Galea and Ciric disciplined ahead of big match

Tuesday, September 3, 2013, 10:51

Following reports lodged after last Saturday’s final Premier League water polo game between San Giljan Sir Alex and Neptunes Emirates, the Disciplinary Commissioner of the ASA has given a 2 match ban to San Giljan’s centre Karl Galea and a €200 fine for attacking two Neptunes players in the dressing rooms after the match. He is therefore unable to feature in Sergio Afric’s squad ahead of today’s crucial decider.

Neptunes’ foreigner Alexander Ciric, was fined €200 for walking onto the opponents’ side of the pool deck instead of going straight to the dressing rooms.

The Disciplinary Commissioner based his decision on witness accounts from both clubs, but most importantly on the video evidence at hand.

In a statement published this morning on their website, San Giljan ASC assured their fans said that they are urgently appealing this decision, and that the appeal will most probably be heard just before today’s match which begins at 6:30pm at the National Pool.

6 Comments

 1. najsu says:

  Christian u Matthew Pisani ma tidhollix f’rasi li ghandhom odju ghan-Neptunes. L-ohrajn ma nahlifx ghalihom. Imma skuzi, l-odju ghan-Neptunes ilu ferm qabel li twieldu dawn in-nies! Qatt rajt xi player tan-Neptunes juri attitudni ta’ vendetta kontra xi avversarju, ikun ta’ min ikun. Sa sentejn jew  tlett snin ilu kellna dak l-incident li gew attakkati players tan-Neptunes u t-tabib taghhom. Dan mhux agir ta’ nies civilizzati.
  Supporter ta’ Veru tahseb li l-akkuza li ghamilt hi unfounded? Mela xi jfissru l-posters ZFIN u FIFT li ntwerew bil-kunsens tas-supporters ta’ San Giljan u nassumi tal-kumitat ukoll, ghax dawn ma hargu ebda stqarrija ta kundanna kif kien jitlob kumitat li jissejjah serju.

  [Reply]

 2. demmi ahmar says:

  well said najsu, unfortunately they are not very sportive, and say the best team won :p  but for me personally i dont care what they think we are CHAMPIONSS!!!!!!!!!! 4 in a row , they need to wait another year maybe :P  

  [Reply]

 3. najsu says:

  Hargu ta’ rgiel!
  Imisshom jisthu.
  Tajjeb li xandart dan ir-rapport dettaljat halli lisportivi Maltin ikunu jafu xi jsir fil-pixxina minn certu supporters. Anzi ma ghidtx li kien hemm poster viljakk ZFIN li d-dirigenti ta’ San Giljan hallewh jidher. Nispera li l-ASA rawh u jiehdu passi meta jiddiskutu l-abbandun tal-partita.

  [Reply]

  Supporter ta' Veru Reply:

  U tinisiex li kien hemm poster iehor FIFT ( f.. Il familja / flus Taghkom). ………. Izda tant huma chickens ta San Giljan li harguh wara li membri ta
   ASA tellqu…..

  [Reply]

  najsu Reply:

  Veru kien hemm dak il-poster li qed issemmi int ukoll. Jien ma nistax nifhem ghaliex il-klabb ta’ San Giljan ghandhom dan l-odju (odju mhux ghira) kollu kontra Neptunes. Imisshom jisthu. Ma naf b’ebda klabb Malti li qatt infexxew f’dan il-kwalita ta tghajjir  viljakk. Jiena nahseb li il-president  taghhom Daniel Aquilina, li hu ragel ta’ l-affari tieghu, u ragel fuql-irgiel, ma tantx hu kuntent bl-imgieba tal-partitarji. Ghandu bicca xoghol iebsa biex jirriformhom. Nahseb li l-ASA ghandha tiehu l-ewwel passi biex ghall-inqas iccanfarhom jekk ma tapprovahomx. Irrid nghid dan il-kwalita ta’ tghajjir (u xi ghidu ghall kant–il-familja x’ghadha x’taqsam?) mhux ta nies civilizzati.

  [Reply]

  Supporter ta veru Reply:

  Haga wAhda interessanti li wiehed ghandu jahseb  Fuqha sew li dan lodju kollu fil konfront taghna huma Veru unfounded meta Tara li parti kbira huma ex neptunes 

  Daniel aquiline
  Xerri de caro
  Lupep
  Dino Camilleri
  Karl galea
  Christian 
  Matthew pisAni

Leave a comment