Inhatar il-Bord ezekuttiv tal Malta Billiard & Snooker Association

Wednesday, October 22, 2014, 21:00

Il-Malta Billiards & Snooker Association(MBSA) tixtieq tavza li fil-laqgha generali annwali tas-27 ta’ Settembru 2014 li saret gewwa l-kazin tas-Socjeta Filarmonika La Vincitrice l-Isla gie elett il-bord ezekuttiv ghas sentejn li gejjin. Dan il-bord inhatar kif gej:-

President is-Sur Frans Bugeja, Vici President is-Sur Maurice Calleja, Segretarju is-Sur Ivan Attard,  Kaxxier is-Sur Ivan Brincat, PRO is-Sur Neville Chetcuti, Rapresentanti tal-players: is-Sur Alex Borg u s-Sur Simon Zammit u il Membri – is-Sur Kevin Vella u s-Sur Willie Mifsud.

Leave a comment