Il-KMS jifraħ lil Nathan Lee Xuereb għas-suċċess li kiseb

Tuesday, May 1, 2012, 13:17

Il-Kunsill Malti għall-iSport jifrah lil Nathan Xuereb ghas-success fl-International Gran Prix tad-Double Trap li saret fid-29 ta’ April 2012.  Nathan Xuereb ghandu potenzjal kbir meta ghandu biss hmistax-ilsena u li mertu tas-success certament kienu l-familja tieghu li dejjem kienet warajh kif ukoll il-kowċ Jimmy Bugeja.

1 Comment

  1. georgie says:

    u hadd mill-kms ma kien fil-bidnija biex jifrahlu…..tal-misthija!!!

    [Reply]

Leave a comment