Farrugia u Vella jsejħu skwadra ta’ tmintax

Tuesday, August 30, 2011, 17:26

minn Cristian Muscat

Il-kowc tat-tim nazzjoanli ta’ taht il-21 sena Ray ‘Zazu’ Farrugia matul il-gurnata tat-Tnejn sejjah skwadra ta’ tmintax il-plejer ghaz-zewg loghbiet li Malta se tilghab fil-jiem li gejjin kontra s-Slovenja u l-Fillandja. Malta tospita lis-Slovenja nhar il-Hamis, liema loghba tibda fis-7pm u l-Fillandja nhar it-Tlieta 6 ta’ Settembru liema loghba tibda fl-4pm. Iz-zewg loghbiet se jintlaghbu fil-Hibernians Stadium f’Kordin. Malta rebhet 4 loghbiet mill-ewwel zewg loghbiet li laghbet wara li zammet lill-Fillandja fi draw ta’ minghajr gowls barra minn darha u mbghad rebhet lil-Litwanja bl-iskor ta’ 1 b xejn ukoll barra minn darha.

Il-plejers maghzula minn Farrugia u l-assistant tieghu Ronald Vella huma:

Goalkeepers:

Daniel Balzan – St Andrews

Steve Sultana – Qormi

Difensuri:

Owen Bugeja – Floriana

Yessous Camilleri – Balzan

Matthew Gauci – Hamrun

Ishmael Grech – Pieta’

Luca Martinelli – Mosta

Zach Muscat – Pieta’

Plejers ta’ nofs il-grawnd:

Clyde Borg – Floriana

Triston Caruana – Hibernians

Bjorn Kristensen – Hibernians

Rowen Muscat – Birkirkara

Mark Scerri – Sliema

Attakkanti

Miguel Ciantar – Balzan

Jean Paul Farrugia – Marsaxlokk

Leighton Grech – Birkirkara

Steve Pisani – Hibernians

Terence Vella – Birkirkara

Il-biljetti ghaz-zewg loghbiet jiswew 4 ewro u se jkunu jistghu jinxtraw mill-Hibernians Stadium.

Leave a comment