Football: Stqarrija għall-Istampa: Ħatra Ta’ Kumitat Ġdid Qormi FC

Monday, June 19, 2017, 13:44

Nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju nżammet il-laqgħa ġenerali annwali tal-Klabb li għaliha attendew numru sabiħ ta’ membri. Matul il-laqgħa ġie maħtur il-Kumitat il-ġdid għall-istaġun 2017-18 kif jidher hawn taħt:

President Victor Camilleri

Viċi President Anzjan Charles Frendo

Viċi President Emmanuel Fenech

Segretarju Julian Azzopardi

Vici Segretarju Victor Agius

Teżorier Gianluca Mallia

Viċi Teżorier Jesmond Aquilina

PRO Kurt Mifsud

Sapporters Club Kerstin Gatt

Tim Maniġer Kevin D’Amato

Membri Paul Aquilina, George Azzopardi, Joseph Cardona and Alex Vella

 

Fost l-objettivi prinċipali li għandu l-kumitat il-ġdid quddiemu huma; li l-klabb ikun finanzjarjament sostenibbli u li t-tim iżomm postu fl-ewwel diviżjoni.

Leave a comment