Former Floriana President Zahra in dispute with committee

Monday, July 19, 2010, 7:30

by Sandro Micallef

According to sources close to this website, Tony Zahra who in the past occupied the role of President at Floriana FC is in an official dispute with the new committee.

Tony Zahra (second from right) happier times at the Vilhena Club

Tony Zahra (second from right) happier times at the Vilhena Club

Efforts have been made over the past days to investigate the true reason why Floriana FC have started their pre-season training at the Hamrun Victor Tedesco synthetic ground. It is believed that Zahra, who is one of the directors of the company Green Investments Ltd, has an issue regarding the management of the synthetic pitch which was installed some years ago adjacent to the main 11 a-side Floriana ground.

This is yet another problem which the new committee led by Johann Said is set to face after the recent resignations of the former President Joe Cauchi and General Secretary Dione Borg from the committee. The real reason why Borg handed his resignation remains undisclosed, but this site is not excluding that it was due to a personal clash between Borg and the new young President Said.

Dione Borg, who handled all the administrative work at Floriana for the past four seasons, was also instrumental in acquiring the necessary funds from the Malta Football Association amounting to EUR90,000With these funds the club invested in new dressing rooms at the Floriana ground. Borg was also instrumental in the making the necessary preparations and proposals for Floriana to be granted new administration premises for their football club.

18 Comments

 1. DCT says:

  @PEPE GIY l-ewwel nett int ahjar tara x’ha jghamlu is-sliema dis sena ax nahseb kollox ha jkollkom tbieghu u num 2 intom mela jkolli nghid li insejtu kemm kien irebbahkhom michael mifsud ax daqs kemm ghajjartuh u banners kontra banners u tghajjir personali ghamiltulu ezagerati huxxx…..dahhaqtu l-kulhadd bikhom ikolli nghid lolooooollll

  [Reply]

  sliema d best Reply:

  @DCT, int taf tisthi tajjar lilna li indahqu in nies bijna, inhalli fidejn in nies jigudikaw min hu dak il club li sena wara l ohra iddahaq in nies bih, u da xint tohlom , li ha nbijaw kollox , int f sesik jew le , ahna lil micheal ghajjarnih ghax riednih maghna u xejn izjed, mhux ha naghmlu mod ha tipruvaw thaltu lilkom maghna ux , min daqsek it tnejn dejjem nicalingjaw , ahna ghal unuri kolla u inthom biex ma taqawx , lol team tal habbagoz

  [Reply]

 2. evergreen says:

  iva maniex laham haj!! dak ghax ajjur ghal club furjaniz sijeb.u aw malta andna bzon gurnalisti jamlu xogholhom sew mux ghax ikollom gibda lejn club partikolari jaraw kif ha jhamgu lil clubs lohrajn permez ta xogholhom…

  [Reply]

 3. football says:

  ommi ma xi pjecir kemm paxejtni sandro b dan l artiklu QRASTOM FIL LAHAM IL HAJJ insoma aqas ghandhom laham haj
  greenlines ghal gol hajt

  [Reply]

  Floriana Reply:

  Ma qarasna xejn fil laham il haj…Il verita jghidu li twegga imma l-gideb bhal ma hemm f dan l-artiklu ma iweganiex jew joqrosna imma IDEJAQNA! Issa nistennew li jekk ian azzopardi imur mal belt taghmel artiklu li rawimnieh ahna il furjana bhal ma ghamilt mal vinc!

  [Reply]

 4. Sliema Giy says:

  Nteressanti kemm jinsa s-supporter…

  Dione ta hajtu u diga bdew jaghjruh! Isthu!

  [Reply]

  Green Stein Reply:

  Iva mela ta hajtu ghan-naghag tieghu bhal mulej!!!! Hallina man tghidx cucati!!!!!!!!!!!!!!

