Update 4.45pm- Floriana Saga acting President, PRO and Vinċ resign

Friday, February 4, 2011, 15:25

by Joshua Cacciatolo.

Floriana supporters have woken up shocked this morning as the news broke that prominent committee members handed in their resignation following their former President Johann Said latest outburst.

This site is informed that Club Secretary Matthew Paris and PRO Matthew Carbone are amongst the members who have resigned officially from their posts. Paris a lawyer by profession was three days ago appointed as Acting President ahead of tonight’s meeting with the Floriana FC supporters. The latter has also handed a copy of his resignation letter to the MFA General Secretary Joe Gauci.

It is reported that in all a total of five committee members have resigned so far.

Attempts to make contact with Matthew Carbone PRO of the Club to confirm his resignation proved not successful.

Update at 4.45pm.

In the meantime this website managed to get hold of the names of the individuals that have handed in their resignation ahead of tonight’s important meeting at the Club premises. These are Alex Cassar (Treasurer), Matthew Paris (Secretary and Acting President), Matthew Carbone (PRO), Jeffrey Farrugia (Team Manager) and Daniel Cordina Vice President.

17 Comments

 1. in-Nobbli says:

  u issa allura x’gara? Kif baqaw ser jkollhom one-man commitee i.e. jaghmel kollox johann??
  Tuna update please ?

  [Reply]

 2. tal hobz says:

  spicca ic cirku (rally)

  [Reply]

  Furjaniz sal-mewt Reply:

  jekk ir-rally taghkom tkun cirklu ma jfissierx li ta kulhadd hekk….Issir ir-rally il-furjana qabel kull lobgha dan ghalix ma jkun hemm xejn addej bil-mohbi tas-supportes u dan isir ukoll biex kull supporter jghati l-ideat tijaw 

  [Reply]

 3. 19 il-leugue says:

  Min joghla jinstabat malajr u intom hekk gralkom, qattusa ghaggelija frieh ghomja taghmel.

  [Reply]

 4. HFC says:

  U VERA DWEJJAQ ANTKOM BIL FESTA TAKOM. SANDRO

  [Reply]

 5. beltija sal-ahhar nifs says:

  tghid jekk inhallsu 25ewro illejla thalluna nidhlu
  narawkom? jien cirklu bl-annimali ma mmurx narah ghax jien kontra
  l-mohqrija tal-annimali, pero cirklu bhal tal-lejla lesta li
  nhallas 25ewro u nidhol narah….ara kif se taqsmu qalb kulhadd
  bid-dahk….jew bil-biki!

  [Reply]

  viva malta Reply:

  ha ha ha kamakazi qed jghamlu xi pjacir !! hahahah kemm nixtieq kont dubbiena kemm kont noxa !! hahahah

  [Reply]

  Lucia Davies Reply:

  Stajt dhalt  ta konna nilqawk titdeffess maghna ,  hu kellna laqa ta nies minghajr odju ghal xulxin mhux kif x taqtu inthom,, Grazzi Kumitat u VIVA FLORIANA  fl ikrah u sabih tieghek,,,ghax ma titfawx mohkhom fuq xi haga ohra ghax sirtu monotoni,, id dahqu nies, 

  [Reply]

 6. Hadrani says:

  Ghalxejn qed tifirhu ax fi ftit hin iehor Il kbir Johan
  Said jerga jiehu r riedni f idejh! Welcome back Johan

  [Reply]

 7. viva malta says:

  hahahah komplu sejrin hekk hi halli tpaxxuna !!! prosit x’sahha ghandu johann said hahahha qed jirizenja kullhadd u il- vinc ghadu hemm hahahah komplu kissru lil xulxin hahahah cirku ta veru intom mhux bhalna maghqudin ghal dejjem hahahahha

  [Reply]

  viva malta Reply:

  hahhaha !! spiccaw b’xejn mur gibhom qedhin l-ahhar x’kien jigri ?!?!? only in floriana ?!?!?!?

  [Reply]

  Furjaniz sal-mewt Reply:

  Ahna  tim maqghud…tant hu hekk li ma ssirx lobgha wahda li ma tkunx ikonsultata……kieku kienu l-ahhar konna nkunu kuntenti xorta ax qedghin fejn qedghin bis sahha taghna mhux b’materjal u affarijiet ohra

  [Reply]

 8. cikku poplu says:

  loooooooooooooooool

  [Reply]

 9. VFC says:

  Ghalkemm supporter Belti jiddispjacini nara dawn l-affarjiet ghax it-team Furjaniz huwa parti importanti fil-premier Malti.

  [Reply]

  Lucia Davies Reply:

  Grazzi L unika messagg bi sens li qrajt f’din il gimgha ,,, ghax hlief odju  hdura, u velenu ma haritx min halq certu nies,,, min jiehu pjacir bi deni ta haddiehor jigi fuqu,,,, imma f wicchom baqa,, ghax kif jghidu kull deni hudu b’gid,, :) :):):)

  [Reply]

 10. sandro zammit says:

   ups,lapsus,id dwejjaq taghkhom,il festa taghna

  [Reply]

 11. sandro zammit says:

   xi pjacir xi pjacir,xi pjacir,u l l angli,xi pjacir,id dwejjaq taghna il festa taghna

  [Reply]

Leave a comment