Island Karting Club Tipprezanta l-Queens Cup

Wednesday, May 29, 2013, 14:16

Nhar il-Ħadd l-28 April, 2013 il-Island Karting Club Malta (IKC) f’kollaborazzjoni mal-Island Motor Racing Club (IMRC) organizza l-ewwel avveniment kompetittiva tagħhom tal-istaġun. Il IMRC f’dan il-jum ma organizzawx tiġrijiet kompetittivi kif huma ħadu opportunità oħra biex jippratikaw bi Scooters tagħhom u Motards għall-avveniment li jmiss fit-2 ta ‘Ġunju.

L-avveniment tal-IKC kien sponsorjata minn Queens Dry Cleaners . Il-Island Karting Club Malta u Island Motor Racing Club jingrazjawl lil kumitat u membri tal –Malta Drag Racing talli qedin jużaw il-faċilità tagħhom .

Il-prezzenza kienet inevitabbli tajba wara zmien twil jistennew biex jerġgħu jibdew jtlelqu.

L-avveniment mibdi minn dehra mistieden speċjali mill-kappilan tal parrocca ta Sant Andrija Dun Gordon Refalo. Dun Refalo tkellem ma dawk preżenti u b ‘qalb miftuħa esprima l-għaqda u limħabba li jdawru wkoll l-isport anke bħal dan meta dawk li jipparteċipaw huma mdawra mill-ħbieb tagħhom u membri tal-familja. Dun Refalo wkoll ta sorpriża meta hu qal l-istorja ta ‘kif in-nanna tiegħu kienet wkoll sewwieqa tal- karting fl-Isvizzera u kif huwa għadu jgħożż ritratti tal-karting tagħha. Wara Dun Refalo bierek dawk preżenti u il-vetturi tagħhom.

L-avveniment beda minn briefing ghas-sewwieqa u informazzjoni tas-sigurtà. Il-xulfiera kollha kellhom l-ewwel opportunità uffiċjali tagħhom biex juru l-ħiliet tagħhom u l-ħinijiet ta dawra filfaċilità it-temporanja ġdida.

Il- pole saret għal 10 minuti u r-riżultati kienu hekk:

KLASSI ROTAX MAX

1 Clayton Lause

2 Joseph Mifsud

3 Paul Cassar

4 Neville Zammit

5 Aaron Cassar

KLASSI FUN

1 James Camilleri

2 Jurgen Debatista

3 Vince Farrugia DNF magna miksur

Wara l-pole kienet kompluta , il-klassijiet kollha f’sessjoni tal-IMRC kompliet tilqa ‘l-ispettaturi permezz ta’ veloċità għolja tagħhom , żewġ sezzjonijiet ta Scooters u Motards marru f’daqqa u l- ħsejjes jajtu komplew jghamlu kull spetaklu publiku.

Bħala sponsor ewlieni tal-avveniment Queens Dry Cleaners, u li id- direttur huwa wkoll Segretarju Ġenerali tal-IKC u sewwieq ta Rotax Mr.Claudio Azzopardi. Mr.Azzopardi kien mħeġġa biex jieħu sehem fit-tellieqa iżda ddeċieda li le b’hekk idea qamet u l-bidu ta tigrijiet kienet immexxija minn pace kart minbarra l-sinjal tal-bidu. Quddiem Claudio Azzopardi ħa l-sewwieqa madwar il-korsa ghall warm up u ghall hrug.

Fil-bidu sforz tajjeb saret minn Aaron Cassar li ħa l-vantaġġ u qiegħed lilu nnifsu fis P3 qabel ma naqas u tilef il-pożizzjoni tiegħu. L-ewwel tigrija kienet komda ghall Clayton Laus li iddomina u ilbattalja it- tajba kienet bejn Paul Cassar, Neville Zammit u Joseph Mifsud. Kollox kien eċċitanti imma Paul Cassar għamel żball u baqa diehel dritt fil-barriers li jħallu lilu bil-ħsara u kellu l-ewwel DNF. Ġenb ma ‘ġenb kien bejn Mifsud u Zammit iżda Mifsud kellu l-aħjar biex jintemm fl P2.

