Footballers Spanjoli mistennija jasslu Malta fil-gimghat li gejjin

Monday, June 9, 2014, 8:24

Mal-bidu ta’ Gunju , granet il boghod mill bidu tat-tazza tad-dinja f’Malta bdew l-ewwel preparamenti tat-timijiet biex jissahhu fis-suq tat-trasferimenti u anka opportunitajiet ghal players maltin li jaghmlu trials barra minn Malta , fej Valletta iffirmaw lil Nicky Vella u l-Adrian Zahra u Sliema Wanderers vicin li jiffirmaw lil Michael Mifsud

Minn sorsi ta’ min jorbot fuqhom jista jigi kkonfermat li negozjati li kellu barra minn Malta individwu midhla tal football malti wassal biex intlahaq ftehim ta’ Sponsorship u ghaldaqstant se jasslu numru ta’ footballers Spanjoli biex jaghmlu trials ma’ klabbs Maltin.Ghal aktar informazzjoni  fuq dan ir-rigward wiehed jista jibghat e-mail fuq tikitakaespana@yahoo.co.uk

Leave a comment