Fresh new look for Malta International Challenge Marathon

Thursday, March 31, 2016, 17:54

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

New Race Routes announced

Following the hand over to Birkirkara St. Joseph Sports Club, the Malta International Challenge Marathon has recently launched a new look and feel, online registration, as well as changes to the race routes.

A fresh, simple design was used for the new Malta International Challenge Marathon logo, designed by Delta Media Services. The line chosen by the Club was to reinforce their yellow and black presence, two colours synonymous with the Club. The inclusion of two runners in the design and the eight pointed Maltese cross complete the overall design.

To complement the new look and feel exercise a completely brand new website (http://maltachallengemarathon.com) has been launched. A long overdue and most welcomed feature of the new website is that it online registration from any device and from anywhere in the world to be carried out is now possible.

Race Registration is now open and registrations are being accepted for the full distance (42.195 kilometres), individual distances – 10 miles (16.0934kms), 5k and 21km, as well as relay teams where teams of three athletes cover the whole distance.

“A lot of care and attention to detail was put into the design of the new website. The design followed substantial consultation and involvement from athletes who not only are very familiar with the Malta International Challenge Marathon and its mechanics but also race abroad regularly which makes them qualified to share their online user experience. This naturally gave us the necessary tools to ensure that their needs and expectations of such services are met”, said Raymond Grech, President, Birkirkara St. Joseph Sports Club.

With the introduction of a new look and feel new race routes have also been announced with the first race – 10miles, taking place in Siggiewi, 5km in Marsascala and 21km in Bugibba. The choice of race routes was taken following IAAF international rules as well as taking into consideration of providing picturesque routes for the athletes to make the race more enjoyable to all.

More announcements about the race are expected to be made in the coming weeks. Athletes are encouraged to register for the Malta International Challenge Marathon and to sign up for the newsletter which will give out first hand information and updates as they arise. Newsletter can be signed up through here.

More information on the Malta International Challenge Marathon can be found onhttp://maltachallengemarathon.com

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Dehra ġdida għal Malta International Challenge Marathon

Rotot ġodda mħabbra

Il-Birkirkara Saint Joseph Sports Club, li reċentement hadet f’idejha l-organizazzjoni tal-Malta International Challenge Marathon, issa nedha is-sit elettroniku li fih, apparti mill-informazzjoni dwar it-tellieqa, il-facilita ta’ Reġistrazzjoni onlajn.

Il-Logo il-ġdid tal-Malta International Challenge Marathon, iddisinjat minn Delta Media Services, jiehu xghira semplici, bil-preżenza tal-isfar u iswed, żewġ kuluri sinonimu mal-Klabb. L-inklużjoni ta’żewġ atleti u l- tmien ponot tas-salib ta’ Malta jikkompletu d-disinn globali.

Id-dehra ġdida giet ikkumplimentata minn sit eletroniku ġdid
(http://maltachallengemarathon.com ) li ġiet imnedija f’dawn il-jiem. Facilita li kienet meqjusa l-iktar importanti kien access ghall-atleti biex jkunu jistaw jirreġistraw onlajn.

Ir-reġistrazzjoni ghat-tellieqa issa hija miftuħa u reġistrazzjonijiet qed jiġu milqugħa għad-distanza sħiħa (42.195 kilometri), id-distanzi individwali – dawk ta’10 mili (16.0934km) , 5k u 21km, kif ukoll timijiet relay fejn timijiet ta ‘ tliet atleti ikopru d-distanza kollha bejniethom.

“Tajna ħafna kura u attenzjoni għad-dettall li daħal fid-disinn tas-sit elettroniku ġdid. Id-disinn segwa konsultazzjoni sostanzjali u involviment ma’atleti li mhux biss huma familjari ħafna mal-izvolgiment tal-Malta International Challenge Marathon iżda wkoll ghandhom esperjenza ta’ tlielaq barra min Malta, esperjenza li hija regolari u li għalhekk tgħin biex dan is-sit seta jigi dizenjat b’mod facili u interattiv u li jiżgura li l -aspettattivi tal-atetli ikunu sodisfatti “, qal is-Sur Raymond Grech, President, Birkirkara Saint Joseph Sports Club.

Bl-introduzzjoni ta’ dehra ġdida, il-Klabb nehda ukoll rottot ġodda, bl-ewwel tigrija, dik ta’10mili isseħħ fis-Siġġiewi, it-tieni tellieqa ta’ 5km f’Marsaskala u it-tielet u l-ahhar tellieqa ta’ 21km f’Buġibba. L-għażla ta’rotot gew preparati fuq regoli internazzjonali tal-IAAF kif ukoll b’skop li dawn ir-rotot ukunu pittoreski kemm għall -atleti lokali kif ukoll internazzjonali.

Iktar avviżi dwar il-Malta International Challenge Marathon huma mistennija li jsiru fil-ġimgħat li ġejjin.

L-Atleti huma mħeġġa biex jirreġistraw għall- Malta International Challenge Marathon u ghall-iktar informazzjoni izuru is-sit http://maltachallengemarathon.com

 

Athletes line up for the start of the 2015 Malta International Challenge Marathon

Leave a comment