Jibda l-School Sports Festival

Thursday, May 12, 2016, 22:35

Gavin Muscat

F’nofs din il-ġimgħa bdiet l-ewwel edizzjoni tal-School Sports Festival bil-kompetizzjoni tal-atletika għall- tfal ta’ taht it-13-il sena.  Kienu 21 l-iskejjel li hadu sehem fl-ewwel gurnata tal-atletika.

Kien il-Kulleġġ De La Salle li rnexxielu jikseb l-akbar ammont ta’ punti fil-kategorija tas-subien.  Huma kienu segwit mill-iskola nazzjonali tal-isport u l-iskola sekondarja taz-zejtun tal-kulleġġ santa margerita u l-iskola san anton li spiccaw b’total identiku ta’ punti fit-tielet post.

Ir-rebbieha f’kull kategorija kienu hekk:

It-tellieqa tat-80 metru rebahha Jayden Cuschieri tal-Kulleġġ Santa Margerita Skola Sekondarja Zejtun.

It-tellieqa tal-150m rebahha Kurt Zahra mill-istess skola.

It tellieqa tas-600m rebahha Jacob Darmanin mill-Kulleġġ De La Salle

Il-75m hurdles kienet mirbuhha minn James Pace tal-iskola nazzjonali tal-isport.

Ir-relay tal-4×100 rebhuha l-iskola sekondarja taz-zejtun tal-kulleġġ santa Margerita, b’tim li kien magħmul minn:

1) Spiteri, Maverick 2) Cuschieri, Jayden

3) Gatt, Rooney 4) Zahra, Kurt

Il-Higħ Jump ntrebhet minn ickerson whitelaw tal-kulleġġ santa margarita.

Filwaqt li l-long jump rebahha Isaac Axisa tal-Kulleġġ De La Salle

Is shot rebahha Christopher Hili tal-Kulleġġ San Alwigi

It-tfiegħ tad-diskuss kien mirbuh minn Kyle Caruana tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport

Intant l-iskola nazzjonali tal-isport rebhu l-kategorija tal-bniet.  Huma kienu segwiti mill-skola Sacred Heart u l-iskola Santa Monica fit-tielet post.

It-tellieqa tat-80m, rebhitha Christina Galea, tal-iskola san anton

L-iskola nazzjonai tal-isport rebhu bosta mill-kategoriji fosthom:

It-tellieqa tal-150 metru li rebhitha alessia cristina

It-tellieqa tas-600m intrebhet minn Rachela Pace

Is-70m hurdles intrebhet minn Kayleigħ chetcuti

4x100m Relay intrebhet wkoll b team magħmul minn:

1) Chouhal, Sarah 2) Chetcuti, Kayleigħ

3) Pace, Rachela 4) Cristina, Alessia

Il-higħ jump intrebhet minn rachela pace

Filwaqt li l-long jump intrebhet minn lauren eve borg ta sacred heart

Is-shot put intrebhet minn sofia rigamonti tal-iskola san andrea

Filwaqt li it tfiegħ tad discuss kien mirbuh minn sarah chouhal tal-iskola nazzjonali tal-isport

—————————————————————————————————————————-

Għar-riżultati ta’ kull sport, ara il-pdf file

WADboys 12-13

—————————————————————————————————————————-

Gallery

Leave a comment