Grech and Micallef dominate ASMK Autocross

Tuesday, March 22, 2016, 23:57

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Grech and Micallef dominate ASMK Autocross Motocross Results upheld

On Sunday 20th March 2016 ‘Assocjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ organized the eight program of the ASMK Pasta Poiatti National Championship for 2015/2016. During the day 38 competitors took part in Autocross Cars and the Motocross Motorcycles.

Meanwhile a look at the day’s in the Autocross section we saw Gordon Johnson on an Opel Corsa dominate the day’s Heats as he was the only driver to win all the heats. For this A Class Final theother qualifiers were:- Christian Mark Galea on a Fiat Ritmo, Karl Micallef on a Ford Fiesta, the Opel Nova of Josef Abela, Andrew Pisani on a Vauxhall Nova and Josef Grech on a Ford Fiesta.

From the Start of this final we saw Johnson and Abela race abreast right to the first corner but Johnson took the helm of the race followed close by Abela and Galea. The order continued with Grech taking fourth place followed by Pisani and Micallef. The attention turned on Galea who was making pressure on Abela who was close following leader Johnson waiting for the right occasion to advance a place or two. But Johnson just after the finish of the first lap developed a mechanical fault in a front wheel which forced him to slow down and later retire. Meanwhile it was easy for Galea to take the helm of this race followed by Grech and Pisani. The action continued between leaders Galea and Grech where just before the finish of this final Galea opened the way to Grech thus we saw cars changing places for the third time during this final. The Race finished with Grech winning the race followed by Galea and Pisani. Micallef finished in fourth place.

In the final Class B the Start Line was composed of Jean Paul Grech on a Peugeot 106, Malcom Borg and Joseph Micallef both on an Opel Corsa each, the Vauxhall Nova on Keith Borg, the Alfa Sud of Henry and Delia Duncan on a Ford Fiesta. With a start of six cars abreast Grech Jean Paul was seen to make a spectacular lead and taking the lead of the group. He was followed by Micallef and Malcolm Borg. The race continued where in fourth place there was Keith Borg followed by Henry Borg and Delia. After 3 laps leading the race JP Grech was forced to retire through a mechanical fault. As the race progressed the finalists defended their place to the Finish Line. Micallef crossed the Finish Line first followed by cousins Malcolm and Keith Borg. Fourth place was won by Henry Borg followed by Delia in fifth place.

The Autocross Standard Class is becoming stronger each time and race after race. During the day we saw a large number of competitors fighting for the five places of the day’s Final. The qualifiers were Ian Fenech on a Citroen AX, Steve Micallef on a Renault 5 Campus, Joseph Martin on a Peugeot 206, the Citroen AX of Melvin Buttigieg  and Karl Scicluna on a Peugeot 206. From the Green Lights of this final Buttigieg and Fenech were seen to take the lead ahead of the rest. Soon later Buttigieg managed to take the helm of the race followed by Martin and by Fenech and Micallef and Scicluna following the leaders. After 4 Laps of the final we had no change until just before the end of the race we sadly saw Fenech and Buttigieg to retire due to technical faults each. This simplified the lead for Martin and Scicluna who advanced in their new positions. The final ended with Martin winning the race ahead of Scicluna and Micallef.

In the Motocross we witnessed again the participation of Gozo riders. Eight riders took part in this MX race in both categories of Classes A and B. Sadly in Class A we had a dispute between two competitors and the Organizing Committee decided not to issue this class race result until the Board of Discipline meets to decide and settle the case.

Yet in Class B the Gozo riders battled together for the lead during the Practice Sessions and also during the qualifying Heats. Etienne Bigeni dominated his Class on the day by winning over the two heats on his Kawasaki. Mario Cauchi on his Honda followed closed through the day in second place while third place was won by Jorn Stellini on a Yamaha motorcycle.

In the Open Class of the Motocross Paul Muscat on a KTM motorcycle won this race followed by Etienne Bigeni on a Kawasaki and David Dimech on a Kawasaki too. Mario Cauchi finished in fourth place on a Honda motorcycle.

Meanwhile the Association would like to wish all ASMK members, spectators and friends, the best wishes for a Happy Easter to all. ASMK also states that the race events will return back with more events on Sunday 3 April 2016 with more Trials competitions. More information can be found in the website of the Association at:- www.asmk.org.mt or on the Facebook pages named A.S.M.K. Malta or Association Sport Motorcycles and Cars. One can also make contact by email on:- info@asmk.org.mt

Photos by Mario Micallef

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Grech u Micallef jiddominaw l-Autocross. Miżmum riżultat Motocross

Nħar il-Ħadd li għadda 20 ta’ Marzu 2016 l-‘Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi’ organizzat it-tmien program mill-Kampjonat ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Matul din il-ġurnata ħadu sehem 38 kompetitur bil-Karozzi Autocross u Muturi Motocross.

Intant ħarsa lejn il-gurnata fejn fis-sezzjoni Autocross rajna lil Gordon Johnson fuq Opel Corsa jiddomina l-gurnata billi kien l-unika sewwieq li rebah il-Heats kollha tal-gurnata biex assigura posthu fil-finali Klassi A. Miegħu kkwalifikaw Christian Mark Galea fuq Fiat Ritmo, Karl Micallef fuq Ford Fiesta, Josef Abela fuq Opel Nova, Andrew Pisani fuq Vauxhall Nova u Josef Grech fuq Ford Fiesta.

