Il-MAFA tilqa’ applikazzjonijiet għall-istaġun li ġej

Friday, April 13, 2012, 15:57

Il-Malta Amateur Football Association qed tilqa’ applikazzjoni minn dawk interessati li, ghall-istagun li gej, jiffurmaw tim u jippartecipaw fil-kompetizzjonijiet organizzata minnha.  Il-loghob tal-Assocjazzjoni jinzamm fi tmiem il-gimgha gewwa l-ground sintetiku tal-Kullegga Sta. Margerita f’Bormla bejn ix-xhur ta’ Ottubru u Mejju.  Il-loghob isir fuq bazi ta’ 11 a side.

Kull min huwa nteressat li jirregistra tim jew jixtieq aktar informazzjoni ghandu jikkuntattja lis-Sur David Abdilla, Segretarju tal-Assocjazzjoni fuq in-numru 79 00 00 99 jew permezz ta’ email fuq l-indirizz  mafa1955@gmail.com

Leave a comment