Il-Maġistrat Antoinio Mizzi jispiċċa minn President tal-MBA

Saturday, June 11, 2011, 19:23

minn Sandro Micallef

Antoinio Mizzi mhux se jibqa' President tal-MBA

Antoinio Mizzi mhux se jibqa' President tal-MBA

Antonio Mizzi l-persuna li mexxa l-Assoċjazzjoni tal-Basketball lokali b’suċċess f’dawn l-aħħar snin iddeċida li ma jibqax imexxi l-MBA: il-Malta Basketball Association.

Dan hu kkonfermat issa li ħarġu n-nomini għall-karigi uffiċjali fi ħdan l-MBA għall-Laqgħa Ġenerali Annwali.

Dan is-sit għandu nformazzjoni li minkejja li hemm żewġ kontestanti għall-kariga ta’ President is-Segretarju Ġenerali preżenti Jean Paul Sammut hu favorit li jirbaħ l-elezzjoni u jsir il-President il-ġdid tal-MBA.

L-elezzjoni għall-ħatra tal-kariga ta’ hawn taħt se ssir nhar is-16 ta’ Ġunju fis-6pm.

President:
Sammut Jean Paul
Sultana Paul

Deputat President:
Caruana Montaldo Edgar
De Giorgio Trevor

Secretarju Ġenerali:
Muscat Joseph

Teżorier
Muscat Noel

Viċi Presidenti:
Camilleri Anthony
Caruana Montaldo Edgar
Micallef Ivan
Schembri David
Terribile Ottavio

L-MBA għaddiet minn taqlib sħin f’dawn l-aħħar xhur fejn saħansitra kien irriżenja s-Segretarju Ġenerali Frank Camilleri darbtejn, fejn fl-ewwel ċirkostanza kien irtira r-riżenja tiegħu iżda wara ftit ġimgħat irriżenja b’mod defenittiv minkejja l-inkoraġġament tal-Maġistrat Mizzi sabiex jibqa’ fil-kariga.

Dan l-aħħar fil-Basketball saru diversi manuvri amministrattivi  fejn ħarġu fil-beraħ diversi qasmiet iktar milli sportivi bejn l-uffiċjali tal-Clubs lokali.

33 Comments

 1. J vella says:

  Sportinmalta.com………your predictions are not so good…….Mr Sultana was the favorite from day 1, in fact he is the new president…….

  [Reply]

 2. JOE MIZZI says:

  I think that the President, Mag Mizzi did well not taking part in next agm. He couldn’t handle the big black hole in the finance sector, he lost control of the President Council when new faces joined in after mass exudus from his former friends.I am not saying that Paul Sultana is the best candidate to run for the post but is the better of the two between him and Jean Paul. I think best for MBA and all would be De Gorgio for President, Muscat Joe for Gen Sec, Muscat Noel for Finance, David Schembri for Deputy President, Tony Camilleri, Paul Sultana,Ottavio Terrible and Ivan Micallef as Vice Presidents.

  [Reply]

 3. basketball says:

  ta 18 years 3500 euros u leeeeeeeeeeeee.

  [Reply]

  Johnnie l-boxer Reply:

  Anzi mhux 7500 euros

  [Reply]

  Joe Borg Reply:

  Why not ? Presuming a player starts with a club at age 10 (which is quite usual), then Eur3500 divided 8 years makes it Eur437 (Lm188) for each year the player has been at the club.
  Is that a lot according to you ?
  What is the fuss about ?

  [Reply]

  Truly Bball Lover Reply:

  well said joe … imma realistic il klabbs irridu jacetaw il fatt li certu players ma jkunu anqas dak il valur…

  [Reply]

  Joe Borg Reply:

  You are right.
  And when that happens, I assume (no pun intended) clubs have to come to an agreement. Good for the team losing the player and good for the player.

  basketball Reply:

  but if a player started at 16 or 17 and i know who did ????? and those that pay over 200 euros fee per season ?????? is that ok to you ????

