First Night Event organized by ASMK on Saturday

Saturday, June 11, 2016, 13:53

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

On Saturday 4th June 2016 Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi is to continue its motorsport events of the ASMK Pasta Poiatti 2015/2016 championships. During this activity the National Motocross Championship will be concluded while the National Championships for Autocross cars will be competing in the next last two races. On the day the Motocross races events starts at 4: 30pm. Follow these the car racing starts at around 7: 30 pm and will continue until late at night.

Meanwhile a look at the rankings of the Autocross Modified class in the National category we find that Christian Mark Galea on a Fiat Ritmo continues to dominate despite that in his last event he finished in third place overall. Galea still enjoys a substantial lead and the chance of winning another Class A Championship with his 206 points with two more races to go. Galea is followed by Malcolm Borg on an Opel Corsa in second place with 150 points while third place Joseph Micallef on another Opel Corsa has 116 points. In this classification it is still completely uncertain who the second and third place drivers will be as with Borg and Micallef we find that Gordon Johnson on an Opel Corsa and Josef Abela on a Nova still stand a very good chance to advance further in the classification during these last two remaining events.

In the Autocross Standard Category Deane Farrugia on Citroen AX continues to strive to acquire another championship honor. Farrugia is heading in the standings with 54 points and during the two following activities he is expected to continue the battle for the lead with his followers who currently are Traydon Bailey on a Ford Ka with 42 points and the Citroen AX of Ian Fenech with 41 points. In this classification there is also a chance that Johann Vella from Gozo will continue to advance up the poits scale on his Opel Nova who currently lies in fourth place with 30 points.

In Autocross Class A Category Christian Mark Galea on his Fiat Ritmo attained the ranking of Class Leader and is currently in a position that nobody can beat him. Galea has 62 points and is followed by Malcolm Borg with 26 points and Gordon Johnson with 25 points. Both dtivers race on Opel Corsa cars. Yet the scene for the second and third places in the standings is insecure as there is a chance for Philip Joe Vella to enter the scene again on Opel Corsa who currently has 24 points. Josef Grech on a Fiesta currently has 22 points.

In Autocross Class B category Joseph Micallef on Opel Corsa is 62 points is already declared as the class winner. He tops the points scale in this category with such a substantial advantage that it is not likely that any of his followers can exceed it. Following Micallef’sposition is a battle for second place between Jonathan Camilleri on his Opel Corsa who is currently in second place with 33 points and Josef Abela on an Opel Nova with 21 points.

In Motocross Motorcycles Class category it is already decided who is the Class winner is yet it is to be decided who the National Motocross Championship (Class A) winner is to be. This is yet still open between brothers Kyle and Clayton Camilleri both riding on a KTM’s and the Champion will be declared during next Saturday’s last events. Clayton is currently up front with 258 points and is followed by his younger brother Kyle with 241 pointS. Currently in third place we find Paul Muscat also on a KTM with 144 points.

The Motocross Class B and Open Class winner is young Gozo rider Mario Cauchi on a Honda who won this Double as he has already dominated and is unbeaten in these two classes. Cauchi in Class B leads ahead with 307 points and is followed by Etienne Bigeni with 197 points on his Honda motorcycle. Third place is Jorn Stellini with 177 points on a Kawasaki motorcycle.

The fight for second place following Cauchi’s lead in the Motocross Open Class category there are Etienne Bigeni who currently is in second place with 84 and there is Kyle Camilleri who currently is in third place with 83 points. Paul Muscat is in fourth place with 75 points.

For more information one can visit the website www.asmk.org.mt or the Facebook social site called A.S.M.K. Malta or Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. One can also make use ofinfo@asmk.org.mt

Photos by Mario Micallef

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

NHAR IS-SIBT LI ĠEJ L-EWWEL ATTIVITA’ BIL-LEJL

Nhar is-Sibt li gej 4 ta’ Ġunju 2016 l-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi tkompli tersaq lejn tmiem ta’ staġun ieħor ta’ attivitajiet mill-ASMK Pasta Poiatti 2015/2016. Matul din l-attivta ser ikun qed jingħalaq il-Kampjonat Nazzjonali bil-Muturi Motoċross kif ukoll sa jitkompla l-Kampjonat Nazzjonali bil-Karozzi Autoċross. L-attivita bil-Muturi tibda fil-4:30pm u wara dan jibda l-program bil-karozzi  fis-7:30 ta fil-għaxija u jibqa sejjer sa tard wara inzul ix-xemx.

