Galea and Pace crowned Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Champions

Tuesday, October 13, 2015, 19:23
  • Note:This article has been posted in both English and Maltese
  • Nota:Danl-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Keith Galea and Hannah Pace crowned Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series Champions  after having won the fourth and last race of the 2015 Series.

In what has been a relatively consistent Series, it came as no surprise as  Birkirkara St. Joseph’s Keith Galea clinched yet another title this season following his wins in the National Aquathlon and Sprint Triathlon Championships.

Galea yet again performed brilliantly to secure the Sprint Triathlon Series top spot once again after winning the fourth and last race.  Similarly, fellow Club triathlete Graham Borg secured his fourth second placing on the podium. Borg who had a great season, performing exceptionally well, especially in the cycling segment.  Third placed in this last race of the Series was Agones SFC Fabio Spiteri, who returned to the third place on the podium after losing his place in the third race of the series to Birkirkara St. Joseph’s young athlete Shaun Galea. Interestingly, in a similar twist of fate, it was a sprint and photo finish that determined the placing yet again this time, with the more experienced Fabio Spiteri taking the better of Galea.    Therefore the winners of the final race of the Series were also crowned winners of the overall Sprint Triathlon Series.

In the females category, Athleta Pembroke’s Hannah Pace returned to her winning ways after having missed out on first place and National Sprint Triathlon Championship Title to Birkirkara St. Joseph’s Michelle Vella Wood in the previous race.  Pace made up for this disappointment by improving her timings in the bike and run segment substantially to win the fourth race and the overall Series with an margin of twenty nine seconds over Vella Wood.  Vella Wood registered considerable improvements in her swim, shaving off thirty seconds off the time registered in the previous race.  Mellieha AC Margaret Seguna was the third female to cross the finish line.  Seguna has also performed consistently well. Marked improvements where registered compared to previous years and also registered her personal best time on this course.

However, it was Hannah Pace, Margaret Seguna and Suzanne Farrugia were crowned overall winners, of the females category of the Birkirkara St. Joseph Sports Club Sprint Triathlon Series. This was due to the criteria for winning the Series was for those triathletes who took part in all the races of the series.

Relay Teams

During the series the Club welcomed seven teams  who took part in a relay. The winners of the fourth and last race of the series were Luke Camilleri Cuschieri (Swim), Pierre Borg (Cycle) and Matthew Rota (Run). The same team were winners of the third race and clinched second place in the first and second races of the series. The latter two races having been won by Jean Claude Cutajar (Swim),  Steve Sciberras (Cycle)  and Andrew Grech (Run). It is interesting to see which of the athletes taking part in relay races eventually graduate to full triathlon races, as this is a trend that is often seen.

A Prize Giving Ceremony was held immediately after the Race when medals and trophies were presented to the winners by Mr. Etienne Bonello (BBB Bike Parts) and Mr. Mark Gaglione (Medcomms /Garmin Malta) as sponsors of the Series and Mr. Raymond Grech, President of the Birkirkara St. Joseph Sports Club.

The Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series wrapped up a hectic summer season for the Club which is celebrating forty years of sport this year. From it’s humble beginnings in football, the club has seen continuous activity throughout the years.  The introduction and subsequent successes from of sports like athletics, triathlon and open water swimming put Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon firmly on the map.

Birkirkara St. Joseph Sports Club summer of sports was made possible through the assistance and support of  BBB/ Buff Malta, The Cyclist (San Gwann), Festina Watches, Klikk Computers,,  Perskindol and Garmin Malta.

More information on Birkirkara St. Joseph Sports Club can be found onwww.bkarastjoseph.com

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Malti

Galea, Pace jirbħu is-Serje tal- Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon

Keith Galea u Hannah Pace għalqu il- Birkirkara St Joseph Sprint Triathlon bħala rebbieħa ta ‘Serje wara li rebħu ir-raba’ u l-aħħar tellieqa tal- Serje 2015.

Fi tlielaq li kienu relattivament konsistenti, ma kien hem l-ebda sorpriża hekk kif Keith Galea (Birkirkara St Joseph) temm is-serje b’suċċess biex izid titlu ieħor dan l-istaġun wara rebaħ il-Kampjonati Nazzjonali tal- Aquathlon u Sprint Triathlon.

