Jason Peplow rebbieh tal 1 Divizjoni tal-Isnooker

Monday, May 5, 2014, 12:18

finali tal kampjonat ta Snooker ta 1 Divizjoni, intrebhet min Jason Peplow, li f`din il Finali gheleb lil Nicky Spiteri, bil puntegg ta 5 frames, kontra 1, ( finali li kienet fuq l ahjar min 9 frames).L ghola break  kien dak ta Jason Peplow, ta 49 punt.

Fis semi finali precidenti, Peplow elimina lil Mark Saffrett, filwaqt li Spiteri kien elimina, lil Joe Debono.

Ta min jinnota, li Jason Peplow, qed jirritorna, fix xena lokali tas Snooker, filwaqt li Nicky Spiteri, huwa player, relattivament gdid, f`dan l `sport. F`istagun li gej , dawn iz zewg players, sa jikkompetu, fil kampjonat Premier.

Fi tmien din il finali. Peplow, bhala rebbieh,  gie ipprezantat b trofew, mis segretarju ta MBSA, Sur Ivan Attrd, filwaqt li Spiteri bhala runner up, gie ipprezantat bi trofew, mill PRO ta MBSA, Sur Neville Chetcuti.

Leave a comment