Intant ħarsa lejn il-klassifiki bħalissa fis-sezzjoni Autoċross Modified fil-kategorija Nazzjonali qed naraw lill Ċhristian Mark Galea fuq Fiat Ritmo jkompli jiddomina u minkejja li fl-aħħar attivita spiċċa fit-tielet post xorta għadu qed igawdi vantagg sostanzjali li ser iwasslu għar-rebħ ta kampjonat ieħor. Galea b’206 punti jinsab segwit minn Malċom Borg fuq Opel Corsa fit-tieni post b’150 punt filwaqt li fit-tielet post insibu lil Joseph Miċallef fuq Opel Corsa b’116 il-punt. F’din il-klassifika għadu kollox inċert għat-tieni u għat-tielet post fejn ma Borg u Miċallef hemm Gordon Johnson fuq Opel Corsa u Josef Abela fuq Opel Nova li għandhom ċans tajjeb ikomplu javvanzaw f’dan l-aħħar zewgt attivitajiet li fadal.

Fil-Kategorija Autoċross Standard naraw lill Deane Farrugia fuq Ċitroen AX ikompli jirsisti biex jakkwista unur iehor. Farrugia jinsab quddiem fil-klassifika b’54 punt fejn matul iz-zewgt attivitajiet li gejjin ser ikompli it-taqtija mas segwaċi tiegħu fejn bhalissa jinsab segwit minn Traydon Bailey fuq Ford Ka b’42 u Ian Feneċh fuq Ċitroen AX b’41 punt. Fix-xena ta din il-klassifika hemm ukoll biċ-ċans li jkompli javvanza Johann Vella fuq Opel Nova li bhalissa jinsab fir-raba post b’30 punt.

Fl-Autoċross Kategorija Klassi A Ċhristian Mark Galea fuq Fiat Ritmo għalaq din il-klassifika fejn bhalissa jinsab fuq quddiem b’vantagg sostanzjali li hadd ma jista jaqbzu. Galea għandu 62 punt segwit minn Malċom Borg b’26 punt u Gordon Johnson b’25 punt it-tnejn fuq karozzi Opel Corsa. Fix-xena għat-tieni u t-tielet post f’din il-klassifika hemm biċ-ċans li jidhlu Philip Joe Vella fuq Opel Corsa li bhalissa għandu 24 punt u Josef Greċh fuq Ford Fiesta li bhalissa għandu 22 punt.

Fil-Autoċross Kategorija Klassi B ukoll għandna rebbieħ li diga għalaq din il-klassi fejn Joseph Miċallef fuq Opel Corsa jinsab fuq quddiem b’62 punt b’vantagg sostanzjali tant li s-segwaċi tiegħu diffiċli jaqbzuh. Miċallef jinsab jillidja u fl-istess hin hemm taqtija min se jkun qed jiehu it-tieni post bejn Jonathan Ċamilleri fuq Opel Corsa li bhalissa jinsab fit-tieni post b’33 punt waqt li segwit viċin tiegħu hemm Josef Abela fuq Opel Nova b’21 punt.

Fil-Muturi Motoċross hemm kategorija li diga huma deċizi fil-waqt li għad fadal il-Kampjonat Nazzjonali Motoċross (Klassi A). Dan għadu miftuh bejn l-ahwa Ċamilleri Kyle u Ċlayton it-tnejn fuq muturi KTM u għad fadlilhom l-aħħar taqtija biex jigi stabbilit iċ-ċampjin għal dan l-istagun. Bhalissa Ċlayton jinsab fuq quddiem b’258 punt segwit minn huh Kyle b’241 punt. Fit-tielet post bhalissa insibu lill Paul Musċat fuq mutur KTM b’144 punt.

Fil-Kategorija Motoċross Klassi B u dik Open diga huwa magħruf ir-rebbieh. Din id-darba is-sewwieq Għawċi Mario Cauchi fuq mutur Honda irnexxilu jagħmel din id-doppjetta fejn iddomina u diga għalaq dawn iz-zewgt klassijiet. Ċauċhi fi Klassi B jinsab quddiem b’307 punti segwit min Etienne Bigeni fuq mutur Honda b’197 punt filwaqt li fit-tielet post insibu lill Jorn Stellini fuq mutur Kawasaki b’177 punt.

Fil-Kategorija Motoċross Open wara Cauchi insibu li hemm taqtija bejn Etienne Bigeni li bhalissa jinsab fit-tieni post b’84 u Kyle Ċamilleri li jinsab isegwi lill Bigeni b’83 punt. Fix-xena jista jidhol biċ-ċans ukoll Paul Musċat li jinsab fir-raba post b’75 punt.

Għal iktar informazzjoni wiehed jista jzur is-sit elettroniku www.asmk.org.mt jew permezz tas-sit soċjali Faċebook bl-isem A.S.M.K. Malta jew Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi. Jista jintuza wkoll l-email info@asmk.org.mt.

Rittrati ta’ Mario Miċallef

————————————————————————————————————————————————————-

Gallery

Johann Vella fuq Opel Nova flimkien ma' Deane Farrugia fuq Citroen AX

————————————————————————————————————————————————————-

Kyle Camilleri fuq KTM

————————————————————————————————————————————————————-

Matthew Galea fuq Ford Escort

————————————————————————————————————————————————————-

Matthew Zammit fuq Yamaha

————————————————————————————————————————————————————-

Tigrija Autocross Modified

 

Leave a comment