Floriana agree contract terms with Etienne Barbara and Daniel Nwoke

Monday, November 29, 2010, 20:28
Etienne Barbara (right) in action with the Carolina Rail Hawks

Etienne Barbara (right) in action with the Carolina Rail Hawks

by Joshua Cacciattolo

Floriana agreed contract terms with strikers Etienne Barbara and former Msida St Joseph’s Daniel Nwoke.

A prominent Floriana committee member confirmed that both strikers will sign till the end of the season and will be eligible to debut for the Greens in January, most probably on 7th January, against Hamrun Spartans. The confirmation has also arrived that Etienne Barbara will join the squad tomorrow under Todor Raykov’s guidance

21 Comments

 1. Sandro zammit says:

  Ga beda jberraq li s sur said beda jbati bin NIFS.

  [Reply]

 2. Massimo says:

  Grazzi Sur Johann Said ta kollox.il-Furjanizi warajk.

  [Reply]

 3. sliema-sliema says:

  bluff u xejn izjed , x tistena mil vinc , il firma irridu naraw

  [Reply]

 4. claudio says:

  grazzi ta l-informazjoni li tghaddu fuq is-site taghkom, pero intom ta sportinmalta donkhom mohhkom wisq fuq il-furjana, qisu ma hemm hadd iktar. Gibu informazzjoni fuq clubs ohra jew mohhkom fuqna biss !! Nahseb li kullhadd qed jahdem biex isahhah l-skwadra tieghu u mhux il-furjana biss. Jew kollox top secret u ma jaghtux kaskom clubs ohra ? :)

  [Reply]

 5. city boys says:

  ta moffa kull ilma qed jahsbuh dehem ghandhom ragun imsieken ux WARA 18 IL SENA MEJTIN U IMXENQIN MA TIJOMX TORT… jibdew iserhu rashom kmieni ma ewwel 6 ABOUT TIME WARA SNIEN F,EZILJU RELEGATION POOL

  [Reply]

  LFHC Reply:

  Insejtuh is-seba snin ezilju takom jew qabel gabarkom wiehed pawlist aw sorry xlukkajr aw sorry tfixkilt ta…..

  [Reply]

  Sandro zammit Reply:

  LILKOM MHUX BELTI MAHMUG JZOMM MAGHKHOM GABARKOM,LLUM QIEGHED JISTUDJA IL FINANZI L KULLEGG TA RAHAL GDID.XI STORJA GLORJUZA DIK,TLETIN SENA W KAMPJONAT WIEHED,MOFFIST

  [Reply]

  Sandro zammit Reply:

  taf xma ahniex ninsew is swat li taghnijkhom dawn it tletin sena

  [Reply]

 6. pagi says:

  @lyton

  Il-bank jistenna….ara l-players le ghax ghandkhom il-prohibiton go MFA…..Hallsu imbad akkwistaw ghax din id-darba HADD mhux ser jiffirmalkhom minghajr ma jkun thallas ghax diga ngiddmu

  [Reply]

 7. belti pur says:

  ara mela kulhadd jihu pjacir jinvesti issa. mhux is sur scriha biss. basta dawk laghjat kollu tfal tan nerseries u kumidji min dan. ergaw ibilaw dak li ilkomm tobzqu

  [Reply]

  Floriana4Ever Reply:

  Etienne Barbara prodott tan Nursery tal Floriana, bhal hafna players ohra… igifieri gej “back home!”.

  [Reply]

  LFHC Reply:

  Andom deni fuqom hahahaha. GRAZZI SUR SAID AHNA GRATI AL DAK LI QED TAMEL ALINA.

  [Reply]

  Sandro zammit Reply:

  Wara li dar malta w ABBANDUNAKHOM,ERGAJTU ILQAJTUH,LAQA

  [Reply]

  Clive Schembri Reply:

  Barbara prodott tal – furjana iblah…….

  [Reply]

  Demm Ahdar Reply:

  tparlax fil vojt barbara mal furjana beda.

  [Reply]

 8. LYTON says:

  GRAZZI PRES TA KOLLOX

  [Reply]

  Adrian Reply:

  Grazzi il KBIR press tana….WE LOVE YOU!

  [Reply]

 9. LYTON says:

  ISA IJA HALASOMNA NQA INT TA IL PLYERS LI ANA NATU . U OQODU KWITI TA AX ILKOM SNIEN BIX THALSU IL BANK INTOM

  [Reply]

 10. pagi says:

  Qabel ma jiffirmaw nahseb ahjar thallsu l-players ta b’lura, jew galuhom jiffirmaw taparsi hallastuhom……Saqsu lil Eboh kemm ilu jokrob

  [Reply]

 11. Clive Schembri says:

  Centez nipreparaw ha nghamlulu bust gol – Palazz lil kbir Johann !

  [Reply]

 12. CENTEZ !!! says:

  grazzi takollox sur JOHANN SAID !!!!

  [Reply]

Leave a comment