  [Reply]

  Floriana Reply:

  Dione ta servizz lil furjana u nibqa grati lejh imma issa hemm nies godda u fiducjuzi li jafu xqed jaghmlu!

  [Reply]

 5. Riefnu says:

  Ahjar ghidtilna kif il belt bil mutetti kollha l ghandom u pompi specjalment min ghandek gew ma bicca team pollak u kif hargu fil ground (Home) kienu imwerwrin minnom sur iljuni tas soft toys :) ))))

  [Reply]

 6. Big Ed says:

  Instead of attacking the jounalistic virtues of Sandro, all Floriana supporters should find out why their 11-a -side ground has been a disaster since day one. Someone should be held liable or sent abroad from training.

  [Reply]

  Floriana Reply:

  Il-ground tal 11 a side l-problema tieghu hija li hemm il hamrija hazina! Barra min hekk il ground wara xi 10 snin jista jaqa tal gvern u allura wiehed irid jara hekk hux vijabli li jigu investiti l-eluf kbar fih…Jekk xi darba jigi tal-Floriana Fc m’ghandix dubju li jinbiddel ghal turf artificjali!

  [Reply]

  Green Stein Reply:

  Li l-ffc (nursery) thallas biex tuza l-ground sintetiku ta zahra ma semmejtiex, li dione ghamel zbalji li l-club l-ffc garrab umiljazzjonijiet bijhom ma semmejtiex (licenzja u firma), u l-kazin gabu l-eks president john camilleri… Bhal ta james paris ergajt zlaqt fin-niexef sandro! Diga t-tielet darba f’xahar li tlift il-hin u irrappurtajt artiklu kif jidher lilek fuq l-ffc l-ewwel bdejt bil-vinc u hafna paroli ghax belti umbad komplejt fuq it-transfers u issa fuq il-kumitat… Issa l-coach imiss jaqaw???

  [Reply]

 7. evergreen says:

  jajdu xjajdu laqwa li ha jkolna team bsahtu u thallu lhadd idajifkhom nibqaw hemm wara it team ha nuru lkulhadd li ahna isahhahna bi kbir di sena .

  [Reply]

 8. DCT says:

  Jaqaw taqghu taht li stess kappa int u Dione Sur Bezaqlu?? Iwa ma jistghux jibqghu isiru certi zbalji u ma tittiehidx azzjoni…Ghalkemm xorta min hawn nirringrazzja lill Dione tal-hidma li ghamel.U m=nheggeg lill kull min huwa Furjaniz biex nibbojkottjaw il-programm ta’ dal-Mandraggar (K A) ax hemm programmi aktar serji u li min jipprezentahom jitkellem b’mod trasparenti u mhux bil-preferenzi……….dak gew jghidulek biex tghid ja nofs ragel?? Kuragg Sur Said ahna warajk fid-decizjonijiet li hadt u li behsiebek tkompli tiehu ghal gid tal-Klabb tant mahbub taghna……..FORZA GREENS *25*

  [Reply]

 9. Furjaniza says:

  Dear Mr Said… never give up! Kollha bzaten fir roti dawn… COME ON GREENS!

  [Reply]

 10. H8 CITY says:

  Imnala kinu zara u dione li rebhuna l unuri… U HALLINA SANDRO!

  [Reply]

 11. John Mamo says:

  Tajjeb … Floriana have their own ground and cannot train there … what sort of agreement is this?????

  [Reply]

 12. ffc says:

  adek l istess sandro , mohhok biex tamel hsara l furjana. ghadek ma ndunajtx u ma gbajtx taqa an nejk bil posts tieghek. mela lewel hrigt li james paris lest mal furjana meta filfat qas biss kelimnih u issa ha toqod tparla fil vojt fuq afarijit ta gol kumitat? mela vera mandekx xtikteb izjed? amel artiklu fuq transfers etc mela fuq hekk. Galdes isu sandro piccinini sar hdejk!!!

  [Reply]

Leave a comment