Justin Haber issues statement through his lawyer… Later joins Birkirkara

Friday, January 18, 2013, 20:29

It is now official Justin Haber and Mosta have parted companies after the Malta keeper has issued the below statement:

Stqarrija kongunta ta’ Mosta Football Club u Justin Haber

Il-partijiet jixtiequ jgharrfu li wara negozjati twal u tahditiet intensivi bejn Mosta Football Club, Justin Haber u r-rapprezentant tieghu Matthew Paris, sar qbil bejn il-partijiet koncernati.

Dan ifisser li Justin Haber m’ghadux jifforma parti mill-klabb ta’ Mosta FC; Justin Haber jixtieq jirringrazzja lill-klabb ta’ Mosta FC li emmen fih u li tah l-opportunita li jilghab mieghu tul dan l-istagun. Il-plejer internazzjonali Malti jixtieq ukoll jirringrazzja lis-supporters Mostin u jawgura lill-klabb Mosti jibqa jikseb aktar successi. Justin ikompli jzied li l-klabb Mosti ghandu jkun kburi li jinsab prezentament fuq in-naha ta’ fuq ta’ l-ghola divizjoni tal-kampjonat Malti;

Mosta FC jixtieq ukoll jirringrazzja lil Justin ghas-servizz eccellenti li ta’ lill-klabb – minkejja li ma damx jilghab mal-Mosta, xorta wahda ser jibqa mnizzel fl-istorja mportanti li ghandu l-klabb; It-terminazzjoni tal-kuntratt qed isir b’mod konsenswali bejn iz-zewg partijiet, u ma’ jezisti l-ebda dizgwied bejn iz-zewg partijiet. Anzi wiehed jista jistqarr li ghalkemm issa Justin ser ikun avversarju fil-grownd, il-hbiberija u r-rispett barra l-grownd li kienet dejjem ezistenti ser tibqa; Dwar il-kummenti li setghu b’xi mod dejqu lil pubbliku sportiv Mosti, Justin jixtieq jaghlaq li dan kienu biss hsibijiet wara telfa ta’ partita li potenzjalment setghat poggiet lil Mosta FC fl-ewwel post, u din tkompli turi kemm bhala captain tat-tim kellu ghal qalbu l-interessi ta’ Mosta FC.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Former Floriana goalkeeper Justin Haber agrees on a two year and a half deal with Birkirkara after he was released by Mosta on Friday morning.

The much expected transfer was finally finalised yesterday at 19.00 as the Maltese international put the pen on the paper.

Justin Haber in better times with Mosta officials

Justin Haber in better times with Mosta officials

2 Comments

  1. mosta transfers says:

    Issa x sar minnu l kuntratt li hemm  f dar ritratt?

    [Reply]

  2. hamiem says:

    daqt nisimaw bomba kbira li haber inaqad ma birkirkara jidispjecini biss ghal rueben li kemm ilu maghna qeda dmiru tajjeb hafna ima isa min hu l ahjar ihawel

    [Reply]

Leave a comment