- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Garmin Ocean Lava Malta 113km Triathlon finds a new home

Posted By Sportinmalta On May 12, 2016 @ 9:38 pm In Featured,Other,Triathlon | No Comments

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Race venue moves to Coast Road, Bahar iċ-Ċagħaq

After calling Birzebbuga its home for nearly a decade, the tenth edition of the Garmin Ocean Lava Malta 113km triathlon moves to a new base this year.

Scheduled to be held on Sunday 15th May, the Bahar ic-Caghaq Coast Road has been chosen as venue for this year’s race and combines all the necessary ingredients for a challenging route that includes flat stretches, undulating hills and steep turns which require a strong focus by those taking part.

Thanks to the support of the Malta Tourism Authority the race will welcome athletes from Slovenia, The Netherlands, United Kingdom and Italy. A strong Maltese participation will see a good mix of familiar and new faces join the foray.

“It is very encouraging to see the growth of this race. This year has been full of milestones – we have joined the international brand Ocean Lava, we will introduce electronic timing, we are celebrating ten years and once again it has been designated as a National Championship race by the Malta Triathlon Federation” commented Charlie Demanuele, Race Founder and Director. “We are also pleased to see a number of athletes moving up from relay participation last year, to full distance this year. This reiterates our belief that this race is a great opportunity to test one’s performance in endurance racing, building up gradually as they progress in the sport”.

The Race will kick off on Sunday 15th May at 6:30am with a 1.9k swim in Palm Beach, Bahar ic-Caghaq, followed by a 90km cycle – consisting of 7 loops of approximately 13km each along the Coast Road, heading up to Pembroke and going all the way to Salina. A 21km run will complete the distance wherein athletes will run three loops of 7km each from the transition area in Palm Beach towards Salina.

Participation in the race is either on an individual basis, where athletes undertake the full distance of 113kms or through relay participation which sees three athletes teaming up to undertake one of the three disciplines.

“The Malta Triathlon Federation is pleased to have once again designated this race as the National Long Distance Championships once again. Previous years’ success prove that such races aid the growth and development of triathlon, especially in the endurance category”, said Cyprian Dalli, President of the Malta Triathlon Federation.

This year the Race will also see the introduction of electronic timing. The ARRTS Timing System will use a transponder and timing points at transition and finish are connected wirelessly and will ensure accurate timing for each athlete.

The Garmin Ocean Lava Malta 113k triathlon is once again being supported by Garmin, represented in Malta by Medcomms Ltd., Go & Fun, The Cyclist, Urban Jungle, Malta Tourism Authority, emvigee pr & marketing. The Race is sanctioned by the Malta Triathlon Federation and logistical and timekeeping assistance is being provided by Agones SFC.

Athletes are being invited to register by not later than Friday 13th May, when Race Briefing will take place. Detailed information about the race can be found onwww.oceanlavamalta.com or via email on info@oceanlavamalta.com

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

Garmin Ocean Lava Malta 113km Triathlon isib bazi ġdida gewwa Bahar ic-Cagħaq 

Wara li għal kważi għaxar snin din it-tellieqa kienet tinzamm f’Birżebbuġa,  l-għaxar edizzjoni tal-Garmin Ocean Lava Malta 113km Triathlon din is-sena sabet bażi ġdida gewwa Bahar ic-Cagħaq.

It-tellieqa ser isseh nhar il-Ħadd 15 ta; Mejju gewwa Triq il- Kosta f’Baħar iċ-Ċagħaq. Din ir-rotta tgħaqqad l-ingredjenti kollha meħtieġa għall rotta li tinkludi meded ċatti kif ukoll għoljiet kemm xejn tqal, rotta li teħtieġ attenzjoni kbira minn dawk li jieħdu sehem fiha.

