Hamrun Spartans releases captain Roderick Fenech

Friday, July 5, 2013, 20:44

Roderick Fenech is without a club after being released by first division club Hamrun Spartans.

The 25-year old former under 21 International joined Hamrun Spartans at the tender age of 5 but following the relegation from the Maltese Premier League he was released by mutual consent.

Roderick Fenech signed a three-year deal with Hamrun last year but the younger brother of Valletta captain Ryan, now on the search for a new home after several years with the Hamrun Spartans jersey.

5 Comments

 1. PALOLLU says:

  Mark

  Jek wiehed jghamel analizi bdak li gara lil timijiet ohra bhal Zurrieq/Msida/ Marsa / mark semmi wiehed min dawn it timijiet li waqaw regax tela wara 10 snin il kumitat il gdid iried jiehu irresponsabilta ghax qatt ma rajt lil Hamrun fdin isstwazzjini tal biki

  [Reply]

  Mark Reply:

  Il hamrun minn dejjem kienu f din is sitwazzjoni tal biki ta imma l kumitat kien jara kif jaghtti l affarijiet. Il hamrun dejjem kellom kumitat li lis supporters dejjem kien jahbilom l affarijiet u mux jzommom aggornati fuq kull haga. u Calabretta inghata r release ax kellu x jaqsam mal kaz tal korruzzjoni u tinkwetax mux ha jinthass in nuqqas tieghu daqs kem ha jinthassu tas siminu u ta Roderick Fenech. Il hamrunizi huma nies li vera jhobbu il football u lit team taghhom ghax dejjem qalaw go wiccom minghand il kumitat u nies ohra imma xorta jibqaw jitilaw il ground wasal iz zmien li is supporters jsemmaw lehinom u jek em bzonn anke ma jersqux lejn il ground halli l kumitat jiehu taghlima li zgur haqqom ghax huma qeghdin hemm biex jidhlu fil vip area biss u xejn aktar

  [Reply]

  Mark Reply:

  l imsida tilajn regaw hemm johann said jejnom u nerga najdlek il hamrun dejjem kienu f din is sitwazzjoni imma il kumitat qatt ma zamm lis supporters aggornati fuq x inuwa jigri

  [Reply]

 2. Mark says:

  sinjal li kellu jiehu somma tajba li l hamrun ma kienux jaffordjaw ittuh u dik kienet l unika option li jifdal. U fuq Calabretta sewwa amlu l hamrun ma jridux tradituri u anke Zerafa jista jitlaq ax progress ma ghadux jamel baqa l istess livell. Issa wasal iz zmien biex il Hamrun jiehdu ftit tan nifs u jqactu l players li qedin fuq l istonku umbad forsi jergaw jibdew jarmaw tim gdid

  [Reply]

 3. PALOLLU says:

  Veru ghajb ghal Hamrun li hallew liL Roderick jitlaq jien ghalija Roderick kien Kolonna fid difiza tal Hamrun imma il kumitat flok raw kif ghamlu halli ituh dak li hu tijaw tawh ir release mhux lilu biss bghatu lil Calabretta ukoll u xejn Sorpriza jek jitla Daniel Zerafa umbat il kumitat jiftahru li naqsu id dejn mhux bilfors li tnaqqas id dejn jek qed ibih lahjar plejers ghal min ma jafx min ivvinta li it team ser jissahah dahaq bil Hamrunizi ghax il pjan tghahom mhux xejn hlif li jilghabu bit tfal mhux ta bxejn li kien hem mal 170 ex membrili ma geddewx it Tessera il Hamrun qatt ma ken fdin is Sitwazzjoni

  [Reply]

Leave a comment