Floriana angry at MFA

Friday, September 24, 2010, 15:46

 by Sandro Micallef

The Floriana FC committee has expressed its disappointment at the news that their player Kiril Dzhorov has been suspended for one BOV Premier League match after his explicit celebrations in front of the Birkirkara FC supporters.The Club has issued the below statement that explains why the Club is frustrated at such a decision by the MFA’s disciplinary Board.

“Over the past few days Floriana Football Club, through its player Kiril Dzhorov, issued an apology to the Birkirkara clan for the inappropriate celebrations.  Indeed, Floriana FC stands by such apology. See original apology : http://www.sportinmalta.com/florianas-kiril-dzhorov-apologises-to-the-stripes/

However the same club holds that it is unfair that the player has been suspended for one (1) premier league match, when other inappropriate and, at times, even worse actions remained unpunished.  Moreover, up until the time of the issuance of this press-release, the club has not been officially informed of the suspension.  The disciplinary board statement has been solely published on the MFA website.  Floriana Football Club claims that, given that the match has been played on Saturday 18th September, the MFA disciplinary board should have issued such suspension earlier.  All this has disrupted the plans of the Floriana FC technical staff.     

Floriana Football Club hereby lodges an appeal to the football governing body to review its methodology of disciplinary action.  In this day and age, clubs and players should be given the opportunity to defend themselves against all charges brought against them, else not the MFA disciplinary commission would be conducting its work-outs in breach of the basic legal principle of audi alteram partem, i.e. to hear both sides to the case.”

10 Comments

 1. Carmel Celtic says:

  Sur President tal M.F.A. Jiena l ewwel wiehed li hadd pjacir li gejt elett. Ghandek tara kif jagixxi l board tad dixiplina li jagixxi ma kul team l istess ghax inkella fil hsieb tieghi tkun diga qghed tivovorixxi xi team partikulari.

  [Reply]

 2. lucia davies says:

  nispera li Club tal Floriana juzaw id dixxiplina taghhom ukoll ma dawn il plejers li jiksru xi ligijiet fil

  ground, mhux joqghodu jigu sospizi meta jknun hemm loghob importanti s jintlab.

  [Reply]

  Green Stein Reply:

  Laqqas li qatel!!! Xebaw jaqbdu gisimom players fil-ground kontrina u jmissu l’hemm u l’hawn!

  [Reply]

  lucia davies Reply:

  vera ghandek ragun, imma ghandna loghba importani illum ma M’xlokk. MFA missa taghmel dixxiplina ma kullhad mhux ma min jidrilha,, imma ahna delna tqil ghalek ghandna noqoghdu iktar attenti

  [Reply]

 3. Steve says:

  U ejja uff shaun tal-Belt dejjem tilghabuha tal-imsieken… jekk gahmel 30 sekonda ghamel inqas min meta Priso biel fil-grawnd quddiem kullhadd… u ma gara xejn, mela fejn tridu tiskandalizzaw…. Dik mhux bhal mossa hazina shaun li tohrog il-parti tieghek jew hekk taghmlu l-belt lol!!!

  [Reply]

  Supporter Belti Reply:

  @Steve. Ghandek zball ta. Priso kien gie ddixxipplinat mill-MFA ta’ dak il-gest xejn pjacevoli.

  Allura Matt Clarketal-Hibs, li ghamel aghar minn Kiril Zhorov ma wehel xejn. Ghandhom ragun Floriana jipprotestaw ghalkemm setghu semmew dan l-episodju biex juru li hemm kejl differenti fil-gustizzja sportiva. Din x’gustizzja hi? Din l-MFA l-gdida ghax jekk hu hekk ga bdiet tghaffeg.

  [Reply]

 4. L - AHDAR says:

  JEKK IL BORD DIXXIPLINARJU HU SERJU IMISSU MIL L EWWEL INCIDENT JIEHU AZZJONI BHAL MA GARA FIL KAZ LI KULHADD JAF TAL PARTITA HIBS – VALLETTA. UKOLL JAGHTI CANS LIL PLAYER JIDDEFENI IL KAZ TIEGHU , NISPERA LI DARMANIN DEMAJO JIEHU NOTA TA X QIEGHED JIGRI BIEX IKUN HEMM DEJJEM GUSTIZZJA

  [Reply]

  Chris Reply:

  Naqbel mijak 100%. Apparti li qed tuza l laqam tijaj biex tikkumenta u ma nixtieqx li jkun hemm ‘misunderstanding’ ta persuni.

  [Reply]

 5. FURJANIZ says:

  JIEN NIPRTENDI LI JEKK GIE IKASTIGAT IL-PLAYER TAL FLORIANA KIRIL DZHOROV(LI DAN TALAB SKUZA) JIGI IKASTIGAT UKOLL IL PLAYER TA HIBERNIANS LI DIK IL GIMGHA STESS AMEL L ISTESS HAGA LI GHAMEL KIRIL!! GUSTIZJA JEW GHAL KULLHADD JEW HADT!

  [Reply]

 6. shaun says:

  jien j`alla wehluh sena mux qighed naqbez ghal dan , imma f`dan il-kas inwehhel lil tal-hibs ghamel daqs 30 seconda tahtna jifrah malli skurjaw u jaghmel il-mossi ukoll.

  [Reply]

Leave a comment