- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Jason Magro wins ASMK Demolition Derby 2015

Posted By Sportinmalta On January 9, 2016 @ 8:56 pm In Featured,Motorsport | No Comments

Note:This article has been posted in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

On Sunday 20th December 2015  ‘Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ organized the pre-Christmas special program aimed to raise funds for charity. This day has now been well fitted in the ASMK Calendar so much so that this is the 22nd edition of this special event. On a day dominated by all kinds of bad weather the ASMK Management did not give up and organized this important event with the participation of 55 competitors.

The event started at 10: 30 in the morning when some ligħt rain was still pouring down but the Autocross competitors challenged the elements and raced their competition cars in difficult conditions while making racing more spectacular on the natural wet track conditions. This race saw the return of former Autocross champion Patrick Cassar on an Opel Corsa. Despite the slippery road conditions Patrick still dominated the day by winning all the qualifying Heats. Along with Patrick, Josef Grech on his Ford Fiesta also finished the Heats of the day with the higħest score thus guaranteeing their place in the final of Class A. Malcolm Borg also qualified for this Race Final on his Opel Corsa together with Jurgen Mallia on a Honda Civic, Ivan Birmingħam on a Suzuki Swift and Mark Christian Galea on a Fiat Ritmo.

Class B finalists were Ryan Scicluna on a Ford Fiesta, Joseph Micallef on an Opel Corsa, the Peugeot 205 of Gordon Johnson, Matthew Borg on an Opel Nova, Christian Apap and Karl Micallef both on a Ford Fiesta.

The Standard Autocross Class finalists were Ian Fenech on a Citroen AX, Traydon Bailey on Ford Ka, Karl Scicluna on a Pegueot 206, Melvin Buttigieg on a Citroen AX and Johann Vella on an Opel Corsa.

From the Motocross section we saw a strong participation. Meanwhile, Edward Ciantar on a Kawasaki and Clayton Camilleri on his KTM dominate this class and finished in the top two places. Third place was won by French Pierre Jourdan on a KTM while Kyle Camilleri finished fourth also on a KTM.

Class B of the Motocross saw a great participation from the Gozo Motocross Association riders. This class was dominated by Etienne Bigeni on his Honda by winning both heats. He was followed by Mario Cauchi on a Honda and third place was won by Robert Spiteri on a Yamaha. Fourth in class goes to Joseph Bigeni on a Kawasaki.

The Motocross Open Class was won by Edward Ciantar on his Kawasaki followed by Etienne Bigeni and Mario Cauchi both on a Honda motorcycles.

The Program was forced to a halt as heavy rain poured during early afternoon. This left the Autocross section finals to be postponed to another date. Meanwhile the Association waited up to 3: 30pm to start the Demolition Derby as scheduled. Eigħt cars registered for this year’s edition of this game. The competitors were Larkin Butler on a Volvo, Sean Magro on a Datsun Bluebird, Jason Magro on a BMW, Mario Cassar on a Nissan Sunny, Frank Butler on a Mazda 626, Marlon Caruana on a Maraia Fiat, the Lada of Leo Butler and Clint Farrugia on another Volvo.

Under pouring rain showers the hundreds of spectators present watched carefully the cars performing their 2 laps of pre-race on track. At the Start signal at 3.30pm the drivers started bumping each other with special technique on the very slippery track surface. We saw these cars offer a spectacle and sliding in all directions when hit by an opponent as they all raced to win the Demolition title rigħt before sending their vehicle to the scrap heap. At some point in time the BMW of Magro seemed to be superior to the rest and  together with the beautiful sound of the six cylinder engine he was signalled and declared as the Winner of the 2015 Demolition Derby edition. Larkin Butler was declared as the Runner-up. Both were presented with very special trophies for this special occasion. It was a spectacular display bless by rain showers too.

During this event Chris Agius MP Parliamentary Secretary for Research, Innovation, Youth and Sport as well as the Spokesperson of the Opposition for Sport Hon. David Agius MP also attended this special meeting. During their limited time present during this event both closely followed the operation of the Association during races. They thanked the ASMK committee and congratulated the members for their dedication of organising such great events on voluntary basis and thanked them too for their great work and success in motorsport arena organisation. Both Honorary MP’s were presented with commemoration presents for the occasion by ASMK President and Secretary General.

