First ever Ladies Only 10k Run attracts interesting mix of athletes

Saturday, February 20, 2016, 15:57

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

The first ever Ladies Only 10k road race took place on Sunday 31st January, when over two hundred twenty female athletes took part in the Urban Jungle House of Sport 10k Road Race.

The Ladies’ Edition was the first ever ‘ladies only’ race in Malta and the idea behind this innovative concept was to attract new faces to the running fold.  Participants, which included a mix of runners and walkers, set off in perfect weather conditions on a 10k route that saw them start from Tigne Point and heading towards St. Julian’s and finishing back at Tigne Point. The route, most of which was along the Sliema seafront, was dotted with some steep hills making it quite a challenging route.

“The main intention behind this race is to get more women involved in racing. We hear of women who wish to race but feel daunted by the highly competitive racing scene in Malta which sees mostly seasoned male and female athletes racing together. We felt this race would be a great opportunity for them to get in a racing environment, which is still challenging from a route perspective but slightly less so in terms of competitors.”, said Charlie Demanuele, Race Organiser and Director. “We were very pleased to see a large number of athletes from Mellieha Athletics Club who came in full force – from their more seasoned runners to beginners – all of whom crossed the finish line with a huge smile on their face. Naturally this would not have been possible with out the commitment and help of Urban Jungle House of Sport who supported this event wholeheartedly”

First to cross the finish line was Starmax athlete Josann Attard Pulis who finished the hilly route in a time of 39 minutes, 52 seconds.  Second placed, crossing the line 4 mins 30 seconds later was new comer Nathalie Briffa Vassallo and followed very closely in third place by Mellieha AC athlete Joanna Camilleri. Trophies were presented to the top three athletes as well as the first three athletes in each of the Age Categories.

The Race was made possible through the support of emvigee pr & marketing,  Go & Fun and Starmax Athletic Club. The organisers would also like to thank the Police Force, Transport Malta as well as Sliema and St. Julian’s Local Council for their invaluable assistance.

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Għall-Ewwel darba f’Malta tellieqa 10k għan-nisa biss tattira diversi atleti

L-ewwel tellieqa ta’ 10 kilometri għan-nisa biss, seħħet nhar il-Ħadd 31 ta’ Jannar, meta iktar minn mitejn u hamsa għoxrin atleta nisa ħadu sehem fl- Urban Jungle House of Sport 10k Road Race.

Il-Ladies Edition, kif kienet imsemmija, kienet l-ewwel tip ta tellieqa li qatt saret f’Malta. L-idea wara dan il-kuncett innovattiv kien li jattiraw uċuh ġodda għal dawn it-tip ta tlielaq.

Il-Parteċipanti, li kienu jinkludu taħlita ta’ kemm atletli stabbiliti, kif ukoll ‘walkers’.  F’kondizzjonijiet tat-temp perfett fuq rotta ta’ 10 kilometri,  l’atletli bdew minn Tigne Point, irħewla lejn San Ġiljan u  lura lejn Tigne Point. Ir-rotta , li ħafna minnha kienet tul ix-xatt ta’ tas-Sliema, kienet rotta kemm xejn iebsa minħabba certu tlajja li kien hemm fuq ir-rotta.

“L-intezjoni wara din it-tellieqa kienet sabiex inħeġġu iktar nisa jieħdu sehem f’dawn it-tip ta tlielaq.  Nisimgħu kemm il-darba li nisa jkunu jixtiequ jieħdu sehem izda jħossuhom xi ftit skuraggati jikkompetu fix-xena tal-atletika lokali li hija kemm xejn kompetitiva. Hassejna li tellieqa bħal din tkun opportunita tajba biex huma jieħdu esperjenza ta’ tellieqa li xorta tkun ta sfida” stqarr Charlie Demanuele, Organizzatur u Direttur tat-tellieqa. “Kien soddisfacenti naraw ammont kbir ta’atletli mill-Mellieha Athletics Club le gew bi hgarhom – kemm minn atleti stabbiliti kif ukoll atleti li ghalihom kienet l-ewwel esperjenza.  Naturalment, dan kollu kien possibli bl-ghajnuna u is-sapport tal-Urban Jungle House of Sport”

L-Ewwel atleta li dahlet kienet l-atleta Josann Attard Pulis (Starmax Athletic Club) li spiccat f’hin ta ‘ 39 minuti , 52 sekonda. 4 minuti 30 sekonda wara Attard Pulis kienet l-atleta Nathalie Briffa Vassallo, atleta kemm xejn gdida fuq ix-xena u segwita mill-qrib ħafna fit-tielet post, kienet l’atleta tal- Mellieha AC Joanna Camilleri. Trofej ġew ippreżentati lill – ewwel tliet atleti kif ukoll l- ewwel tliet atleti f’kull waħda mill-kategoriji varji.

It-Tellieqa saret possibbli permezz tal-appoġġ ta’ emvigee pr & marketing, Go & Fun u Starmax Club Athletic. L-organizzaturi jixtiequ jirringrazzjaw il-Korp tal-Pulizija, Transport Malta,  u il-Kunsilli Lokali ta San Giljan u tas-Sliema ghall-ghajnuna taghhom.

———————————————————————————————————————————————————-

Race Results 

Name Club Position / Placing
Josann Attard Pulis Starmax 1st Overall
Natalie Briffa Farrugia   2nd Overall
Joanna Camilleri Mellieha AC 3rd Overall
     
Amanda Rapa   1st Athlete in Over 30 category
Tiziana Bonnici   2nd Athlete in Over 30 category
Anna Lee Mellieha AC 3rd Athlete in Over 30 category
     
Jacqueline Booker St. Patrick’s AC 1st Athlete in Over 40 category
Charmaine Mifsud Mellieha AC 2nd Athlete in Over 40 category
Liza Schembri   3rd Athlete in Over 40 category
     
Miriam Camilleri Athletix A.C. 1st Athlete in Over 50 category
Susan Spiteri Shaw Birkirkara St. Joseph 2nd Athlete in Over 50 category
Christine Attard   3rd Athlete in Over 50 category
     
Monica Piscopo   1st Athlete in Over 60 category
Yvonne Borg Cardona   2nd Athlete in Over 60 category
     
Anne Thompson   1st Athlete in Over 70 category

Full Race Results can be viewed on http://ujrr.emvigee.com/results_ladies.php

Start of the Urban Jungle House of Sport 10k Ladies Edition Photo Credit: Urban Jungle/Angie Conti

Leave a comment