Floriana jikkunsidraw li jnaqqsu l-pagi

Monday, November 8, 2010, 10:20

minn Sandro Micallef.

Floriana FC President Johann Said

Floriana FC President Johann Said

Wara t-telfa tas-Sibt 6 ta’ Novembru kontra Tarxien R.,  li ġabet magħha ħafna moviment fil-VIP tal-Victor Tedesco Stadium fejn il-President Johann Said deher inkwetat bil-prestazzjoni tal-Greens, din il-website għandha informazzjoni li  jista’ jagħti l-każ li minflok li jinstab is-suċċessur ta’ Todor Raykov, Floriana se jnaqqas persentaġġ mill pagi tal-players.

Ghalkemm din l-aħbar għadha mhux ikkonfermata il-persentaġġ li qed jissemma li jista’ jitnaqqas mis-salarju tal-players jammonta għall-25% mill-pagi taghhom.

Intant aħbar li daħlitilna ftit tal-ħin ilu hija li jista’ jirritorna fl-amministrazzjoni ta’ Floriana l-eks Segretarju Dione Borg wara li jidher li  bdew diskussjonijiet mal-amministrazzjoni preżenti.

11 Comments

 1. valletta says:

  ifmni haga ovja li hawn malta imnalla ikolok president b sahtu ghax kiku ma tamel xejn ghanzi intom tal floriana tafu bizejed ghax ilkom 18 il sena bla tazza lol infatii isa qed taraw kbir ghax is sur said gie makom!! lol

  [Reply]

 2. FFC 4 LIFE says:

  ima kif dejjem ek…..mela it timijiet kolla jamlu xi haga…u fuq min jiktbu il gurnalisti…FUQNA….dik taf xinsejhila jin….EJRA U BIZA….kemm mil media u kemm mil isportivi….KOMPLU IBZAW HAN KISRUWKOM!

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

  ghalissa jahsiba jekk jnaqsilhomx il pagi,zmien mhux fil boghod jghidilkom,cheero,moffa

  [Reply]

 3. BELTI, LANQAS MEJJET ! says:

  ahjar tara x’jaghmlu shabek tal-belt sandro qabel ma tilhaq salib haddiehor ghax kieku ma kienx victor schriha li gabarkom minn xaghrkom lanqas ghadkom tezistu

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

  lLa ghadkhom tezistu inthomljibqa jezisti kullhadd,

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

  lA GHADKHOM TEZISTU INTHOM’30 sena agunija jibqa jezisti kulhadd,moffu

  [Reply]

 4. C Taliana says:

  Dan ghax se jilaghbu mal-Valletta l-loghba li jmiss?

  [Reply]

  FFC 1894 Reply:

  1. Il-loghba li jmiss ma lija trophy u league mas-sliema u 2. Jigri x’jigri fil-club taghna int ma tindahalx u ahna wara l-president taghna dejjem jaghmel x’jaghmel. COMEON GREENS, LOVE FLORIANA HATE CITY!

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

  w ahna nobghodukhom bir razza W REDIKA KOLLA TAGHKOM.MMUFFATI

  [Reply]

  FFC 1894 Reply:

  Il-problema tana li ma nistawx nobodukom bir-razza lilkom… U ifimni!

 5. mark frendo says:

  ha nibdew jekk alla jrid bil qlajjiet !!!!!

  [Reply]

Leave a comment