Failla tests positive to doping

Monday, August 6, 2012, 14:45

by Sandro Micallef

Clayton Failla tested by KMS's new anti doping agency

After weeks of gossip and speculation that newly crowned MFA player of the Year Clayton Failla might face a lengthy suspension related to doping, the hearsay and news was confirmed earlier on today and already reported on the timesofmalta.com.

It is being reported that the Hibs player was tested by the new set up anti doping agency formed by KMS Nado last June in a Euro Cup game. Failla seems to have failed the dope test and is trying to battle and bring forward his arguments that he bought anti flu pills over the counter and not a substance to enhance his physical performance.

Failla will be facing a series of questions in the  days to come by the NADO commission. The Malta international player will be risking a two year suspension. It is very strange that a player like Failla who has been lectured like many others by the MFA medical staff about the risks of such off the counter acquisitions did not inform the Club’s medical staff of his intakes.

This will be a big blow not only for Hibs FC but also for the Malta National team.

Failla, 26, was one of the best players for Hibs last season, his performances helping the Paolites to finish second in the Premier League and win the U*Bet FA Trophy.

Failla, had also won the MFA Player of the Year award in Season 2008-09.

16 Comments

 1. pagunessa u kburija ss says:

  Ghalija Failla huwa nnocenti……..certu replies jistghu ikunu aktar ta hsara milli ta gid kemm ghal plejer innifsu kif ukoll ghal MFA !!!!! nispera li Clayton ikun l ewwel wiehed fosta bosta plejers li jkunu sospizi …. bhal dawk il plejers nazzjonali li hadd ghadu ma jaf m inhuma……….haga wahda nghid lil qarrejja …wiehed jikonġra jrid ikun pur

  [Reply]

  pagunessa u kburija ss Reply:

  sorry rrid nghid biex wiehed jiskonġra jrid ikun PUR !!!!!!!!!!!

  [Reply]

 2. gii says:

  jien ma nafx hux ivan vella int li qet immur ghalih jien…………….andi dubju li mux ivan vella………..mela is sei  ftal luxol ha jkollu jamel 2 loghbiet sospiz ax wahda minhom skonta ftal luxol  ax wehel 3…………….u li qer int [ivan] li test mux mil mfa sar,,,,,,,,,xandu xjaqsam ,mux mfa  qabdita lil din il kumpanija……………tajtx cucata ivan ya

  [Reply]

 3. finian buttigieg says:

  bhala plejer ta nazzjonal stennejt xi haga ahjar,kien jaf li biex juza xi tip ta medicina ried jinforma lil min hu koncernat,dizappuntat.

  [Reply]

 4. ivan vella says:

  failla huwa sospiz temporanju sakemm jider quddiem il bord u jekk jiprova li l medicina li ha kienet cold and flu allura ma jehel xejn ghax lewwel net ma kienetx loghba kompetitiva u test ma sarx mil mfa

  [Reply]

  CLINTON Reply:

  la l medicina hija projbita (kienet x kienet) u hadha minajr ordni ta tabib tal club ghalura iva ghandu jehel.

  nisperaw li int ivan vella mhux it team maniger ta nazzjonal ax bli ktiebt mintix bniedem responsabli.

  il loghoba ma kienitx kompetitiva ? min meta mijiex kompetitiva? taf li kien hemm tazza fi nofs? u li tigi organizata mil mfa?

  [Reply]

  Cassar Reply:

  mela sewwa player li jiehu karta hamra fi friendly jehel sospensjoni fil kampjonat, u dejjem skond Ivan Vella jekk player jinqabad jiehu sustanza projbita mil WADA f tazza organizzata mill MFA ma jehel xejn !!! Din isbah ta llum!!!

  [Reply]

  Mark Muscat Reply:

  Please note that the above Ivan Vella is NOT the National Team Manager.

  Mark Muscat
  National Team Media Officer

 5. gii says:

  jekk jamlu dawn it testijiet vera sewwa…………..wara il weekend u xi festa pubblika tipo santa marija………………………..lanqas jibda il football ikun sospiz mhux al premier biss qet najd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fil kju ikunu il players sospizi

  [Reply]

 6. charles abela says:

  Hasra li l mfa qabdet plejer sincier imma smajt li qed taghhmel random checks fuq la tleti tat 20 20

  [Reply]

 7. marrienne falzon says:

  Failla nibqghu inhobbuk nispera li ma tkunx sospiz

  [Reply]

 8. max farrugia says:

  I personally think he did not take stimulant drugs

  [Reply]

 9. MARK says:

  ta xejn rebah player ta sena! u dawk giri kollha ma linja qisu speedy gonzales! meta sa sena ohra lanqas kien jingabar ma sliema!

  [Reply]

 10. city says:

  Speedy gonzales

  [Reply]

  jesmar cremona Reply:

  @ city kemm tiflah tkun vojt… ara l-hezitu umbaghad ikkummenta ghax ghandek dritt (forsi)
  Pero wahda nghidlek, ahjar tiehu xi cold and flu jew ma naf xiex mill tbiegh lil Pajjizek…. 

  [Reply]

  city Reply:

  kif johorgu lismijiet nitkellmu

  [Reply]

Leave a comment