Grazzi għall-appoġġ tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu  it-tellieqa se tilqa atleti mis-Slovenja, l-Olanda, ir-Renju Unit u l-Italja. Parteċipazzjoni Maltija se tara taħlita tajba ta’ uċuħ familjari kif ukoll ġodda jissieħbu nhar il-Hadd 15 ta’ Mejju.

“Huwa inkoraġġanti ħafna li tara t-tkabbir ta’ din it-tellieqa. Din is-sena rat lista sħiħa ta’avvenimenti importanti – ingħaqqadna mad-ditta internazzjonali Ocean Lava, ser nintroduċu ħin elettroniku, qed niċċelebraw għaxar snin u għal darb’oħra din it-tellieqa ġiet nnominata bħala il-Kampjonat Nazzjonali mill –Federazzjoni tat-Triathlon f’Malta”, stqarr Charlie Demanuele , Fundatur u Direttur tat-tellieqa. “Aħna wkoll kuntenti naraw numru ta’atleti li fis-sena li għaddiet hadu sehem fit-tellieqa relay u din is-sena narawhom jiehdu sehem fid-distanza sħiħa. Din itenni t-twemmin tagħna li din it-tellieqa hija opportunità kbira sabiex l-atletli jkunu jistaw jippreparaw ruhhom biex, gradwalment jibnu il-progress tagħhom fit-tlielaq endurance”.

Il-Garmin Ocean Lava Malta 113k Triathlon ser tinzamm nhar il- il-Ħadd 15 ta ‘Mejju fil-06:30 ta filgħodu.  L-Atleli jibdew b’għuma  ta 1.9k fil-Palm Beach, Baħar iċ – Ċagħaq, segwita minn rotta ċiklistka ta’ 90km – din ir-rotta tikkonsisti f’7 dawriet ta’ madwar 13km tul Triq il-Kosta.  L-ahhar parti tat-tellieqa tkun girja ta’ 21km maqsuma f’tlett dawriet ta’ 7km miż-żona ta’ tranżizzjoni fil Palm Beach lejn Salina.

Parteċipazzjoni fit-tellieqa huwa jew fuq bażi individwali, fejn atleti jwettqu id-distanza sħiħa ta’113km jew permezz tal-parteċipazzjoni relay li tara tliet atleti għinaqdu biex iwettqu waħda mit-tliet dixxiplini.

“Il-Federazzjoni Triathlon Malta tinsab kuntenta li għal darb’oħra ser tkun it-tellieqa mizmuma bhala l-Kampjonati Nazzjonali. Is-suċċess tas-snin preċedenti juri li dawn it-tlielaq huma ta’ għajnuna għat-tkabbir u l-iżvilupp tat-Triathlon, speċjalment fil-kategorija tal-endurance “, qal Cyprian Dalli, President tal-Federazzjoni Triathlon f’Malta.

Din is-sena it-tellieqa ser tara wkoll l-introduzzjoni ta’ Electronic Timing. Is-Sistema Timing ARRTS se tuża transponder f’punti diversi fuq ir-rotta biex tiżgura il-hin preċiż għal kull atleta.

Il-Garmin Ocean Lava Malta113k Triathlon għal darb’oħra hija appoġġata minn Garmin, irrappreżentata f’Malta minn Medcomms Ltd, Go & Fun, The Cyclist (San Gwann), Urban Jungle, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, emvigee pr & marketing.

It-Tellieq hija mizmuma taht l-awspicji tal-Federazzjoni tat-Triathlon f’Malta.  Loġistika u timekeeping qed tiġi pprovduta mill Agones SFC .

Atleti qed jiġu mistiedna jirreġistraw sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 13 Mejju meta ser tinzamm laqgħa għal-partecipanti kollha.

Informazzjoni dettaljata dwar it-tellieqa tinstab fuq www.oceanlavamalta.com jew permezz ta’ email fuq info@oceanlavamalta.com

Jaroslav Kovacic (SLO) winner of the 2015 Garmin Malta 113k Triathlon


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/garmin-ocean-lava-malta-113km-triathlon-finds-a-new-home/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.