IFBB Mediterrenean Bodybuilding Championship

Tuesday, August 30, 2011, 10:28

L- International Federation of Body Building (IFBB (Malta) ) ser tospita gewwa l-gzejjer taghna is- 27 IFBB Mediterranean Championship. Dan huwa wiehed mil- akbar kampjonati ta’ livell gholi tal- federazzjoni Internazzjonali.

Dawn il- kampjonati ilhom ma jigu organizzati hawn Malta aktar minn ghoxrin sena, fejn l – ahhar li saru kienu fl- 1989. Dawn ser isiru fid- 28 u 29 t’ Ottubru 2011, gewwa l- Kottonera Sports Complex.

F’ dawn il- kampjonati ser jiehdu sehem madwar 70 atleta minn diversi pajjizi mil- Mediterran kif wkoll mil –Ewropa tal- Lvant u l- Punent. Uhud mil- pajjizi li ser jiehdu sehem huma l- Italja, Franza, Spanja, Gordan, Egittu, Malta u ohrajn.

F dan il- kampjonat ser ikun hemm diversi katergorji, fosthom il- kategorija tal piz tal- irgiel bejn is- 65 kg sa il- fuq mil- 100 kgs, kif ukoll il- kategorija tan- nisa, l – ‘
’Open Class Miss Body Fitness’ kif ukoll il kategorjja tal ‘Open Class Miss Bikini’. Din ta l-ahhar hija kategorija gdida li bdiet is- sena l-ohra mil federazzjoni Internazzjonali.u mistenniha tatira hafna atleti feminili godda b figuri mill- isbah. Ghal- din il- kategorija jistghu jipparticepaw tfajliet li ghandhom figura sabiha u kull min hu nteressat jipartecipa jista jikkuntatja l- IFBB (Malta)

L- IFBB Internazzjonali hija l- ikbar ghaqda tal body building fid- dinja u thaddan fiha atleti ta’ livell gholi f dan l-isport.

Minn Malta ser jipartecipaw atleti uhud b esperjenza kbira u ohrajn izjed zghazagh f’ dan l –iSport. Parti mil- gurija ser tkun maltija.

Ghal- iktar informazzjoni tistghu iccemplu fuq 99896570 jew tibaghtu email fuq info@ifbb-malta.com jew zuru s sit eletroniku www.ifbb-malta.com





Leave a comment