It-tieni edizzjoni tal-AME Cup

Tuesday, July 2, 2013, 12:34

Kif gara s-sena li ghaddiet din il-kompetizzjoni tkun ta` hbiberija u preparamenti ghall-clubs lokali qabel il-bidu tal-istagun.

Din is-sena l-clubs partecipanti ser ikunu: Floriana, Qormi, Tarxien,Rabat, Mosta, Balzan,Naxxar u Vittoriosa. Il-partiti jintlaghbu gewwa s-Sirens grounds bejn l-20 ta` Lulju u l-4 t`Awwissu. It-timijiet imsemmija iridu jinqasmu f`zewg gruppi bil-poloz ikunu maghrufa iktar il-quddiem.

Leave a comment