Ħames minuti fatali għall-Maltin

Tuesday, June 11, 2013, 14:51

Minn Josef Galdes

Fid-debutt tagħhom fil-kwalifikazzjoni ghall-Euro taht il-21 sena ż-żagħżagħ Maltin imexxija mill-coach Ray Farrugia taw wirja mill-aqwa gewwa l-Polonja. Sa tmiem l-ewwel taqsima l-iskor kien għadu ma infetahx bil-Maltin jikkontrollaw lil avversarji li ftit li xejn kienu perikoluzi.
Fit-tieni taqsima aktar m`għadda l-hin aktar il-Pollakki bdew jippanikaw u meta deher li l-partita kienet ser tispicca fi draw kellhom ikunu zewg fl-aħħar hames minuti, bl-ewwel wiehed jasal mal-85 minuta permezz ta` Milik u l-iehor fil-hin mizjud permezz ta` Chrapek.
Iż-żagħżagħ Maltin għandhom biex ikunu kburin bil-wirja u minn dan il-konfront daqstant difficli johorgu b`rashom mgħollija, għall-kumplament tal-partiti mill-istess kompetizzjoni.

Leave a comment