Failla administered pills belonging to his brother in law

Friday, September 28, 2012, 16:48
It is now official Clayton Failla has been suspended for four months for an anti-doping rule violation.

The Anti-Doping Commission said in a statement that Failla returned an adverse analytical finding for ephedrine in a urine sample provided on June 25 after a Euro Cup match between Valletta and Hibernians.

This site can reveal that the player had just taken pills to help him with his flue from a drawer in his house. Further investigations revealed that the packet of pills were previously used by his brother in law who at that time used to live with Failla and his wife under the same roof

This substance is included on the World Anti-Doping Prohibited List 2012 under the Stimulants (Specified Stimulants) category and is consequently prohibited under the Malta Anti-Doping Rules.

In line with national legislation and the WADA Code, Failla will serve a four month suspension for the offence beginning on July 20, the day he was provisionally suspended until the case was heard, through to November 20.

Failla will be back for HIbs in the 24th November game against Qormi FC

4 Comments

 1. gii says:

  jien alija kummidja shiha ta failla…………..ha li ha la hi illegali ma tistax tohoda……issa ha dik jew lohra mux xorta irrizulta li ha xi haga illegali??         ala 4 xhur??  hemm min wehel sena u em min sentejn……………jew ax failla ma nazzjonal???………….alija  tad dahqqqqqq

  [Reply]

 2. J FARRUGIA says:

  ISSS.. U ZGUR LI KULHADD JIZBALJA , U MHUX DARBA… IMMA KULHADD JIEHU LI HAQQU NAHSEB. MHUX MIN HAFNA U MIN FTIT. TAL BIKI INSOMMA. B MIN IRIDU JAGHMLU SHOW. MALTA KONNA U NIBQGHU TAD DAHK.  ARA PLAYERS OHRA SNIN WEHLU. U LE OK.. BY THE COUNTER….. U HALLUNA!!!!! MHUX KULHADD JAF X VERAMENT HA.. EJJA HA NIGRU HI.. IMMA.. KULHADD B XORTIH VERA.

  [Reply]

 3. bastjaniz! says:

  mela issa mhux BY THE COUNTER qal li xtraha???

  u din is-sentenza ta mfa jek ta KMS? ghax jekk ta KMS 4 months mfa trid taghti SOSPENZJONI TAHA UKOLL! ghax ghalkemm il-kazz mhux min naha ta mfa kien still mfa ghadna RESPONSABILTA TAHA li tihu passi hi ukoll kontra dan il-player! jew ghax dan player ta NAZZJONAL? players ohra mfa hadet pasi kontrijom u sospenditom

  [Reply]

  Hiberians Reply:

  Ma nqabadtx juza xi tip ta droga maghrufa ta siehbi,taghggibhomx …mhux tiga inaghta dak li haqqu,jaqaw qatt ma zbaljat int…..

  [Reply]

Leave a comment