Meanwhile the Association will inform all interested with the date and time schedule for Autocross Finals and the Special Autocross Fun Rides at the ASMK premises at Ta Qali. The Administration with ta take this opportunity to thank all who supported this special event and wish all a very Happy Christmas and a prosperous New Year.

More information is available at the website of the Association - www.asmk.org.mt and  Facebook:-  ASMK Malta.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Malti 

JASON MAGRO JIRBAĦ L-ASMK DEMOLITION DERBY 2015.

Nhar il-Hadd 20 ta’ Dicembru 2015 l-‘Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ organizzat il-programm specjali ta qabel il-Milied b’attivita specjali. Din il- gurnata issa ilha stabilta sew fil-kalendarju tal-Assoccjazzjoni tant li din kienet it-22 edizzjoni li giet organizzat attivita specjali biex jingabru fondi għal karita. F’gurnata iddominat min kull kwalita ta’ temp li ma qatax qalb l-Amministrazzjoni tal-Assoċjazzjoni milli torganizza din l-attivita tant important  fejn kien hemm ukoll il-partecipazzjoni ta’ 55 kompetitur.

Kollox beda fl-10:30 ta fil-għodu bi ftit xita li xorta halliet il-kompetitur tas-Sezzjonii Autocross jagħmlu tigrijiet spettakolari fejn kundizzjoni ta trakka mxraba naturali rajna ir-ritorn tal-Ex Campjin Patrick Cassar fuq Opel Corsa. Dan minkejja l-kundizzjoni ta trakka xorta wahda rrnexilu jiddomina il-gurnata. Flimkien miegħu rajna wkoll lill Josef Grech fuq Ford Fiesta li spicca il-Heats tal-gurnata bl-ogħla puntegg biex issigillaw posthom fil-finali Klassi A. Flimkien magħhom ikkwalifikaw Malcom Borg fuq Opel Corsa, Jurgen Mallia fuq Honda Civic, Ivan Birmingħam fuq Suzuki Swift u Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo.

Għal finali Klassi B ikkwalifikaw Ryan Scicluna fuq Ford Fiesta, Joseph Micallef fuq Opel Corsa, Gordon Johnson fuq Peugeot 205, Matthew Borg fuq Opel Nova, Christian Apap u Karl Micallef it-tnejn fuq Ford Fiesta.

Għall finali Autocross Standard ikkwalifikaw Ian Fenech fuq Citroen AX, Traydon Bailey fuq Ford Ka, Karl Scicluna fuq Pegueot 206, Melvin Buttigieg fuq Citroen AX u Johann Vella fuq Opel Corsa.

Fis-Sezzjoni Motocross rajna partecipazzjoni qawwija fejn fi Klassi A rajna lil Edward Ciantar fuq Kawasaki u Clayton Camilleri fuq KTM jiddominaw din il-klassi. F’taqtija bejniethom hallietom jispiccaw b’Ciantar rebbieh tal-gurnata segwit min Camilleri. It-tielet post spicca Pierre Jourdan fuq KTM fil-waqt li fir-raba spicca Kyle Camilleri fuq KTM ukoll.

Fi Klassi B Motocross rajna partecipazzjoni kbira mill-Għaqda tal-Muturi ta Għawdex fejn f’din il-klassi iddomina Etienne Bigeni fuq Honda bir-rebh tiegħu fiz-zewg Heats. Dan kien segwitminn Mario Cauchi fuq Honda. Fit-tielet post spicca Robert Spiteri fuq Yamaha fil-waqt li fir-raba post dahal Joseph Bigeni fuq Kawasaki.

Il-Klassi Motocross Open intrebhet min Edward Ciantar fuq Kawasaki segwit min Etienne Bigeni u Mario Cauchi it-tnejn fuq muturi Honda.

