiv malti, li minhabba dizgwid bejn L-International Billiards and Snooker Federation (IBSF) u Il-World Professional Billiards And Snooker Association(WPBSA) u li b’konsegwenza ta’dan Id-dizgwid jista’jkun hemm riperkussjonijiet hziena fuq Il-kampjonat dinji li kellu Jsir f’Malta bejn Il-21 ta’Novembru U It-2 ta’Dicembru 2017, l-Mbsa ma baqaliex triq ohra hlief li thassar dawn Il-Kampjonati Mondjali. L-mbsa jiddispjaciha ghal kull inkonvenjent li seta inholoq lil terzi.

 

Leave a comment