Galea darb’oħra kellu tellieqa tajba ferm li ippermettietlu jiżgura l- it-titlu tas-Sprint Triathlon Series għal darb’oħra meta hu rebaħ ir-raba ‘ u l-aħħar tellieqa. L-atletla tal-istess Klabb ta Galea, Graham Borg assigura postu fuq il-podju meta hu ha it-tieni post. Borg kellu staġun  tajjeb hafna, fejn hu kellu prestazzjoni tajba hafna speċjalment fis- taqsima ċiklistika. It-tielet post fuq il-podju, hadu l-atleta tal- Agones SFC Fabio Spiteri, li reggha ha it-tielet post fuq il-podju wara li kien tilfu fit-tielet tellieqa tas-serje, meta li atleta żgħażugħ tal-Birkirkara San Ġużepp Shaun Galea dahal fit-tielet post f’sprint miggielda fl-ahhar ftit metri tal-korsa. Din l-istess sitwazzjoni ir-repetit ruhha f’din it-tellieqa pero kien Spiteri li bl-ghajnuna anke tal-esperjenza tighei fl-isport li irnexxilu jgheleb lil-Galea fl-ahhar metri. Għalhekk ir-rebbieħa tal -tellieqa finali tal- Serje kienu wkoll ir-rebbieħa tal- Sprint Triathlon Series globali.

Fil-kategorija nisa, Hannah Pace (Athleta Pembroke) harget  rebbieħa tat-tellieqa kif ukoll tas-Serje. Din ir-rebha pattiet ghad-dizappunt ghat-telfa tat-titlu tal-Kampjonat Nazzjonali tas-Sprint Triathlon li gie mirbuh mill-atleta tal-Birkirkara St. Joseph Michelle Vella Wood.   Pace ttejjbet il- ħinijiet tagħha fis-sessjoni tar-rota u il-girja sostanzjalment biex tirbaħ il- raba ‘ tiġrija u l-Serje ġenerali b’marġini ta’ għoxrin disa sekonda minn Vella Wood. Vella Wood rreġistrat titjib konsiderevoli fil jgħawma tagħha, fejn hi nehhiet tletin sekonda mill-ħin irreġistrat fit-tellieqa preċedenti. L-atletla tal- Mellieha AC Margaret Seguna kienet it-tielet mara fuq il-podju. Seguna kella stagun konsistenti u registrat titjib konsiderevoli fuq hinijiet reġistrati u mqabbla mas-snin ta ‘qabel. Hi wkoll irreġistrat aħjar ħin personali tagħha fuq din il-korsa.

Madankollu, kienu Hannah Pace , Margaret Seguna u Suzanne Farrugia li hadu it-titli tar-rebbieha tal-kategorija nisa tal- Birkirkara San Ġużepp Sports Club Sprint Triathlon Series. Dan kien minħabba l -kriterji stabbiilti sabiex jintrebaħ is-Serje kienu dawk l-atleti li ħadu sehem fil-tlielaq kollha tas-serje.

Timijiet Relay 

Matul il- serje l- Klabb laqa seba ‘timijiet li ħadu sehem fil- relay . Ir-rebbieħa tar-raba’ u l-aħħar tellieqa tal -serje kienu Luke Camilleri Cuschieri (Ghawm), Pierre Borg (Rota) u Matthew Rota (Giri) . L-istess tim kienu rebbieħa tat-tielet tellieqa u hadu  tieni post fl-ewwel u t-tieni tiġrijiet tas-serje. Dawn l-ewwel żewġ tiġrijiet ġew mirbuħa minn Jean Claude Cutajar (Ghawm), Steve Sciberras ( Rota)) u Andrew Grech (Giri). Huwa interessanti li wieħed jara liema mill-atleti li jieħdu sehem fi tlielaq relay eventwalment jiehdu sehem fi tlielaq tat-Triathlon.

Il-prezentazzjoni tal-medalji u trofei saret lil-atletli fil prezenza tas-Sur Etienne Bonello (BBB Bike Parts) u is-Sur Mark Gaglione (Medcomms/Garmin Malta) bhala sponsors tas-Serje u is-Sur Raymond Grech, President tal-Birkirkara St. Joseph Sports. Club.

Il-Birkirkara St Joseph Sprint Triathlon Series għalqet l-istaġun tas-sajf għall- Club li din is-sena qed jiċċelebra erbgħin sena ta ‘ l-isport. Minn bidu umli fil-futbol, il-klabb ra attività kontinwa matul is-snin. L-introduzzjoni u s-suċċessi sussegwenti mill -isports bħal atletika,Triathlon u u l-gahwm qiegħed Birkirkara San Ġużepp Sprint Triathlon sod fuq il-mappa tal-isport f’Malta.

Is-sajf sportiv tal-Birkirkara Saint Joseph Sports Club kien possibli permezz t’ għajnuna u appoġġ ta ‘ BBB / Buff Malta , The Cyclist (San Gwann) , Festina Watches, Klikk Computers, Perskindol u Garmin Malta.

Aktar informazzjoni dwar Birkirkara San Ġużepp Sports Club tista’ tinstab fuq www.bkarastjoseph.com .

Għall-iktar informazzjoni żuru is-sit www.bkarastjoseph.com .

(Left to Right)2nd Place - Graham Borg, 1st Place - Keith Galea, 3rd Place - Fabio Spiteri

(Left to Right) 2nd Place - Margaret Seguna, 1st Place - Hannah Pace, 3rd Place - Suzanne Farrugia

 

 

Leave a comment