  [Reply]

  Joe Borg Reply:

  1st. You dont start basketball at 16/17. Its too late unless you are extraordinary good. At least that what coaches say.
  2nd. My explanation above was quite straight. I was referring to the case I explained.
  I do not know the exact paramaters being used. But very rarely have I heard that at that age (16/17) you pay. If anything after age 18, if you good maybe you get paid aswell. (OK When the club pays LOL). Nevertheless I think you can always decide to join another club before you sign that doesnt take money. Maybe it would be best if persons and parents alike, go through the regulations thoroughily before signing.
  Whenever I paid for my son, I made sure I was getting value for money. I knew what I signed for. I cannot complain as I knew what I was doing. ( Well I hoped so)

 4. bahri says:

  Mela kemm hi tajba din…club li ghandu team wiehed fis-second division biss u bla nursery jista jivvota u club b’hafna teams bhal Eurobasket li imma m’ghandux team tal-kbar ma jistax!!! Ghandek x’tibdel Pawl jekk titla

  [Reply]

  looser Reply:

  Mela issa mhux Floriana Eurobasket. Jew xi mossa ta JP biex jikseb xi vot iehor.

  [Reply]

  P R Reply:

  Toqghodlok ta ‘looser’ ta – zewg kummenti ghaddejt – it-tnejn bla sens, jew trid thammeg lis-sur JP bla ma andek provi? Issa ippruvaw lil PS Team u naraw kemm nimxu ‘l quddiem. Team? X’Team??

  [Reply]

 5. C.Camilleri says:

  @ ball.

  Ma nafx ghaliex dan it-tbaqbiq kollu ghax pawlu sultana u it-team tieghu hargu jikkontetaw ghal karigi ta l-MBA. Jekk ma jagghbokx, semplici tivvutalux, jekk ghandek dritt ghal vot? Li hu zgur hu li ma pawlu taf fejn qieghed u dak li ghandu jghidlek jghidulek f’wiccek u mhux jattakkak min wara.

  [Reply]

 6. ball says:

  the associations needs team work, not bulldowzers leading to a “dittatur” being a coach is one thing, because what you say has to be done, you do wrong or disagree you are substituted….what will paul do? force people to resign from the council ?? hahaha and his high temper? whilse coaching? any violence perhaps?

  paul was supported to contest by two clubs, actually two individuals, who had the aim to get rid of the president. They managed. jp showed his skills as secretary of the association, he managed this with success during the worst period of the association, transparency, efficiency, communication bridge between clubs and the association. i am sure that the clubs will use their brains. sultana was a remedy not a solution.

  [Reply]

  Truly Bball Lover Reply:

  x ghamel Jp?? mhux anki hu 2 clubs appogawh… jien nahseb li l iktar persuna importanti.. ha jkun is segretarju !!! u bidla fil vici presidenti !!

  [Reply]

 7. Joe Borg says:

  One must definately admire the fact that Mag Mizzi stayed on the boat till last.
  Unlike others who jumped ship and are sitting pretty at home.
  Well done for your accomplishments none theless Mag Mizzi. Surely you will do your best to continue helping Maltese basketball through your role in FIBA like you have always done.

  [Reply]

 8. Jordan says:

  Sur bahri Pawlu tghalla grupp ta tfal min under 13 to first division u kill sena rebah is sezzjonijiet kollha u bl istess tfal rebah 2nd Div.

  [Reply]

  JOE MIZZI Reply:

  Sur Jordan, Pawlu dejjem sab is sodda mifruxa. Pawlu irresenja min kull kariga li kellu meta kien kowc mal Loyola. Telaq in nisa tal Loyola f nofs stagun, telaq l irgiel f nofs stagun meta kienu div one. nispera li ghalinqas jissaporti sentejn f MBA u mhux iz jzomm it trak rekord tieghu u jerga jwarrap wara ftit xghur. iz zmien jitina parir. Good Luck MBA

  [Reply]

  Truly Bball Lover Reply:

  Dawk it tfal felix ghalimhom hekk .. pawlu tahom il hegga…. !! imma xorta ahjar hu ghax hemm bzonn persuna mil klabbs..

