Jeffrey ‘Vinċ’ asked to resign

Friday, February 4, 2011, 8:30

Johann Said

by Joshua Cacciattolo.

Floriana’s internal problems regarding the resignation of their President Johann Said continued yesterday evening, with former Floriana President Johann Said and the Club committee meeting to solve the latest issues.

Sportinmalta.com is in a position to confirm that the Club committee asked Jeffrey Farrugia known as  ‘Il-Vinċ’ to resign from the Floriana FC committee. He eventually refused and said that he will make his point in tonight’s rally at the New Premises in Floriana.

Said resigned last Monday, saying he had lost trust in another committee member, saying that someone had worked behind his back for the approval of Michael Mifsud’s transfer.





24 Comments

 1. ta l IRISH says:

  Ghal min kieteb dan l artiklu mhux ahjar jghamel update jew ghadu rieqed.Fl ghaqda hemm is sahha COME ON GREENS

  [Reply]

 2. irish girl says:

  @lil dak il miskien tas sliema; jekk intom lesti ghalina tant iehor ahna ta, u issa iktar sodi min qatt qabel!!! irsistu tas sliema forsi tevitaw ir relagation pool hahahahhaha

  [Reply]

 3. CLINTON says:

  jidher li il furjanizi ghandhom fiducja fil pupazz tal vinc lol

  [Reply]

 4. sliemasliema says:

  nistenewkom qeghdin hodor , preparaw ruhkom il hadd

  [Reply]

  Furjaniz sal-mewt Reply:

  Tibzax anka ahna lesti…..niltaqaw il-hadd u j’alla li l-ahjar tim jerbah

  [Reply]

 5. simon says:

  Il-Vinc imisna Namluh president …… La telaq Said ma nergax indahlu jien kieku 

  [Reply]

 6. Demm Ahdar says:

  Kolla warajk sur said … lead us to the promise land.

  [Reply]

 7. tinu says:

  milli jider sew amel said jek kien em xi hadd hadem min warajh……..any way kull furjaniz jider li andu fiducja kbira 100% fih.said kif qed nifem hija persuna smart,jaf fejn irrid jasal u ihares lejn il-futur! newtrali

  [Reply]

 8. online betting says:

  Dawn fuq listess club qed jitkellmu????? looooooooooooool

  [Reply]

 9. greens says:

  jin j alla jarga lura said imma ma jistax ikun ma kul tilwima jirezenja :(

  [Reply]

 10. ahdar says:

  AHNA WARAJK JOHANN!! FURJANIZI IRRIDU FIT TMEXXIJA!

  [Reply]

 11. norbert says:

  ahna irridu lil johann said jibqa mal club u jeffrey iwarrab jeffrey qatt ma gab xejn lejn il club

  [Reply]

 12. Adrian says:

  halina greens…ara ma tajtx li int furjaniz! …ahjar tati kas it team tijak mili tana! ….FIDUCJA ASSOLUTA F’JOHANN SAID!!

  [Reply]

 13. Louis says:

  ghazla wahda hemm. Jeffrey Farrugia (il vinc ) Barra mil kumitat ghal kollox.Dan ghandu jigi sfiducjat mill kumitat u mill laghqa tal lejla. JOHANN SAID jerga jiehu lura it tmexxija tal club GLORJUZ FLORIANA u tal kumittat u nuru fiducja shiha fih.

  [Reply]

  LF-HC Reply:

  Proset man ma nafekx ima jin ekk inhoss ukol!!!!!! Ma stajtx tajda ahjar…

  [Reply]

  furjaniz Reply:

  aqas baqa kumitat kif tridu jigi sfiducjat ma nafx jien dik
  mux irgulija ta president

  [Reply]

 14. greens says:

  ma nafx jin ghalija mux kapaci ghal maltemp said mal ewwel bufura telaqna :( jin ghalija napuntaw il vinc ilejla u daqshekk u inkomplu adejin!!

  [Reply]

  in-Nobbli Reply:

  Ara vera ma tisthux ta inthom!!

  [Reply]

  supporter Reply:

  oqod ikteb fisem l furjanizi bahnan.. kulhadd jaf li l furjanizi wara said l kbir!!

  [Reply]

 15. in-Nobbli says:

  Bomba!! Il-veru gejtu sew ghax issa anke lill Michael
  tliftu minhabba il-glied ta bejnietkhom … Tinsewz li biex
  dahhaltu lill Vinc qlajtu il-furjanizi ta vera !! Imbghad toqghodu
  tghajjru lilna imlaqqtin !!

  [Reply]

 16. JP says:

  Qisha tahraq illejla gejja !!!

  [Reply]

 17. Vblood says:

  Qedin sewwa . Teremoti shah ghandhon il greens
  haha

  [Reply]

 18. supporter says:

  ahna wara sur Said !!!!!!

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

  w ahna wara SAN VICTOR SCIRIHA,GWERRA CIVILI MISTENNIJA L LEJLA fuq il fosos,xi pjacir id dulur taghkhom il festa taghna.

  [Reply]

Leave a comment