Matluq ta din il-finali rajna lil Johnson u Abela jagħmlu hrug tajjeb hafna tant li sa l-ewwel kantuniera kienu għadhom ras imbras, izda Johnson ha t-tmun tat-tigrija segwiet minn Abela u Galea, bl-ordni tkompli bi Grech jiehu r-raba post segwit minn Pisani u Micallef. L-attenzzjoni daret fuq Galea li kien qed jagħmel pressjoni fuq Abela b’dan tal-ahħar isegwi lill Johnson sakemm isib dik l-okkazzjoni li javvanza. Izda Johnson ftit wara l-ewwel dawra zviluppatlu hsara mekkanika fir-rota ta quddiem bil-konsegwenza li beda jzomm lill Abela warajh. Intant gie facli għal Galea li jiehu it-tmun tal-finali segwit minn Grech u Pisani. L-azzjoni kompliet bejn Galea u Grech fejn ftit qabel tmiem il-finali Galea fetah it-triq lill Grech biex għat-tielet darba inbidel il-leader ta din il-finali. Il-Finali spiċċat bi Grech rebbieh segwit minn Galea u Pisani. Fir-raba post spiċċa dahal Micallef.

Fil-Finali Klassi B rajna starting line kompost min Jean Paul Grech fuq Peugeot 106, Malcom Borg u Joseph Micallef it-tnejn fuq Opel Corsa, Keith Borg fuq Vauxhall Nova, Henry Borg fuq Alfa Sud u Duncan Delia fuq Ford Fiesta. Mat-tluq ta din il-finali rajna lill Grech jagħmel ħarga spettakolari fejn tagħtu c-cans jiehu it-tmun tal-finali segwit minn Micallef u Malcom Borg. L-ordni kompliet fejn fir-raba post Keith Borg segwit minn Henry Borg u Delia, b’vantagg marginali bejniethom. Il-finalisti d-defendew posthom sa l-ahħar ħlief għal Grech li spiċċa jirtira minhabba hsara teknika biex il-finali spiċċat b’Micalef rebbieh segwit minn kugini Borg Malcom u Keith. Fir-raba post dahal Henry Borg segwit minn Delia fil-ħames post.

Fil-Klassi Autcross Standard li iktar ma jgħaddi zmien qed issir iktar sezzjoni kompetitiva, matul il-gurnata tal-Ħadd rajna numru sostanzjali ta kompetituri jikkumbattu għal hames postijiet fil-finali tal-gurnata fejn ikkwalifikaw Ian Fenech fuq Citroen AX, Steve Micallef fuq Renualt 5, Joseph Martin fuq Peugeot 206, Melvin Buttigieg fuq Citroen AX u Karl Scicluna fuq Peugeot 206. Mat-tluq ta din il-finali rajna lill Buttigieg u Fenech jagħmlu hrug tajjeb hafna. Buttigieg irnexxielu jiehu t-tmun tat-tigrija segwit minn Fenech u Martin bl-ordni tkompli fir-raba b’Micallef segwit minn Scicluna. Sa nofs il-finali ma kellna l-ebda bidla sakemm ftit qabel tmiem it-tigrija rajna lill Fenech u Buttigieg  jirtiraw minhabba hsara teknika biex b’hekk kienet facli għal Martin u Scicluna li avvanzaw fil-pozizjoni tagħhom. Il-finali spiċċat b’Martin rebbieh segwit minn Scicluna u Micallef.

Fil-Muturi Motocross rajna partecipazzjoni mhux tas-soltu fejn 8 muturi hadu sehem maqsum fiz-zewg kategoriji. Fi Klassi A kellna disgwit bejn zewg kompetituri fejn il-Kumitat organizzativ iddecida li ma johrog ir-riżultat ta din il-klassi sakemm jintaqa il-Board tad-Dixxiplina u jiddeciedi fuq il-kaz.

Fi Klassi B rajna taqtija għal darb’ohra minn riders Għawxin fejn regaw iddominaw il-gurnata b’Etienne Bigeni fuq mutur Kawasaki jirnexxielu jirbah iz-zewg Heats tal-gurnata biex gie ddikjarat rebbieh fil-klassi. Bigeni dejjem kien segwit minn Mario Cauchi fuq mutur Honda li għalaq il-gurnata fit-tieni post fil-waqt li fit-tielet post spiċċa Jorn Stellini fuq muturi Yamaha.

Fil-Motocross Klassi Open rajna lill Paul Muscat fuq mutur KTM jirbah din it-tigrija segwit minn Etienne Bigeni fuq mutur Kawasaki u David Dimech fuq mutur Kawasaki li spiċċa fit-tielet post. Fir-raba post dahal Mario Cauchi fuq mutur Honda.

Intant l-Assoċjazzjoni tiehu l-okkazzjoni biex tawgura l-Għid it-tajjeb lill Membri u lill l-Kullħadd. l-attivitajiet tal-ASMK jerggħu jirritornaw nħar il-Ħadd 3 t’April 2016 bis-sezzjoni muturi Trials. Għal iktar informazzjoni wiehed jista jsibha fis-sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni www.asmk.org.mt jew fil-facebook pages bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Wiehed jista jagħmel kuntatt bl-email info@asmk.org.mt

Ritratti ta’ Mario Micallef

———————————————————————————————————————————————————-

Gallery

Bidu tal-finali Klassi A Autocross

———————————————————————————————————————————————————-

Jean Paul Grech fuq Peugeot 107 qed jiddomina il-finali tal-ġurnata

———————————————————————————————————————————————————-

Jonathan Camilleri fuq Opel Corsa

———————————————————————————————————————————————————-

Rebbieħa tal-gurnata fl-Autocross

———————————————————————————————————————————————————-

Tiġrija Autocross Standard

 

 

 

Leave a comment