Ir-Riżultati ta’ Rotax Max huma:

1 Clayton Lause

2 Joseph Mifsud

3 Neville Zammit

4 Aaron Cassar

5 Paul Cassar DNF

Kemm Zammit u Mifsud rċevew twissija.

Il-tigrija FUN kellha tinżamm bejn żewġ sewwieqa hekk kif Vince Farrugia kellu magna miksur. Matul din l-ewwel tigrija sibna lil James Camilleri b’kart 250cc SUPER F1 tiegħu jiddominaw , fl-aħħar 3 dawriet Jurgen Debatista wkoll kellu problema fil magna. Camilleri ma naqqas biex jiehu l-bandiera finali bl-ebda problemi u jallega rebħa fl-ewwel tigrija tiegħu . It-tieni tigrija tal ROTAX MAX kienet eccitanti u b’tensjonijiet dejjem jikbur hekk kif is- sewwieqa kollha xorta kellhom iċ-ċans li jittelew fuq il-podju u wkoll jiksbu tazza tas-sewwieq aktar veloci talgurnata. Fl-ewwel dawra Zammit għamel qabza kbira fil-Camel humps corner bil-veloċità li jgħaddi ilJoseph Mifsud. Paul Cassar kien ukoll fuq il-ponta li ‘jattakka lil Joseph Mifsud. Is-sewwieqa issieltu hafna biex jilhqu lil Clayton Laus iżda fejn kienu xi kultant qrib dan xorta ma kienx biżżejjed.

Peress li l-tiġrija kważi waslet fi tmiem Paul Cassar beda jissielet bqalb kbira biss kif huwa ghafas izzejjed rega ghamel żball ieħor u kien inevitabbli peress li ma setax jnaqqas il-veloċità u rega habat li jħallieh bil DNF ieħor. It-tigrija kienet waħda tajba ghall Clayton Laus li iddomina iżda bħala l-aktar sewwieq veloci jkolna lil Neville Zammit li ghamel dawra veloci tal-ġurnata bhin ta ’49.132.

Ir-riżultati ta tieni tigrija huma:

1 Clayton Laus

2 Neville Zammit

3 Joseph Mifsud

4 Aaron Cassar

5 Paul Cassar DNF

Fi tieni tigrija tal FUN kien b’ghanqas spetaklu , minħabba li Jurgen Debatista ghamel hsara fil magna u jhalli lil James Camilleri jkompli ghall tieni rebha tieghutal-gurnata. James Camilleri ghamel sitt dawriet kif jindikaw ir- regolamenti tal-IKC u ha l-bandiera checkered u ir-rebha ta tigrija.

Ir-riżultati finali tal QUEENS CUP huma:

ROTAX MAX

1ST Clayton Laus Intrepid Silverstone

2 Joseph Mifud, (rebaħ 2 minn riżultat pole aħjar minn Zammit) Intrepid Cruiser

3 Neville Zammit Intrepid Cruiser

L-aktar sewwieq veloci tal-ġurnata, Neville Zammit

Klassi FUN

1 James Camilleri F1 Super kart

2ND Jurgen Depatista Gold Kart

3RD Vince Farrugia Top Kart

Il-parteċipanti kollha u timijiet ingħataw ukoll midalji kommemorattivi.

Preżentazzjoni saret mill sponsor u direttur ta ‘Queens Dry Cleaners Claudio Azzopardi.

Il-Island Karting Club jerga jorganizza avveniment iehor nhar il-Ħadd tnejn ta’ Ġunju mi 2:00 ta wara nofs in-nhar il- quddiem fil-Malta Drag Racing Track f’Hal Far.

Leave a comment