Imnedija il-Youth Athlete Support Scheme mill-Kumitat Olimpiku Malti

Monday, September 14, 2020, 12:24

Il-Kumitat Olimpiku Malti ħabbar it-tnedija tal-Youth Athlete Support Scheme.

It-tnedija tal-Iskema tal-Atleti Żgħażagħ, li ġiet ittardjata minħabba l-pandemija Covid-19, se tara sebgħa u erbgħin atleta, li jirrappreżentaw erbatax-il dixxiplina sportiva differenti, jibbenefikaw minn finanzjament li mhux biss se jikkontribwixxi lejn parteċipazzjoni f’kompetizzjoni internazzjonali – fejn possibbli, iżda wkoll għall-użu ta ‘ servizzi professjonali li jinkludu Fiżjoterapija, Nutrizzjoni, Psikoloġija tal-Isport u ttestjar fil-Laboratorju ta’ Dijanjostika Funzjonali tal-Kumitat Olimpiku Malti.

L-Iskema rat format differenti introdott din is-sena. L-atleti tqiegħdu f’kategoriji differenti – it-tqegħid kien skond ir-riżultati tagħhom, il-klassifikazzjoni, il-kapaċita u l-potenzjal futur.

L-Iskema hija maqsuma f’erba ‘kategoriji – Youth Elite immirat lejn atleti li għandhom inqas minn 18-il sena u diġà huma kklassifikati fuq Livell Dinji jew Ewropew. Youth Development – jiġbor lil dawk l-atleti taħt it-18-il sena li diġà qegħdin jiksbu riżultati tajbin f’kompetizzjonijiet internazzjonali, Long Term Athlete Development (LTAD) għal dawk taħt it-18-il senta u li qed jeċċellaw fl-isport tagħhom u għandhom il-potenzjal li jiżviluppaw f’atleti Elite. Kategorija ġdida – Intermediate Elite, se tappoġġja atleti li qabel kienu jaqgħu taħt il-kategorija Youth Elite iżda li issa għalqu t-18-il sena iżda għadhom qed jagħmlu progress tajjeb fl-isport tagħhom. Benefiċċju addizzjonali introdott din is-sena kien appoġġ għas-sħubija fil-gyms. Dan ġie introdott billi bosta atleti ma kellhomx l-opportunita li jsiefru minħabba l-pandemija Covid-19.

“Il-Kumitat Olimpiku Malti jqis lil dawn l-atleti bħala l-futur tal-isport f’Malta. Huma ġew magħżula bbażi tal-wirjiet tagħhom u aħna nħarsu lejhom bħala kontributuri għas-suċċess ta’Malta fil-GSSE (Logħob tal-Pajjizi Żgħar tal-Ewropa) li ġejjin li ser jsiru f’Malta fl-2023 “spjega Paul Sultana, Direttur u Chairman tal-Kummissjoni Żgħażagħ.” Minħabba l-pandemija COVID-19, l-opportunitajiet għal ħafna minn dawn l-atleti sportivi magħżula ġew imfixkla, madankollu, minkejja l-limitazzjonijiet li għandhom dawn l-atleti komplew jibqgħu motivati ​​u mħarrġa kemm kien possibbli fiċ-ċirkostanzi. Ninsabu kunfidenti li se jibqgħu impenjati biex iġibu l-kburija f’Malta fl-2023 “

Iċ-ċertifikati ġew ippreżentati lill-atleti fil- kwartieri ġenerali tal-Kumitat Olimpiku Malti minn Paul Sultana – President tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Charlene Attard, Direttur u membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ.

Youth Athlete Support Scheme Benefiċjarji

Athletics Malta Kyle Caruana Long Term Athlete Development
Athletics Malta Mireya Cassar Long Term Athlete Development
Athletics Malta Sarah Chouhal Long Term Athlete Development
Athletics Malta Alessia Cristina Long Term Athlete Development
Athletics Malta Omar El Aida Intermediate Elite
Athletics Malta Rachela Pace Youth Development
Athletics Malta Kurt Zahra Youth Development
Athletics Malta Jacob Greengrass Long Term Athlete Development
Athletics Malta Jeremy Zammit Youth Development
Badminton Malta Francesca Clark Long Term Athlete Development
Malta Golf Association Laurens Schulze Doering Youth Development
Malta Gymnastics Federation Ella Borg Long Term Athlete Development
Malta Gymnastics Federation Tara Vella Clark Long Term Athlete Development
Malta Karate Federation Allie Zammit Long Term Athlete Development
Malta Karate Federation Matthew Vella Long Term Athlete Development
Malta Judo Federation Clive Camilleri Long Term Athlete Development
Malta Judo Federation Kirsty Cauchi Long Term Athlete Development
Malta Judo Federation Chris Sammut Bartolo Long Term Athlete Development
Malta Sailing Federation Matthew Flores Long Term Athlete Development
Malta Sailing Federation Jake Mallia Long Term Athlete Development
Malta Sailing Federation Antonia Schultheis Youth Development
Malta Sailing Federation Richard Schultheis Elite
Malta Sailing Federation Benjamin Vassallo Long Term Athlete Development
Malta Sailing Federation Saul Vassallo Youth Development
Malta Shooting Federation Matthias Azzopardi Long Term Athlete Development
Malta Shooting Federation Mariah Busuttil Long Term Athlete Development
Malta Shooting Federation Mikaela Galea Intermediate Elite
Malta Shooting Federation Liam Sciberras Youth Development
Malta Shooting Federation Nico Sciberras Youth Development
Malta Squash Association Lijana Sultana Youth Development
Aquatic Sports Association of Malta Andre Camilleri Long Term Athlete Development
Aquatic Sports Association of Malta Maya Galea Long Term Athlete Development
Malta Table Tennis Association James Vella Vidal Long Term Athlete Development
Malta Table Tennis Association Conrad Puli Long Term Athlete Development
Malta Table Tennis Association Anthea Cutajar Youth Development
Malta Tennis Federation Alex Degabriele Long Term Athlete Development
Malta Tennis Federation Liam Delicata Intermediate Elite
Malta Tennis Federation Jessica Dimech Long Term Athlete Development
Malta Tennis Federation Matthew Griscti Youth Development
Malta Tenpin Bowling Association Kayden Lagana Long Term Athlete Development
Malta Tenpin Bowling Association Matthew Magro Intermediate Elite
Malta Tenpin Bowling Association Nicholas Muscat Long Term Athlete Development
Malta Tenpin Bowling Association Dwayne Zahra Long Term Athlete Development
Malta Tenpin Bowling Association Edward Xuereb Long Term Athlete Development
Malta Tenpin Bowling Association Sara Xuereb Intermediate Elite
Malta Weightlifting Association Tenishia Thornton Youth Development
Malta Weightlifting Association Rylee Borg Long Term Athlete Development
Leave a comment