Eric Schembri resigns from his post

Thursday, December 20, 2012, 5:40

Eric Schembri leaves his position at Gzira United as he offered his resignation after another disappointing draws against Dingli Swallows and Birzebbugia St Peters.

Gzirra United are currently on the bottom half of the standings with only just two league wins

1 Comment

  1. mark calleja says:

    nixtieq nigbidlek lattenzjoni li lin formazjoni li ghandek i zballjata il coach ma tnehhihx gordon camileri u il coach u eric schembri u technical advisor u tefa ir rizenja u min naha tal kumitat qat ma kienet diskusa it tnehhija tijaw ima habba  affariejt personali xtaq jiqaf u ahna accetajna bekk qabel titfaw informazjoni fuq il klabb tana nitlobkom tiverifikaw mal kumitat grazzi tali gibt dan il comment u il festi it tajjba

    [Reply]

Leave a comment