Exclusive – Todor Raykov’s contract terminated

Sunday, February 20, 2011, 11:56
Todor Rajkov is the second coach to be sacked this season

Todor Rajkov is the second coach to be sacked this season

by Joshua Cacciatolo and Sandro Micallef

Todor Raykov has been sacked this website has learnt. Floriana’s 4-0 defeat to Marsaxlokk yesterday spurred Johann Said and top committee members to take this decision in the light of the difficult current situation of the team in the BOV Premier League 2010.11.

Marcelo Guerreiro Fernandez and Kirill Dzorov’s contract are also being discussed at the time of writing this article as there is a possibility that both players might be asked to terminate their commitments as well with the Greens.

Johann Said will call a players meeting tomorrow before the training session where more announcements will be made.

As from today the responsibility of the team will fall solely under Michael Woods as Club coach. Raykov’s job description was that of technical director.

More information about the developments surrounding this case will be revealed in tonight’s TVM sports programme Kontrattakk at 21.45hrs.

12 Comments

 1. Dino says:

  Nahseb ien ahjar nehejtu IL-BRIMBA li ghadt tamel ilaqbut,mela lil kowc.il-kowc x’jahti min jilab fil-groun hu jew il-players.Ghadt tajru lina migildin inthom x’bajtu idahqu malta bijkhom ilkhom bi glied ghal dawn l-ahhar 3 snin.Ahna rajna kbir l-ahhar sentejn imma ghaliqas hadna xi haga u wahda mi tazzi li hadna min fuqkhom ta igifri ahjar talqu halqkhom.

  [Reply]

 2. CITYYYYYYY says:

  araw sew jajdu ta l Q___ mili ikolla itik intom lilna qed tajdu nigildu bejnita?!!! intom b serjeta?!! taf kemm ilkom id dahku nies bikom nies jirezenjaw jargaw jidhlu tkeccu kowcis lol xejnsew.com intom :) eja ghax daqt talqu aniversarju greens 20 yrs bla tazza buhahahahha

  [Reply]

 3. evergreen says:

  qas u prodott takhom msomma dyson minalija ma sirens beda

  [Reply]

 4. evergreen says:

  ahna mil hazin ghal ghar ? inthom gibtu lantunes li minalikhom ha jifqa lasta biex qas tniffes u nehhejtu prodot takhom (dyson) li nifidkhom darbtejn

  [Reply]

  Demm Ahdar Reply:

  evergreen dyson mux prodott tahhom! il prodotti tahhom armewom kolla

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  ahna ghadna bla telfa ara intom xebghat qed taqalaw u l aqwa ma tirhbulniex intom ja hodor forsi mitt sena ohra tiehdu li hadna ahna jigifieri andek x tistenna evergreen 

  [Reply]

 5. Laura C. says:

  “top committee members”? How many, who? Soon it’ll be a one person club – Mr. Big balls :-)

  [Reply]

 6. antvlt says:

  taf kemmilkom taraw kbir intom? sentej ha naraw di sena ax
  sitta biss ta

  [Reply]

 7. Demm Ahdar says:

  kemm tiktbuha malajr xi haga bhal din!. Ara meta irritorna said 48 hours wara ktibtuha u malli telaq bdejtu tamlu live updates!! Kont nirrispettakom dil website imma vera waqajtu ac cajt… u ax ma tejdux li intom min tahhom ukoll ! komplu ahdmu id f id

  [Reply]

 8. Belti says:

  About time. Johann said show his balls again lol

  [Reply]

  ta l Irish Reply:

  Hemm xqed tghamlu tas city? Ergajtu bdejtu bhall fl antik. tiggieldu bejnietkom u iddahqu in nies biekom.

  [Reply]

 9. 19 il-leugue says:

  Mil-milied sa san stiefnu ghamel il-coach, mil hazin ghal- ghar qeghdin rajtu kbir bhal baqar gralkhom.

  [Reply]

Leave a comment