Football: Cirkulari – Vittoriosa Stars FC

Tuesday, July 4, 2017, 14:31

L-MFA tixtieq tavza li Vittoriosa Stars FC infurmaw ufficjalment li mhux ser ikunu qeghdin jippartecipaw fil-Kampjonat tal-Youths fl-istagun li gej u ghalhekk inholoq post vakant f’Sezzjoni B.

Ghaldaqstant Artiklu Nru. 9 tar-Rules Governing Youth Football Competitions jistipula li f’kaz li jinholoq post vakant f’xi sezzjoni tal-Kampjonat tal-Youths dan il-post ghandu jimtela minn dak ilClub li fl-istagun ta’ qabel ikun gie sportivament relegat u li kien ikklassifikat fl-ahjar posizzjoni.

Fil-kaz ta’ Sezzjoni B Zebbug Rangers FC li spiccaw fid-disa’ post izommu posthom f’din is-Sezzjoni.

Il-post vakant li ser jithalla minn Zebbug Rangers FC f’Sezzjoni C ser jimtela minn Fgura United FC li spiccaw fid-disa’ post f’din is-Sezzjoni u ghalhekk ser izommu posthom filwaqt li l-post vakant li ser jithalla minn Fgura United FC f’Sezzjoni D ser jimtela minn Xghajra Tornados FC li spiccaw fid-disa’ post f’din is-Sezzjoni.

 

Leave a comment