  [Reply]

 9. m attard says:

  How can someone compare the role of a president of MBRA with MBA! Let the clubs judge who is best for the role! Personally I am no supporter of Paul as a player but his attitude was one of determination … Ghalhekk “bulldowzer”. That’s how you succeed in life … Pure determination to achieve all the aims you set!

  [Reply]

 10. Andrew Camilleri says:

  Although there  were some successes on the national teams front, one must note that during the time of the current administration at LEAST 7 clubs folded.  And one should not forget the sorry state of the Ta Qali Pavilion and the fact that attendance for most games is around 5-15 people.

  Whilst Jean Paul Sammut has definitely  much to  offer to game, I believe that Pawlu Sultana is the right man at this point in  time to help basketball in  Malta become a better sport

  [Reply]

 11. Tac Chalet says:

  Personally, I say thank you to all these gentlemen that volenteered for all these posts when one acknowleges the disastrous state of Ta Qali Pavillion and also its financial black hole. May whoever gets elected will work for the MBA and not for any particular club’s interest.

  [Reply]

 12. ball says:

  tidhru li ma kontux tkunu ta qali, pawlu il bulldowzer, gellied, his way or no way!! min got tagen ghall gon nar!!!

  [Reply]

  Jordan Reply:

  Vera bulldozer hemm bzonn ha jkaxkar kollox u nibdghu mill gdid

  [Reply]

 13. Ali says:

  Jien nahseb li wara snin bhala chairman tar-referees Is-sur Sammut huwa bniedem ideali li ikun il- President tal- MBA wara kollox dan l`ahhar wera li hu disponibbli ghal kulhadd. Bhala leadership, skills u vision mhux nieqes minnha.

  [Reply]

  BPB Reply:

  L-unika problema ta’ Jean Paul hija li ma tapplikax biex tilhaq President mil-lum ghal ghada. Dahqa u xejn aktar! Nistaqsi…kemm hu preparat Jean Paul biex jilhaq President? Bliema programm ha jilhaq? Ghallinqas Pawlu ilu jghajjat minn Jannar li jixtieq jilhaq President. Ghallinqas nimmagina ghandu programm f’mohhu. Awguri lil min jilhaq….

  [Reply]

  Ali Reply:

  Inti fejn taf x`ghandu f`mohhu Jean? Nahseb li jaf iktar min hadiehor x`hemm u x’ma hemmx ghax ghadu fil kariga ta Segretarju Generali. BPB x’programm ghandu haddiehor int tafu f’ilkas ghjdulna halli min ha jivvota ikun jaf ghalxiex ha jivvota. Grazzi

  [Reply]

  looser Reply:

  Hafna preparat forcina tal-Luxol.

  [Reply]

 14. bahri says:

  Bhala player, Pawlu kellhu karriera stupenda. Bhala coach ftit inqas ghax kull ma rebah league tas-second. Pero nisperaw li bhala president jekk jitla jirnexxi. Hemm barra hemm hafna ghajdut li pawlu se jaghmel hafna affarijiet. J’alla jirnexxielu

  [Reply]

 15. m attard says:

  Hopefully the clubs will use their minds and choose someone with good leadership skills and a vision. I’m sure Paul Sultana has loads of ability to guide the association. For the benefit of the game, pls choose the right people

  [Reply]

 16. Johnnie l-Boxer says:

  Success kieku halla qada finanzjarja tajba mhux halla balla dejn warajh

  [Reply]

 17. Truly Bball Lover says:

  ghalkhemm ahseb bhala name Il mag kien iktar influwenti…

  [Reply]

 18. Truly Bball Lover says:

  LIKE !!

  [Reply]

Leave a comment