Futbol: Kampanja Għal Referees Ġodda

Wednesday, September 14, 2016, 15:20

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Ir-Refereeing Centre tal-Malta FA bi pjaċir javża li:

  • l-ewwel Course għal Referees dan l-istaġun ser jibda fit-3 ta’ Ottubru 2016 u jibqa’ sejjer sal-5 ta’ Diċembru 2016.  Is-sessjonijiet kollha jkunu fil-jum tat-Tnejn bejn is-6 u t-8 ta’ filgħaxija, fir-Refereeing Centre f’Ta’ Qali.  Applikanti minn 17-il sena ‘l fuq interessati jattendu jridu japplikaw fuq referees@mfa.com.mt mhux aktar tard mill-21 ta’ Settembru 2016.
  • Attività Promozzjonali għal Referees Ġodda ser issir is-Sibt filgħodu fl-24 ta’ Settembru 2016, f’Bieb il-Belt Valletta.  L-attività tiffoka fuq ir-Referees Academy, bl-istand imwaqqaf għall-okkażżjoni jkun immexxi minn studenti tal-istess Akkademja flimkien mal-Uffiċjali mir-Recruitment and Retention Unit.

Is-sena 2016-2017 tar-Referee Academy ser tibda s-Sibt 29 ta’ Ottubru 2016 u tispiċċa s-Sibt 22 ta’ April 2017.  Studenti prospettivi interessati jsiru referees li huma minn 15 sa 17-il sena, jistgħu japplikaw fuq referees@mfa.com.mt

  • Course għal Referees Prospettivi Għawdxin hu ppjanat għas-Sibt l-1 ta’ Ottubru 2016, dejjem skont il-konkorrenza.  Applikanti Għawdxin jistgħu jagħmlu dan fuq referees@mfa.com.mt mhux aktar tard mit-23 ta’ Settembru 2016.

————————————————————————————————————————————————————-

English

Launching Of Referee Recruitment Campaign

The Malta FA Refereeing Centre is pleased to announce that:

  • the first Referee Course for this season will commence on the 3rd October 2016 and finishes on the 5th December 2016.  All sessions will be held on Monday evening  from 6 to 8pm at the Refereeing Centre in Ta’ Qali.  All interested applicants from 17 years up need to apply on the following e-mail address referees@mfa.com.mt by not later than the 21st September 2016.
  • A Promotional Activity on Refereeing will be held on Saturday morning of the 24th September 2016, at City Gate Valletta.  The activity will focus on the Referees Academy and the promotional stand will be manned by same Academy students together with the officials from the Recruitment and Retention Unit.

The Referee Academic year 2016-2017 will commence on Saturday 29th October 2016 and ends on Saturday 22nd April 2017.  Interested prospective student referees from 15 to 17 years, can apply on referees@mfa.com.mt

  • A Course for Prospective Gozo Referees is planned for Saturday 1st October 2016, subject to the response by prospective applicants. Gozo applicants can apply for this course on referees@mfa.com.mt by not later than the 23rd September 2016.

Leave a comment