Il-PN jawgura lill-atleti qabel il-logħob tal-pajjizi z-Zgħar

Saturday, May 25, 2013, 18:58

Il-Partit Nazzjonalsita jawgura kull success lill-kontingent Malti li f’tmiem din il-gimgha ser ikun qed ihalli pajjizna sabiex imur jippartecipa fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar li ser isir fil-Lussemburgu.

Filwaqt li rizultati jibqghu tragward importanti ghal kull atleta, wiehed jifhem li huwa wkoll privilegg ghal kull sportiv li jkollu opportunita li jirraprezenta lil pajjizu f`kompetizzjoni hekk prestigjuza bhal m’huma dawn il-loghob.

Bl-investiment li sar f`pajjizna fl-ahhar snin, kemm f`dak li ghandu x`jaqsam l-facilitajiet sportivi kif ukoll bl-iskema ta` twenty twenty, illum l-atleti taghna ghandhom opportunitajiet li jistghu jipprattikaw l-isport favorit taghhom f`ambjent aktar professjonali.

Il-Partit Nazzjonalista jiehu ukoll din l-okkazzjoni sabiex jawgura wkoll hidma dejjem aktar sfieqa favur l-isport f`pajjizna lill-ezekuttiv il-gdid tal-Kumitat Olimpiku Malti mmexxi mill-president Julian Pace Bonello. Kif kien dejjem, il-PN qed iwieghed li ser jibqa jkun ta` appogg kontinwu ghall-isports f`pajjizna.

Leave a comment