Il-Program kellu jieqaf hesrem hekk kif kmieni wara nofsinhar għamlet xita qawwija fejn halla is-sezzjoni Autocross ma tkompliex bil-programm biex isiru l-finali. Intant l-Assoċjazzjoni stenniet il-hin tat-3:30pm biex bdiet id-Demolition Derby kif kien miftiehem. Tmien karozzi irregistraw għall l-edizzjoni ta din is-sena. Il-Kompetituri kienu Larkin Butler fuq Volvo, Sean Magro fuq Datsun Bluebird, Jason Magro fuq BMW, Mario Cassar fuq Nissan Sunny, Frank Butler fuq Mazda 626, Marlon Caruana fuq Fiat Maraia, Leo Butler fuq Lada u Clint Farrugia fuq Volvo.

F’xita nieżla kontinwa b’mijjiet ta spettaturi li attendew biex jaraw l-edizzjoni ta din is-sena li reggħet kienet iddominata min karozzi diversi. Mal-hin tat- 3:30pm ingħata is-sinjal biex tibda d-Demolition fejn wara zewg dawriet mal-korsa, rajna dawn il-karozzi joffru spettaklu ta hbit b’tattika specjali qabel ma jkunu mormija għal scrap. Fosthom spikkat il-karozza BMW misjuqa min Magro fejn apparti l-hoss sabih tal-magna li kellha beda jagħmel manuvri u joqgħod attent fejn jircievi d-daqqiet kif ukoll b’fejn jgħati daqqiet lill uhud minnhom. Din kienet wirja spettakolari.

Wara ftit inqas min 40 minuta t-taqtija spiccat bejn 3 tliet karozzi; il-Volvo misjuq min Larkin, BMW misjuq min Jason u Mazda misjuqa min Frank fejn il-BMW u il-Volvo wehlu flimkien u hallew lis-sewwieq tal-Mazda bic-cans li jirbah din id-Demolition. ftit sekondi wara l-karozzi inqalaw u s-sewwieq tal-BMW Jason Magro irnexielu jirbah din l-edizzjoni ta din is-sena. Runner-up tiegħu spicca Larkin Butler fuq Volvo.

Matul din l-attivita attendew ukoll Onor Chris Agius Segretarju Parlamentari għar-Ricerka, Innovazzjoni, Zgħazagħ u Sport kif ukoll il-Kelliem għal l-Isport min naha tal-Oppozizjoni Onor. David Agius. Il-ftit hin li kienu prezenti waqt din l-attivita segwew mill-qrib l-operat tal-Assoċjazzjoni fil-waqt li r-ringrazzjaw u Awguraw lill-Membri tal-Kumitat specjalment l-Ufficjali tal-Assoċjazzjoni tax-xogħol volontarju kollu li jagħmlu biex Għaqda kbir bhal din tkompli fuq dawn il-passi halli jibqa jkollha dan is-success. Huma gew pprezentati b’tifkira tal-okkazzjoni mill-President u Segretarju General ital-ASMK.

Intant l-Assoċjazzjoni fil-jiem li ġejjin ser tkun qed tħabbar meta ser ikunu qed issir il-Finali A u B  tas-Sezzjoni Autocross Modified kif il-finali tal-Autocross Standard. L-Amministrazzjoni tiegħu l-okkazjoni biex tirringrazzja lill kullhadd li b’xi mod huma nvoluti fl-Għaqda u t’Awgura Milied hieni u Sena gdida 2016 mimlija risq u hena.

Għal iktar informazzjoni żuru is-sit elettroniku fejn wiehed jista jsib kwalunkwe informazzjoni dwar-Għaqda fis-sit tal-Assoċjazzjoni:- www.asmk.org.mt jew fuq Facebook A.S.M.K. Malta.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gallery

Bidu ta Demolition Derby 2015

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Clayton Camilleri fuq KTM

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Johann Vella fuq Opel Nova

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Jonathan Vella segwiet min Christian Apap u Josef Grech kollha fuq karozzi Ford Fiesta

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Jonathan Vella segwiet min Christian Apap u Josef Grech kollha fuq karozzi Ford Fiesta

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Motocross Race 1 Start

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Patrick Cassar fuq Opel Corsa

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Pierre Jordan fuq KTM

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Seg Parlamentari ghall-Isport Onor Chris Agius waqt iz-zjara tieghu matul l-attivita ta nhar il-Hadd li ghadda

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/jason-magro-wins-asmk-demolition-derby-2015/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.